Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 11 d.

Vienas ES švietimo sektoriaus rūpesčių – senėjantys mokytojai

Europos Komisija nekantriai laukė šiandien skelbiamos metinės ataskaitos „Education at a Glance 2012“, kurioje pateikiami 34 šalių, įskaitant 21 ES valstybę narę, švietimo srities duomenys. Šioje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtoje ataskaitoje nurodytos kelios sritys, kuriose Europos švietimas artimiausioje ateityje veikiausiai patirs sunkumų. Viena iš tikėtinų problemų – senėjantys mokytojai. Penkiose ES šalyse (Austrijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose ir Švedijoje) daugiau kaip 40 proc. vidurinių mokyklų mokytojų – penkiasdešimtmečiai ir vyresni, o Vokietijoje ir Italijoje tokio amžiaus mokytojų daugiau nei 50 proc. Dar viena problema – lyčių nelygybė. Iš ataskaitos matyti, kad į aukštąsias mokyklas ES stoja beveik trečdaliu daugiau moterų nei vyrų.

„Nacionaliniams ir Europos politikams ši ataskaita yra neįkainojama priemonė. Valstybės narės pripažįsta, kad investicijos į švietimą yra būtina Europos ateities ir ilgalaikės gerovės sąlyga. Iš ataskaitos duomenų matyti, kad išlaidos švietimui yra gerokai mažesnės nei jo grąža. Tačiau neturėtume sėdėti sudėję rankas: ataskaita rodo, jog būtina imtis švietimo modernizavimo reformų, kad švietimo sistema būtų patrauklesnė tiek mokiniams, tiek mokytojams“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Ataskaita „Education at a Glance“ taip pat rodo, kad:

  • - 21 ES valstybėje narėje metinės švietimo išlaidos yra vidutiniškai 9 122 USD vienam besimokančiam asmeniui (pradedant pradinukais ir baigiant studentais). Tai kiek mažiau nei EBPO vidurkis (9 252 USD);

  • - vidurinį išsilavinimą EBPO šalyse įgyja 84 proc. jaunuolių, ES šalyse – maždaug 86 proc. 1995–2010 m. vidurinį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičius sparčiausiai augo Portugalijoje (4,7 proc. per metus);

  • - finansinė investicijų į aukštąjį mokslą grąža toliau auga. Europos aukštosios mokyklos absolventas per savo profesinį gyvenimą gali tikėtis 176 000 USD grynojo pelno (EBPO vidurkis – 162 000 USD), o visuomeninė ilgalaikė nauda – daugiau sumokėtų mokesčių ir kitokia nauda – išlaidas pranoksta beveik tris kartus.

  • Europa ir toliau lieka mėgstama užsienio studentų studijų vieta: ES šalyse studijuoja 41 proc. visų užsienio – tiek ES, tiek kitų šalių – studentų. Austrijos, Liuksemburgo ir Jungtinės Karalystės aukštosiose mokyklose užsienio studentų yra 10 proc. ir daugiau. Iš visų stojančiųjų į Austrijos, Danijos, Airijos, Liuksemburgo, Švedijos ir Jungtinės Karalystės specialiąsias mokslinių tyrimų programas daugiau kaip 20 proc. yra užsienio studentai. ES valstybėse narėse 76 proc. užsienio studentų yra atvykę iš kitų valstybių narių.

Pagrindiniai faktai

Ataskaita „Education at a Glance“, kurią kasmet rengia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), grindžiama Eurostato ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) surinktais duomenimis.

Ataskaitoje pateikiama informacijos apie švietimo sektoriaus padėtį, įskaitant finansines ir žmogiškųjų išteklių investicijas, mokinių ir mokytojų skaičiaus santykį, mokymo valandų skaičių, absolventų skaičių ir jų mokymosi rezultatus, dalyvavimą ir judėjimą švietimo sistemoje, taip pat apie mokymosi aplinką ir mokyklų veiklos organizavimą.

Naujais rodikliais siekiama įvertinti pasaulio ekonomikos krizės poveikį švietimo išlaidoms ir švietimo poveikį tokiems makroekonominiams rodikliams kaip BVP. Ataskaitoje taip pat aptariamos tokios temos kaip ankstyvojo ugdymo sistemos, skirtingų kartų studentų judumas aukštojo mokslo sistemoje, švietimo išlaidų veiksniai, su karjera susiję penkiolikmečių lūkesčiai, mokytojų kontingento formavimas bei vidurinių ir aukštųjų mokyklų egzaminų poveikis.

Ataskaitoje pateikiami 34 EBPO šalių švietimo duomenys. Tarp šių šalių – 21 ES valstybė narė (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė), keturios Sąjungai nepriklausančios Europos šalys (Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Turkija) ir devynios ne Europos šalys (Australija, Kanada, Čilė, Izraelis, Japonija, Korėja, Meksika, Naujoji Zelandija, Jungtinės Amerikos Valstijos). Be to, pateikiama Brazilijos ir Rusijos Federacijos bei tam tikrų posričių Argentinos, Kinijos, Indijos, Indonezijos, Saudo Arabijos ir Pietų Afrikos Respublikos duomenų.

Į ataskaitą neįtraukti EBPO nepriklausančių šešių ES valstybių narių – Bulgarijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Maltos ir Rumunijos – duomenys.

Atsižvelgdamos į švietimo ir gebėjimų svarbą ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijoje „Europa 2020“, Europos Komisija ir EBPO šiandien taip pat paskelbė apie susitarimą ateityje bendradarbiauti dar glaudžiau. Tai padidins jų veiklos poveikį ir vertę valstybių narių švietimo ir mokymo srityje.

Šalių analizė, gebėjimų strategijos ir bendradarbiavimas atliekant tyrimus, pavyzdžiui, tyrimą PISA arba būsimąjį suaugusiųjų gebėjimo tyrimą PIAAC, bus laikomi naujojo bendradarbiavimo prioritetais.

Daugiau informacijos

Viešo techninio pasitarimo transliacija internetu 11 val.

Visa ataskaita pateikiama slaptažodžiu apsaugotoje svetainėje

„Education at a Glance 2012“ EBPO rodikliai

Europos Komisija. ES švietimo ir mokymo tikslai

1 priedas. Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas dalis ir naujų studentų pasiskirstymas pagal amžių (2010 m.)

2 priedas. Vidurinių mokyklų mokytojų pasiskirstymas pagal amžių (2010 m.)

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar