Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. september 2012

Aldrende lærere er en udfordring for uddannelsessektoren i EU

Europa-Kommissionen hilste i dag med tilfredshed offentliggørelsen af Education at a Glance 2012, en årlig rapport om uddannelsesresultater i 34 lande, herunder 21 EU-medlemsstater (se listen nedenfor). I rapporten, som er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), udpeges flere forhold, som inden for den nærmeste fremtid vil skabe udfordringer på uddannelsesområdet Europa. En aldrende lærerstab er en af disse udfordringer. Mere end 40 % af gymnasielærerne i fem EU-lande (Estland, Nederlandene, Sverige, Tjekkiet, Østrig) er 50 år eller derover. I Italien og Tyskland er denne andel endnu højere med mere end 50 %. Forskel mellem kønnene er et andet problem. Rapporten viser, at næsten en tredjedel flere kvinder end mænd er indskrevet på de videregående uddannelser i EU.

"Denne rapport er et uvurderligt værktøj for nationale og europæiske beslutningstagere. Medlemsstaterne erkender, at investering i uddannelse er en forudsætning for Europas fremtid og velstand på lang sigt. Oplysningerne viser tydeligt, at omkostningerne ved uddannelse opvejes mere end rigeligt af gevinsterne. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Rapporten peger også på, at der er behov for reformer for at modernisere uddannelsesområdet og gøre det mere attraktivt både for elever og lærere," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Af Education at a Glance fremgår det desuden, at:

  • - udgifterne til uddannelse i de 21 EU-medlemsstater, som er omfattet af undersøgelsen, i gennemsnit er 9 122 USD pr. år pr. elev fra grundskolen til de videregående uddannelser, hvilket er lidt under OECD-gennemsnittet på 9 252 USD

  • - 84 % af de unge i OECD-landene forventes at afslutte en gymnasial uddannelse, i EU-landene er det ca. 86 %. Den største stigning i antallet af beståede gymnasiale eksamener i perioden 1995-2010 kunne konstateres i Portugal (årlig stigning på 4,7 %)

  • - de økonomiske gevinster ved videregående uddannelse er stadig stigende. Med en kandidatuddannelse fra et europæisk universitet kan man forvente en nettogevinst på 176 000 USD (OECD-gennemsnit: 162 000 USD) i løbet af sit arbejdsliv, og de langsigtede offentlige gevinster ved videregående uddannelser i form af højere skatteindtægter og andre besparelser er næsten tre gange så store som de offentlige udgifter

  • - Europa stadig er det foretrukne studiested for dem, der studerer uden for deres hjemland, idet EU-landene er vært for 41 % af alle internationale studerende fra EU-lande såvel som fra lande uden for EU. Internationale studerende udgør 10 % eller flere af de studerende ved videregående uddannelser i Det Forenede Kongerige, Luxembourg og Østrig. De udgør mere end 20 % af de forskningsstuderende i Danmark, Det Forenede Kongerige, Irland, Luxembourg, Sverige og Østrig. 76 % af de udenlandske studerende i EU kommer fra et andet EU-land.

Baggrund

Education at a Glance udarbejdes hvert år af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og er baseret på oplysninger indsamlet af Eurostat og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO).

Rapporten giver oplysninger om den aktuelle situation på uddannelsesområdet, herunder om de finansielle og menneskelige ressourcer, som investeres i uddannelse, elev/lærer-ratio, antal undervisningstimer, eksamener og eksamensresultater, adgang til og deltagelse i uddannelse og fremskridt på uddannelsesområdet samt oplysninger om læringsmiljøet og skolernes opbygning.

Nye indikatorer fokuserer på den globale økonomiske krises indflydelse på udgifterne til uddannelse og indvirkningen af uddannelse på makroøkonomiske resultater som BNP. Rapporten dækker desuden områder som førskoleundervisning, mobilitet mellem generationer inden for videregående uddannelse, faktorer, som har indflydelse på udgifter til uddannelse, 15-åriges karriereforventninger, lærerstabens sammensætning og virkningen af optagelsesprøver til gymnasiale og videregående uddannelser.

Rapporten indeholder oplysninger om uddannelse i 34 OECD-lande, nemlig 21 EU-medlemsstater (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig), 4 andre europæiske lande (Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet) og 9 ikke-europæiske lande (Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Korea, Mexico, New Zealand og USA). Desuden fremlægges oplysninger fra Brasilien, Den Russiske Føderation og i visse tilfælde Argentina, Indien, Indonesien, Kina, Saudi-Arabien og Sydafrika.

De 6 EU-medlemsstater, som ikke er OECD-lande og derfor ikke er omfattet af rapporten, er Bulgarien, Cypern, Letland, Litauen, Malta og Rumænien.

I tråd med den stigende betydning af uddannelse og kompetencer i Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse bekendtgjorde Europa-Kommissionen og OECD i dag også, at de fremover vil arbejde tættere sammen. Dette samarbejde vil forstærke effekten og værdien af tiltag på uddannelsesområdet til gavn for deres medlemslande.

Landeanalyser, kompetencestrategier og samarbejde om undersøgelser, f.eks. PISA-undersøgelsen, og den kommende undersøgelse om voksenkompetencer vil blive prioriteret inden for rammerne af dette nye samarbejde.

Yderligere oplysninger

Kl. 11 webstreames en teknisk briefing vedrørende de offentligt tilgængelige oplysninger

Den fuldstændige rapport er tilgængelig på et websted

Education at a Glance 2012: OECD-indikatorer

Europa-Kommissionen: EU's mål vedrørende uddannelse

Bilag 1: Optagelsesgraden til videregående uddannelser og aldersfordelingen blandt de nyoptagede (2010)

Bilag 2: Aldersfordelingen for gymnasielærere (2010)

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar