Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 september 2012

Vergrijzend lerarenkorps vormt een uitdaging voor de onderwijssector in de EU

De Europese Commissie verwelkomde vandaag de publicatie van Education at a Glance 2012, een jaarverslag met gegevens van 34 landen, waaronder 21 EU-lidstaten (zie de onderstaande lijst) over de prestaties op onderwijsgebied. Het verslag, dat is opgesteld door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), vestigt de aandacht op verschillende gebieden in het Europees onderwijs die in de nabije toekomst waarschijnlijk problemen zullen opleveren. Een vergrijzend lerarenkorps is daar één van: meer dan 40 % van de leerkrachten in het middelbaar onderwijs in vijf EU‑landen (Estland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden) is 50 jaar of ouder – in Duitsland en Italië is dat zelfs meer dan 50 %. Ook de gendergelijkheid vormt een probleem: uit het verslag blijkt dat bijna een derde meer vrouwen zich in de EU in het hoger onderwijs inschrijft.

"Dit verslag is van onschatbare waarde voor de nationale en Europese beleidsmakers. De lidstaten zien in dat investeren in onderwijs essentieel is voor Europa's toekomst en welvaart op lange termijn. Uit de gegevens blijkt dat de kosten van onderwijs meermaals worden terugverdiend. Wij mogen echter niet zelfvoldaan zijn: uit het verslag blijkt namelijk ook dat er hervormingen nodig zijn om het onderwijs te moderniseren en het zowel voor leerlingen als voor leerkrachten aantrekkelijker te maken", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd.

Education at a Glance komt ook tot de volgende vaststellingen:

  • - In de 21 EU-lidstaten waarop het verslag betrekking heeft, bedragen de uitgaven voor onderwijs jaarlijks gemiddeld 9 122 USD per leerling (van het basisonderwijs tot het tertiair onderwijs). Dat is iets onder het OESO-gemiddelde, dat 9 252 USD bedraagt.

  • - Verwacht wordt dat 84 % van de jongeren in de OESO-landen het hoger middelbaar onderwijs afmaakt; in de EU-landen is dat ongeveer 86 %. Tussen 1995 en 2010 is het percentage jongeren dat het hoger middelbaar onderwijs afmaakt het sterkst gestegen in Portugal (jaarlijkse groei van 4,7 %).

  • - De financiële rentabiliteit van het tertiair onderwijs blijft stijgen. Wie in Europa een diploma tertiair onderwijs heeft, kan verwachten tijdens zijn loopbaan in totaal netto 176 000 USD (OESO-gemiddelde: 162 000 USD) meer te verdienen, en voor de overheid brengt hoger onderwijs op lange termijn door hogere belastinginkomsten en andere besparingen bijna drie keer zoveel op als het heeft gekost.

  • Europa blijft de voorkeursbestemming van studenten die in het buitenland studeren: 41 % van die studenten (uit de EU en van daarbuiten) studeert in een EU‑land. Buitenlandse studenten vertegenwoordigen 10 % of meer van de inschrijvingen in het tertiair onderwijs in Luxemburg, Oostenrijk en het VK, en meer dan 20 % van de inschrijvingen voor geavanceerd onderzoek in Denemarken, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, het VK en Zweden. Over de hele EU genomen komt 76 % van de buitenlandse studenten uit een ander EU-land.

Achtergrond

Education at a Glance wordt jaarlijks opgesteld door de OESO en is gebaseerd op gegevens die worden gecompileerd door Eurostat en de Unesco (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).

Het verslag bevat informatie over de situatie in het onderwijs, en onder meer over de financiële en personele middelen die worden geïnvesteerd in onderwijs, de ratio leerlingen/leerkrachten, het aantal lesuren, het aantal afgestudeerden en hun resultaten, de toegang tot en de participatie en de vorderingen in het onderwijs, alsook gegevens betreffende de leeromgeving en de organisatie van de scholen.

Nieuwe indicatoren betreffen de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor de uitgaven voor onderwijs en het effect van het onderwijs op macro-economische resultaten zoals het bbp. In het verslag komen ook thema's aan bod zoals regelingen voor voor- en vroegschoolse educatie, intergenerationele mobiliteit in het hoger onderwijs, factoren die de uitgaven voor onderwijs beïnvloeden, loopbaanverwachtingen van 15‑jarigen, de samenstelling van het lerarenkorps en het effect van examens op de toegang tot het middelbaar en het hoger onderwijs.

Het verslag bevat gegevens over onderwijs van de 34 OESO-landen: 21 EU-lidstaten (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), 4 andere Europese landen (IJsland, Noorwegen, Turkije en Zwitserland), en 9 niet-Europese landen (Australië, Canada, Chili, Israël, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten). Er zijn ook gegevens opgenomen over Brazilië, de Russische Federatie, en – in een aantal gevallen – over Argentinië, China, India, Indonesië, Saudi-Arabië en Zuid-Afrika.

De 6 EU-lidstaten die geen lid van de OESO zijn en bijgevolg niet in het verslag zijn opgenomen, zijn Bulgarije, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta en Roemenië.

Gezien het groeiende belang van onderwijs en vaardigheden in de Europa 2020–strategie voor groei en werkgelegenheid, hebben de Europese Commissie en de OESO vandaag ook aangekondigd in de toekomst nauwer te zullen samenwerken. Daardoor zal hun werk op het gebied van onderwijs en opleiding voor hun lidstaten meer effect en waarde hebben.

Landenanalyses, vaardighedenstrategieën en samenwerking voor enquêtes zoals PISA en de toekomstige enquête over vaardigheden van volwassenen (Piaac) zullen in het kader van dit nieuwe samenwerkingskader een prioriteit zijn.

Voor meer informatie

De officiële technische briefing kunt u volgen via webstream om 11 uur.

Het volledige verslag vindt u op een website.

Education at a Glance 2012: OESO-indicatoren.

Europese Commissie: de doelstellingen van de EU voor onderwijs en opleiding.

Bijlage 1: Aandeel en leeftijdsstructuur van de nieuw ingeschrevenen in het tertiair onderwijs (2010)

Bijlage 2: Leeftijdsstructuur van het lerarenkorps in het middelbaar onderwijs (2010)

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar