Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 12 septembrie 2012

Securitatea informatică a instituțiilor UE a fost consolidată în urma unui proiect pilot de succes

Instituțiile UE și-au intensificat lupta împotriva amenințărilor informatice prin crearea unei echipe UE – cu statut permanent – de intervenție în caz de urgență informatică (CERT-EU). Decizia vine în urma succesului unui proiect pilot desfășurat timp de un an de respectiva echipă, care a primit aprecieri pozitive din partea clienților și a omologilor.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Instituțiile UE, ca toate organizațiile importante, fac adesea obiectul unor incidente care pun în pericol securitatea informațiilor. CERT-EU ne ajută să ne protejăm mai bine împotriva acestor amenințări. Acesta este un bun exemplu care demonstrează ce pot realiza instituțiile UE atunci când lucrează împreună. Dorim ca echipa noastră de intervenție în caz de urgență informatică să fie printre cele mai bune, cooperând strâns cu celelalte echipe ale comunității CERT și contribuind astfel la securitatea informatică a tuturor.”

Vicepreședintele Neelie Kroes a declarat: „Securitatea informatică reprezintă o prioritate pentru bunăstarea și competitivitatea Europei. Instituțiile UE se pot baza acum pe o echipă CERT permanentă pentru a face față unor amenințări informatice din ce în ce mai sofisticate. Prin această decizie, punem în acord acțiunile noastre cu spusele noastre.”

În ultimii ani, atât în sectorul public, cât și în cel privat, s-au creat echipe CERT sub forma unor mici nuclee de experți în informatică ce pot reacționa rapid și eficient la incidente care pun în pericol securitatea informațiilor și la amenințări informatice. Acestea s-au dovedit a fi o componentă cheie în strategia de apărare împotriva acestor amenințări, prin prevenirea, detectarea și corectarea vulnerabilităților și a breșelor de securitate. Echipele își avertizează clienții cu privire la vulnerabilități și amenințări și recomandă acțiuni de reducere a riscurilor. De asemenea, contribuie la detectarea sistemelor compromise și a atacurilor și iau măsurile necesare pentru a opri atacurile și/sau a asigura revenirea la o funcționare normală. Echipele sunt puternic interconectate, creând o comunitate de experți care luptă pentru cauza comună a securității informatice.

În cadrul Agendei digitale pentru Europa, adoptată în mai 2010, Comisia Europeană s-a angajat să înființeze un CERT pentru instituțiile UE, ca parte a unui angajament general în favoarea unei politici consolidate și de înalt nivel în materie de securitate a rețelelor și a informațiilor în Europa. De asemenea, prin Agenda digitală, toate statele membre sunt invitate să își creeze propriile echipe CERT, deschizând astfel calea către formarea până în 2012 a unei rețele europene de echipe de intervenție ale administrațiilor publice. Echipele CERT vor juca de asemenea un rol major într-o comunicare viitoare pe tema strategiei de securitate informatică.

Context

Resursele CERT-EU sunt puse la dispoziție de principalele instituții și agenții ale UE, inclusiv Comisia Europeană, Consiliul, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, precum și Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor (ENISA). Echipa își desfășoară activitatea sub direcția unui comitet director interinstituțional.

CERT-EU lucrează în strânsă colaborare cu echipele interne de securitate IT ale instituțiilor UE și este în contact cu comunitatea CERT și companiile de securitate IT din statele membre și din alte state, făcând schimb de informații privind amenințările și modul de rezolvare a acestora.

O Agendă digitală pentru Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Contacte:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar