Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 11.

A tanárok idősödése kihívást jelent az Unió oktatási ágazata számára

Az Európai Bizottság a mai napon örömmel üdvözölte az Education at a Glance [Az oktatásról dióhéjban] elnevezésű 2012. évi éves jelentés megjelenését. A jelentés 34 ország – köztük 21 uniós tagállam (felsorolásuk az alábbiakban található) – oktatási teljesítményéről közöl adatokat. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által összeállított jelentés több olyan területet azonosít az európai oktatás keretén belül, amelyeken valószínűleg hamarosan kihívások jelentkeznek majd. Ezek egyike a tanári kar idősödése: öt uniós országban (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Észtország, Hollandia, Svédország) a középiskolai tanárok több mint 40%-a 50 éves vagy annál idősebb – Németországban és Olaszországban ez az arány még magasabb, meghaladja az 50%-ot. A nemek közötti egyenlőtlenség szintén probléma: a jelentés rámutat, hogy közel egyharmaddal több nő iratkozik be az EU-n belüli felsőoktatásba, mint férfi.

E jelentés felbecsülhetetlen eszközt jelent a nemzeti és az európai politikai döntéshozók számára. A tagállamok elismerik, hogy szükség van az oktatási beruházásokra Európa jövője és hosszú távú jóléte szempontjából. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az oktatás haszna messze meghaladja annak költségeit. Azonban mégsem lehetünk elégedettek: a jelentés azt is hangsúlyozza, hogy korszerűsíteni kell az oktatást, és vonzóbbá kell tenni azt a tanulók és a tanárok számára.” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős uniós biztos.

Az Education at a Glance [Az oktatásról dióhéjban] című jelentés az alábbiakat is kiemeli:

  • - A 21 vizsgált uniós tagállamban az oktatási kiadások az általános iskolától a felsőoktatásig tanulónként átlagosan évi 9 122 USD-t tettek ki. Ez kissé elmarad a 9 252 dolláros OECD átlagtól.

  • - Várhatóan az OECD országokban élő fiatalok 84%-a szerez felső középfokú oktatási végzettséget; az uniós országokban pedig 86%-uk. 1995 és 2010 között Portugáliában növekedett a legnagyobb mértékben a felső középfokú végzettséget szerzők aránya (az éves növekedési ráta 4,7%).

  • - A felsőoktatás pénzügyi hozama tovább nő. Egy egyetemi végzettséggel rendelkező európai polgár 176 000 USD (OECD átlag: 162 000 USD) nettó pluszbevételre számíthat a karrierje során, a befizetett adók és egyéb megtakarítások révén a felsőoktatásból származó állami nyereség pedig közel háromszorosát teszi ki az állami költségek volumenének.

  • Európa továbbra is a külföldön tanuló diákok kedvelt célállomása, uniós országok látják vendégül a nemzetközi – uniós és harmadik országbeli – diákok 41%-át. Nemzetközi diákok teszik ki az ausztriai, luxemburgi és egyesült királyságbeli felsőoktatásba beiratkozott hallgatók több mint 10%-át. Az ausztriai, dániai, egyesült királyságbeli, írországi, luxemburgi és svédországi kutatási programok esetében pedig a beiratkozottak 20%-át is meghaladja az arányuk. Az Európai Unió egész területén a külföldi diákok 76%-a érkezik másik uniós országból.

Előzmények

Az Education at a Glance [Az oktatásról dióhéjban] elnevezésű jelentést a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) készíti el évente az Eurostat és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által összeállított adatok alapján.

A jelentés az oktatás helyzetéről nyújt információkat, beleértve az oktatásba befektetett pénzügyi és humán erőforrásokat, a diák-tanár arányt, a tanórák számát, a végzettek számát és eredményeit, az oktatáshoz való hozzáférést, az abban való részvételt és előrehaladást, valamint a tanulási környezetre és az iskolák szervezetére vonatkozó adatokat.

Új mutatók mérik a világgazdasági válság oktatási kiadásokra gyakorolt hatását, és az oktatás kihatását a makrogazdasági eredményekre (pl.: a GDP-re). A jelentés olyan témákkal is foglalkozik, mint a koragyermekkori nevelési rendszerek, a generációk közötti mobilitás a felsőoktatásban, az oktatási kiadásokat befolyásoló tényezők, a 15 évesek életpályával kapcsolatos várakozásai, a tanári kar összetétele, valamint a vizsgák hatása a közép- és a felsőoktatásba való bejutásra.

A jelentés 34 OECD tagállam oktatására vonatkozóan közöl adatokat. 21 uniós tagállam (Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország a Szlovák Köztársaság és Szlovénia) 4 másik európai ország (Izland, Norvégia, Svájc és Törökország), valamint 9 Európán kívüli ország (Ausztrália, Chile, az Egyesült Államok, Izrael, Japán, Kanada, Korea, Mexikó, Új-Zéland) tartozik ezek közé. Ezenfelül a jelentés Brazíliára, az Orosz Föderációra, illetve néhány esetben Argentínára, Dél-Afrikára, Indiára, Indonéziára, Kínára és Szaúd-Arábiára vonatkozó adatokat is bemutat.

6 olyan uniós tagállam van (Bulgária, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta és Románia), amely nem tagja az OECD-nek, és ezért nem szerepel a jelentésben.

Annak megfelelően, hogy az oktatási és a készségekkel kapcsolatos kérdések egyre jelentősebb szerepet töltenek be a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégiában, az Európai Bizottság és az OECD a mai napon azt is bejelentette, hogy megállapodtak a jövőbeni szorosabb együttműködésről. A megállapodás fokozni fogja a tagállamaik érdekében az oktatás és képzés terén kifejtett tevékenységük hatását és értékét.

Az említett új együttműködési keretben kiemelt helyet kapnak az országelemzések, a készségfejlesztési stratégiák, valamint a felmérések – így a PISA-femérés és felnőttek szakismereteire vonatkozó jövőbeni felmérés (PIAAC) – terén zajló együttműködés.

További információk

A szakmai tájékoztatót délelőtt 11 órakor élőben közvetítjük az interneten (web stream).

A jelentés teljes szövege egy weboldalon tekinthető meg.

Education at a Glance 2012 (Az oktatásról dióhéjban 2012): OECD mutatók

Európai Bizottság: Az EU oktatási és képzési célkitűzései

1. melléklet: A felsőoktatásba való bejutási arányok és a bejutók életkor szerinti megoszlása (2010)

2. melléklet: A középiskolai tanárok életkor szerinti megoszlása (2010)

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar