Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. septembrī

Skolotāju novecošana – izaicinājums ES izglītības nozarei

Eiropas Komisija šodien atzinīgi novērtēja ikgadējo ziņojumu "Izglītības apskats 2012" (Education at a Glance 2012), kurā atspoguļoti 34 valstu, tostarp 21 ES dalībvalsts (sk. sarakstu turpmāk), sniegtie dati par darbības rādītājiem izglītībā. Šajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO)) sagatavotajā ziņojumā ir apzinātas vairākas izglītības jomas, kurās tuvākajā nākotnē Eiropā varētu rasties problēmas. Viena no tām ir skolotāju novecošana. Piecās ES valstīs – Austrijā, Čehijā, Igaunijā, Nīderlandē un Zviedrijā – vairāk nekā 40 % vidusskolu pasniedzēju ir 50 gadu vai vairāk, savukārt Itālijā un Vācijā šis rādītājs ir vēl augstāks un pārsniedz 50 %. Problēma ir arī dzimumu nevienlīdzība. Ziņojums liecina, ka Eiropas Savienībā augstākās izglītības iegūšanai piesakās gandrīz par trešdaļu vairāk sieviešu nekā vīriešu.

"Šis ziņojumus ir neatsverams instruments valstu un Eiropas politikas veidotājiem. Dalībvalstis atzīst, ka priekšnoteikums Eiropas nākotnei un ilgtermiņa uzplaukumam ir ieguldījums izglītībā. Dati skaidri liecina, ka ienākumi daudzkārt atsver ieguldīto izglītībā. Taču mēs nedrīkstam apmierināties ar sasniegto. No ziņojuma arī izriet, ka, lai izglītību pielāgotu mūsdienu vajadzībām un padarītu to pievilcīgāku studentiem un skolotājiem, ir vajadzīgas reformas", teica izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Turklāt ziņojumā konstatēts, ka:

  • - 21 ziņojumā aplūkotajā ES dalībvalstī izdevumi izglītības jomā ik gadu ir vidēji 9122 ASV dolāri uz vienu izglītojamo no pamatskolas līdz augstskolai. Tas ir nedaudz mazāk par ESAO vidējo rādītāju 9252 ASV dolāri.

  • - Tiek prognozēts, ka 84 % jauniešu ESAO dalībvalstīs būs pabeigta vidējā izglītība. ES valstīs šis rādītājs būs 86 %. 1995.-2010. gadā lielākais vidusskolas beidzēju skaita pieaugums bija Portugālē, kur gada izaugsmes rādītājs bija 4,7 %.

  • - Arvien palielinās finansiālā atdeve no augstākās izglītības. Sagaidāms, ka augstskolas beidzējs sava darba mūža laikā nopelnīs 176 000 ASV dolāru neto (ESAO vidējais rādītājs: 162 000 ASV dolāru), un ilgtermiņā sabiedrībai ieguvumi no augstākās izglītības lielāku nodokļu maksājumu un citu ieņēmumu veidā ir gandrīz trīsreiz lielāki nekā publiskās izmaksas.

  • Eiropa arvien ir pievilcīgākais galamērķis studentiem, kuri studē ārpus savas valsts, jo ES valstis uzņem 41 % no visiem starptautiskajiem – ES un trešo valstu – studentiem. Apvienotajā Karalistē, Austrijā un Luksemburgā starptautiskie studenti ir 10 % vai vairāk no visiem studētgribētājiem. Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Dānijā, Īrijā, Luksemburgā un Zviedrijā tie ir vairāk nekā 20 % no studētgribētājiem progresīvās pētniecības jomā. Visā ES 76 % no visiem ārvalstu studentiem ir no citas ES valsts.

Vispārīga informācija

Ziņojumu "Education at a Glance" ik gadu sagatavo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, balstoties uz Eurostat un Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) apkopotajiem datiem.

Ziņojumā sniegta informācija par stāvokli izglītībā, tostarp par tajā ieguldītajiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem, skolēnu un skolotāju īpatsvaru, stundu skaitu, skolu beidzēju skaitu un viņu rezultātiem, izglītības pieejamību, līdzdalību un sekmēm mācībās, kā arī dati par mācīšanās vidi un skolu organizatorisko struktūru.

Jaunie rādītāji akcentē vispasaules ekonomikas krīzes ietekmi uz izdevumiem izglītībai un izglītības ietekmi uz tādiem makroekonomiskajiem rādītājiem kā IKP. Ziņojumā aplūkoti arī tādi temati kā izglītības sistēmas pirmsskolas vecuma bērniem, paaudžu mobilitāte augstākajā izglītībā, faktori, kas ietekmē izglītības jomas izdevumus, 15 gadus vecu skolēnu paredzamā karjera, mācībspēku sadale un pārbaudījumu ietekme uz vidējās un augstākās izglītības pieejamību.

Tajā izklāstīti dati par izglītību, kas saņemti no 34 ESAO dalībvalstīm, tostarp no 21 ES dalībvalsts – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Īrijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas, četrām citām Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices un Turcijas – un deviņām trešajām valstīm – ASV, Austrālijas, Čīles, Izraēlas, Japānas, Jaunzēlandes, Kanādas, Korejas un Meksikas. Turklāt dati sniegti arī par Brazīliju un Krievijas Federāciju, bet dažos gadījumos – par Argentīnu, Indiju, Indonēziju, Ķīnu, Saūda Arābiju un Dienvidāfriku.

Sešas ES dalībvalstis, kuras nav ESAO dalībvalstis un tāpēc ziņojumā nav aplūkotas, ir Bulgārija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta un Rumānija.

Ņemot vērā izglītības un prasmju arvien pieaugošo nozīmību stratēģijā "Eiropa 2020", lai veicinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu, Eiropas Komisija un ESAO šodien arī paziņoja par vienošanos ciešāk sadarboties nākotnē. Tas stiprinās darba ietekmi un vērtību izglītības un apmācības jomā to dalībvalstīs.

Šajā jaunajā sadarbības sistēmā prioritātes būs valstu analīze, prasmju stratēģijas, kā arī sadarbība, sagatavojot aptaujas, piemēram, PISA un aptauju par pieaugušo prasmēm (PIAAC).

Papildu informācija

Tehniskais brīfings tiešraidē tiks pārraidīts WEB TV plkst. 11.00

Pilns ziņojuma teksts pieejams ar paroli aizsargātā vietnē

Education at a Glance 2012: ESAO rādītāji

Eiropas Komisija: ES mērķi izglītībā un apmācībā

1. pielikums. Augstākajā izglītībā reģistrēto skaits un jauno studētgribētāju skaits pēc vecuma (2010. gadā)

2. pielikums. Vidējā izglītībā nodarbināto pasniedzēju sadalījums pēc vecuma (2010. gadā)

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar