Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. září 2012

Více demokracie díky návrhu Komise, který zlepšuje schopnost evropských politických stran reprezentovat zájmy občanů EU

Komise dnes přijala návrh, který má zvýšit schopnost evropských politických stran vytvářet skutečnou evropskou veřejnou sféru a vyjadřovat vůli občanů EU. Cestou k tomu má být zvýšení viditelnosti, efektivnosti, transparentnosti a odpovědnosti těchto stran a jejich větší uznávání.

Návrh zavádí pro evropské politické strany a jejich přidružené nadace právní status na úrovni EU, a tím odstraňuje nezásadnější překážku, která omezuje jejich působení v členských státech i přes hranice. Většina z nich je v současnosti registrovaná jako belgické neziskové sdružení („asbl“).

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Pro vyjadřování vůle občanů na evropské úrovni a pro vytváření panevropské veřejné debaty je zásadní, aby existovaly opravdu nadnárodní evropské politické strany a nadace. Jejich hlavní úlohou je usměrňovat debatu o evropských otázkách, která bude vzhledem k evropským volbám v roce 2014 v nadcházejících letech pravděpodobně nabírat na intenzitě. Tento ambiciózní návrh je důležitým krokem ke konsolidaci evropské demokracie“.

Každá organizace, pokud chce být uznána za evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci, musí dodržovat přísné normy týkající se interních demokratických postupů, správy, odpovědnosti, transparentnosti a musí respektovat hodnoty, na nichž je založena Evropská unie. Všechny aspekty financování stran (včetně povinností v oblasti výkaznictví a kontrol) budou upraveny komplexními pravidly. Za porušení těchto pravidel budou ukládány správní postihy.

Návrh nebude mít žádný vliv na celkovou částku, jež je v rozpočtu EU vyčleněna na financování politických stran a nadací. Pravidla, kterými se toto financování řídí, budou však zracionalizována a přizpůsobena zvláštnímu postavení těchto subjektů a jejich potřebám. Evropské politické strany budou muset zveřejňovat jména dárců, kteří přispěli darem převyšujícím 1 000 euro za rok, přičemž roční limit pro jednotlivé dary se zvýší z 12 000 na 25 000 euro.

Souvislosti

Stávající právní předpis upravující politické strany na evropské úrovni a jejich financování byl přijat v roce 2003 (nařízení (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003). V roce 2007 byl novelizován, aby se mimo jiné umožnilo financovat z rozpočtu EU evropské politické nadace. Evropský parlament ve zprávě Giannakouové vznesl řadu požadavků na zlepšení této normy. Dnešní návrh většinu z těchto požadavků zavádí.

Prostřednictvím nařízení obdrželo v roce 2012 finanční prostředky celkem 13 politických stran působících na evropské úrovni. Finanční prostředky jsou vypláceny pod správou Evropského parlamentu. V roce 2012 činil rozpočet vyčleněný pro politické strany a nadace na evropské úrovni něco málo přes 31 milion eur.

Nařízení č. 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:cs:PDF

Návrh statutu a financování evropských politických stran a nadací:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Viz také zprávu MEMO/12/660.

Kontaktní osoby :

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar