Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Commission

Δελτίο τυπου

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόταση της Επιτροπής βελτιώνει την ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να εκπροσωπούν τους πολίτες της ΕΕ και ενισχύει τη δημοκρατία

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρόταση με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να αναπτύξουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και να εκφράσουν τη βούληση των πολιτών της ΕΕ, αυξάνοντας την προβολή, την αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους.

Η πρόταση αυτή προβλέπει νομικό καθεστώς ευρωπαϊκού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα συνδεόμενα με αυτά ιδρύματα, αντιμετωπίζοντας το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν όταν δραστηριοποιούνται εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Επί του παρόντος τα περισσότερα από αυτά έχουν καταχωριστεί ως βελγικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ή «ΑSBL».

Ο αντιπρόεδρος κ. Maroš Šefčovič δήλωσε: «Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα συνδεόμενα με αυτά ιδρύματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση των απόψεων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάπτυξη δημόσιων συζητήσεων σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος τους είναι κεντρικός στη διαμόρφωση του διαλόγου για τα ευρωπαϊκά θέματα, ο οποίος αναμένεται να είναι ζωηρός κατά τα προσεχή έτη ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014. Η φιλόδοξη αυτή πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Οι εν λόγω οργανώσεις για να αναγνωριστούν ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ως ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα εσωτερικής δημοκρατίας, διακυβέρνησης, λογοδοσίας, διαφάνειας και σεβασμού των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση. Όλες οι πτυχές χρηματοδότησης των κομμάτων θα υπόκεινται σε ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών προϋποθέσεων αναφοράς και απαιτήσεων ελέγχου. Θα θεσπιστεί καθεστώς διοικητικών κυρώσεων για περιπτώσεις παραβάσεων.

Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα συνολικά ποσά που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, αλλά οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση αυτή θα εξορθολογιστούν και θα προσαρμοστούν στις ειδικές τους ανάγκες και καταστάσεις. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να δημοσιεύουν τα ονόματα των δωρητών που συνεισφέρουν ποσά άνω των1000 ευρώ ετησίως, ενώ το ετήσιο όριο των δωρεών ιδιωτών θα αυξηθεί από 12.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Ιστορικό

Η υφιστάμενη νομοθεσία (Καν. ΕΚ 2004/2003 της 4/11/03) που διέπει τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρηματοδότησή τους εκδόθηκε το 2003 και τροποποιήθηκε το 2007 για να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε μέσω της έκθεσης Γιαννάκου ορισμένα αιτήματα βελτίωσης της νομοθεσίας αυτής. Η σημερινή πρόταση ενσωματώνει τα περισσότερα από τα αιτήματα αυτά.

Το 2012, συνολικά 13 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έλαβαν μέσω του κανονισμού χρηματοδότηση την οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο προϋπολογισμός που προορίζεται για τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπερέβη ελαφρά τα 31 εκατομμύρια ευρώ το 2012.

Κανονισμός 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:EL:PDF

Πρόταση για το καταστατικό και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Βλ. επίσης MEMO/12/660.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar