Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 12 września 2012 r.

Większe bezpieczeństwo cybernetyczne w instytucjach unijnych – efekt udanego projektu pilotażowego

Instytucje UE nasiliły walkę z zagrożeniami cybernetycznymi, przekształcając unijny zespół reagowania na incydenty komputerowe (ang. EU’s Computer Emergency Response Team, lub CERT-EU) w jednostkę stałą. Decyzja ta jest efektem udanej pracy zespołu w ramach rocznego projektu pilotażowego, który został pozytywnie oceniony przez klientów i osoby z branży.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: „Instytucje UE, podobnie jak inne duże organizacje, są często celem działań zagrażających bezpieczeństwu informacji. CERT-EU pomaga nam w ulepszaniu ochrony przed tymi zagrożeniami. Jest to bardzo udany przykład na to, co instytucje UE mogą osiągnąć w wyniku współpracy. Chcemy, aby nasz zespół był jednym z najlepszych, ściśle współpracował z pozostałymi zespołami CERT i przyczyniał się do ogólnego bezpieczeństwa cybernetycznego.”

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Bezpieczeństwo cybernetyczne jest priorytetem w kontekście dobrobytu i konkurencyjności Europy. Instytucje UE mogą obecnie liczyć na stale obecny CERT, aby poradzić sobie z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki tej decyzji możemy postępować zgodnie z tym, co głosimy.”

W ostatnich latach CERT-y powstawały zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w formie niewielkich zespołów ekspertów, co umożliwiało skuteczne i sprawne reagowanie na incydenty zagrażające bezpieczeństwu informacji i zagrożenia cybernetyczne. Zespoły okazały się kluczowym elementem strategii obrony przed zagrożeniami poprzez wykrywanie i korygowanie słabych punktów oraz naruszeń bezpieczeństwa i zapobieganie im. Informują swoich klientów o słabych punktach lub zagrożeniach i zalecają działania zmierzające do ograniczenia ryzyka. Przyczyniają się do wykrycia przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz ataków i podejmują odpowiednie kroki w celu ich powstrzymania lub likwidacji ich skutków. Są one w wysokim stopniu połączone ze sobą, tworząc wspólnotę ekspertów walczących we wspólnej sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego.

W Europejskiej agendzie cyfrowej przyjętej w maju 2010 r. Komisja zobowiązała się do ustanowienia zespołu CERT dla instytucji UE w ramach ogólnego zobowiązania do prowadzenia na wysokim szczeblu udoskonalonej polityki w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji w Europie. Agenda cyfrowa wzywa również wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia własnych zespołów CERT, torując drogę ogólnounijnej sieci krajowych i rządowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe do 2012 r. CERT-y odgrywają również ważną rolę w mającym się wkrótce ukazać komunikacie w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Kontekst

CERT-EU korzysta z zasobów głównych instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Zespół prowadzi działania pod strategicznym nadzorem międzyinstytucjonalnej Rady Sterującej.

CERT-EU ściśle współpracuje ze służbami poszczególnych instytucji UE odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informatyczne oraz z innymi zespołami CERT i przedsiębiorstwami z branży bezpieczeństwa informatycznego w państwach członkowskich i w innych państwach, wymieniając się informacjami na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

Europejska agenda cyfrowa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar