Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. september 2012

Kommissionsforslag fremmer europæiske politiske partiers evne til at repræsentere EU-borgerne og styrker demokratiet

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, der skal styrke de europæiske politiske partiers evne til at etablere et egentligt europæisk offentligt rum og udtrykke EU-borgernes vilje. Forslaget øger synligheden og anerkendelsen af partierne og gør dem mere effektive, gennemsigtige og ansvarlige.

Forslaget giver europæiske politiske partier og tilknyttede fonde juridisk status på europæisk plan og løser de vigtigste problemer, de står over for, når de opererer i eller på tværs af medlemsstaterne. De fleste af partierne har i dag status af belgisk almennyttig forening ("asbl").

Næstformand for Kommissionen, Maroš Šefčovič, udtaler: "Egentlige tværnationale europæiske politiske partier og fonde er afgørende for, at borgerne kan komme til orde på europæisk plan og rejse offentlige debatter i hele EU. De spiller en central rolle i debatten om fælleseuropæiske spørgsmål, en debat, som i lyset af valget til Europa-Parlamentet i 2014 må forventes at blive livlig de kommende år. Dette ambitiøse forslag betyder en vigtig konsolidering af demokratiet i EU".

For at blive godkendt som et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond skal en organisation opfylde høje standarder for internt demokrati, ledelse, ansvarlighed, gennemsigtighed og respekt for de værdier, som EU bygger på. Alle aspekter af partiets finansiering underlægges et omfattende regelsæt, herunder strenge rapporterings- og kontrolkrav. Der indføres en ordning med administrative sanktioner i tilfælde af overtrædelser.

Forslaget indebærer ingen ændringer i de samlede beløb, der afsættes på EU-budgettet til støtte af politiske partier og fonde. Men reglerne for støtte strømlines og tilpasses partiernes specifikke forhold og behov. Europæiske politiske partier skal offentliggøre navnene på donorer, der bidrager med over 1 000 EUR om året. Grænsen for individuelle donationer hæves fra 12 000 EUR til 25 000 EUR om året.

Baggrund

Den gældende lovgivning (forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4.11.2003) om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan blev vedtaget i 2003. Den blev ændret i 2007, hvor det blev tilladt at afsætte midler på EU-budgettet til støtte af europæiske politiske fonde. I Ginannakou-rapporten anmodede Europa-Parlamentet om, at lovgivningen blev forbedret på en række punkter. De fleste af punkterne er med i det forslag, der fremsættes i dag.

I 2012 modtager i alt 13 politiske partier på europæisk plan støtte under forordningen. Den administreres af Europa-Parlamentet. De politiske partier og fonde på europæisk plan modtager i 2012 godt 31 mio. EUR fra EU-budgettet.

Forordning (EF) 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:DA:PDF

Forslag til statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Se også MEMO/12/660

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar