Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Γήρανση των εκπαιδευτικών: πρόκληση για τον τομέα της εκπαίδευσης στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκδοση της «Εκπαίδευσης με μια ματιά 2012», της ετήσιας έκθεσης που παρέχει στοιχεία από 34 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 21 κρατών μελών της ΕΕ (ακολουθεί κατάλογος) σχετικά με τις επιδόσεις στην εκπαίδευση. Η έκθεση, η οποία συντάσσεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επισημαίνει πολλούς τομείς στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση που αναμένεται να αποτελέσουν πρόκληση στο εγγύς μέλλον. Ένα από τα θέματα αυτά είναι η γήρανση του διδακτικού προσωπικού: πάνω από 40% των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πέντε χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κάτω Χώρες, Σουηδία) είναι 50 ετών ή μεγαλύτεροι – στη Γερμανία και την Ιταλία, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο και υπερβαίνει το 50%. Η ανισοκατανομή ανάμεσα στα φύλα είναι επίσης ένα πρόβλημα: η έκθεση δείχνει ότι οι γυναίκες που εντάσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ είναι περίπου κατά ένα τρίτο περισσότερες από τους άνδρες.

«Η έκθεση αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική και μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης. Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι το κόστος της εκπαίδευσης αντισταθμίζεται, μακράν, από τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε: η έκθεση δείχνει επίσης ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση και για να γίνει πιο ελκυστική τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους εκπαιδευτικούς», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεότητας.

Η έκθεση «Εκπαίδευση με μια ματιά» δείχνει ότι:

  • - Οι εκπαιδευτικές δαπάνες στα 21 κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτει ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 9 122 USD ετησίως και ανά σπουδαστή, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσό αυτό είναι ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που ανέρχεται σε 9 252 USD.

  • - Το 84% των νέων σε χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· στις χώρες της ΕΕ το ποσοστό αυτό είναι περίπου 86%. Το 1995-2010, η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σημειώθηκε στην Πορτογαλία (ετήσιο ποσοστό αύξησης 4,7%).

  • Η οικονομική ανταποδοτικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να αυξάνεται. Ένας ευρωπαίος απόφοιτος μπορεί να προσδοκά καθαρό εισόδημα 176 000 USD (μέσος όρος ΟΟΣΑ: 162 000 USD) στη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου και το δημόσιο μακροπρόθεσμο όφελος από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και άλλων αποταμιεύσεων είναι περίπου τριπλάσιο από το ύψος των δημόσιων δαπανών.

  • - Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί προορισμό προτίμησης για σπουδαστές που φοιτούν εκτός της χώρας τους, με τις χώρες της ΕΕ να φιλοξενούν το 41% όλων των διεθνών σπουδαστών – ΕΕ και εκτός ΕΕ. Οι διεθνείς σπουδαστές αντιπροσωπεύουν το 10% ή και περισσότερο των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αυστρία, το Λουξεμβούργο και το ΗΒ. Αντιστοιχούν σε περισσότερο από 20% των εγγραφών σε προηγμένη έρευνα στην Αυστρία, τη Δανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και το ΗΒ. Σε όλη την ΕΕ, το 76% των αλλοδαπών σπουδαστών προέρχεται από κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

Ιστορικό

Η «Εκπαίδευση με μια ματιά» εκδίδεται ετήσια από τον ΟΟΣΑ και περιέχει στοιχεία που συλλέγονται από την Eurostat και την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση (UNESCO).

Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που επενδύονται στην εκπαίδευση, της αναλογίας σπουδαστών - εκπαιδευτικών, των διδακτικών ωρών, των αριθμών αποφοιτησάντων και των αποτελεσμάτων, της πρόσβασης, της συμμετοχής και της προόδου στην εκπαίδευση, καθώς και στοιχείων για το μαθησιακό περιβάλλον και την οργάνωση των σχολείων.

Νέοι δείκτες επικεντρώνονται στην επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις εκπαιδευτικές δαπάνες και στον αντίκτυπο της εκπαίδευσηςσε μακροοικονομικά μεγέθη, όπως το ΑΕγχΠ. Η έκθεση καλύπτει επίσης θέματα όπως τα συστήματα νηπιακής εκπαίδευσης, η κινητικότητα μεταξύ των γενεών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές δαπάνες, οι προσδοκίες σταδιοδρομίας των 15χρονων, η σύσταση του εκπαιδευτικού δυναμικού και ο αντίκτυπος των εξετάσεων για την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για την εκπαίδευση από 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Σε αυτές περιλαμβάνονται 21 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), 4 άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), και 9 μη ευρωπαϊκές χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Χιλή, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες). Επίσης, περιέχονται στοιχεία για τη Βραζιλία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, και – σε κάποιες περιπτώσεις – την Αργεντινή, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία και τη Νότια Αφρική.

Τα 6 κράτη μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται από την έκθεση είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ρουμανία.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σπουδαιότητα των θεμάτων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν να συνεργάζονται στενότερα στο μέλλον. Έτσι θα ενισχυθούν ο αντίκτυπος και η αξία των εργασιών τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τις χώρες μέλη τους.

Στο νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας, προτεραιότητα θα έχουν η ανάλυση ανά χώρα, η ανάπτυξη στρατηγικών για τις δεξιότητες και η συνεργασία για έρευνες όπώς η PISA και η μελλοντική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC).

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτική συνέντευξη σε διαδικτυακή μετάδοση στις 11 π.μ.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη σε δικτυακό τόπο

Εκπαίδευση με μια ματιά 2012: OECD Indicators

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: targets in education and training

Παράρτημα 1: Ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ηλικιακή κατανομή των νεοεισερχόμενων (2010)

Παράρτημα 2: Ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2010)

Αρμόδιοι επαφής:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar