Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 september 2012

Betere cyberbeveiliging in EU-instellingen door geslaagd proefproject

De EU-instellingen blijven zich wapenen tegen computercriminaliteit: het Computer Emergency Response Team van de EU (CERT-EU) staat vanaf nu dag en nacht paraat. Hiertoe is besloten nadat het team een jaar lang naar tevredenheid van klanten en vakgenoten heeft proefgedraaid.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: "De EU-instellingen hebben net als alle andere grote organisaties regelmatig te kampen met incidenten op het gebied van informatiebeveiliging. Met behulp van CERT-EU kunnen wij ons beter beschermen tegen deze gevaren. Hieruit blijkt wat voor successen de EU-instellingen kunnen boeken als ze de handen ineenslaan. Wij willen dat ons CERT een van de beste is, nauw samenwerkt met de CERT-gemeenschap en meehelpt de cyberbeveiliging voor iedereen te verbeteren."

Vicevoorzitter Neelie Kroes ziet het zo: "Cyberbeveiliging is van groot belang voor de welvaart en het concurrentievermogen in Europa. De EU-instellingen beschikken nu over een permanent CERT om het hoofd te bieden aan de steeds geraffineerdere gevallen van computercriminaliteit die tegen hen gericht zijn. Op die manier brengen wij het beleid dat wij voorstaan zelf in de praktijk."

De laatste jaren zijn er zowel in de publieke als in de private sector steeds meer CERT's op poten gezet. Deze kleine teams bestaan uit IT-deskundigen en kunnen doeltreffend inspringen op incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en computercriminaliteit. De praktijk wijst uit dat zulke teams een onmisbaar deel zijn van de verdedigingsstrategie tegen dergelijke aanvallen, doordat zij risico's en zwakke plekken voorkomen, opsporen en corrigeren. Zij wijzen hun klanten op zwakke plekken of bedreigingen en adviseren hoe risico's binnen de perken kunnen worden gehouden. Daarnaast geven zij aan of er een systeem is beschadigd of aangevallen en nemen zij de nodige maatregelen om daar een einde aan te maken en/of het systeem te herstellen. De teams zijn nauw met elkaar verbonden en vormen een gemeenschap van deskundigen die het algemeen belang dient en pal staat voor cyberbeveiliging.

In de Digitale agenda voor Europa, die is aangenomen in mei 2010, heeft de Commissie zich verplicht om een CERT voor de EU-instellingen op te zetten, als onderdeel van de algemene verbintenis voor een versterkt en hoogwaardig beleid inzake netwerk- en informatieveiligheid in de EU. In het kader van de Digitale agenda worden verder alle lidstaten gevraagd om hun eigen CERT's op te zetten en het pad te effenen voor een netwerk van Computer Emergency Response Teams op nationaal en overheidsniveau, dat in 2012 operationeel dient te zijn. Ook in de mededeling over de cyberveiligheidsstrategie, die binnenkort word gepubliceerd, spelen CERT's een vooraanstaande rol.

Achtergrond

De middelen voor het CERT-EU worden ter beschikking gesteld door de belangrijkste EU-instellingen en -agentschappen, waaronder de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité alsmede het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). De teams staan onder strategisch toezicht van een interinstitutionele stuurgroep.

Het CERT-EU werkt nauw samen met de interne IT-beveiligingsteams van de EU-instellingen en onderhoudt contacten met de gemeenschap van CERT's en IT-beveiligingsbedrijven in de lidstaten en daarbuiten door het uitwisselen van informatie over bedreigingen en de manieren om die aan te pakken.

Een Digitale agenda voor Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar