Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. septembrī

Pēc sekmīgi īstenotas eksperimentālas programmas ES iestādēs uzlabota kiberdrošība

ES iestādes ir pastiprinājušas cīņu pret kiberapdraudējumiem, šajā nolūkā izveidojot pastāvīgu ES Datorapdraudējumu reaģēšanas vienību jeb CERT-EU. Šāds lēmums pieņemts pēc vienības gadu ilga darba eksperimentālā režīmā, ko atzinīgi novērtējuši gan klienti, gan jomas speciālisti.

Priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Tāpat kā jebkurā citā svarīgā organizācijā arī ES iestādēs bieži vien notiek ar informācijas drošību saistīti incidenti. CERT-EU palīdz uzlabot aizsardzību pret šādiem apdraudējumiem. Tas ir ļoti uzskatāms piemērs tam, ko sadarbojoties var sasniegt ES iestādes. Mēs vēlamies, lai mūsu datorapdraudējumu reaģēšanas vienība būtu starp labākajām, cieši sadarbotos ar pārējo CERT kopienu un palīdzētu it visur paaugstināt kiberdrošību.”

Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: “Kiberdrošība ir prioritārs jautājums Eiropas labklājības un konkurētspējas nodrošināšanai. Tagad ES iestādes var paļauties uz to, ka pastāvīgā CERT likvidēs pret tām vērstos, aizvien sarežģītākos kiberapdraudējumus. Šis lēmums nozīmē, ka mēs arī praksē īstenojam to, par ko iestājamies.”

Pēdējos gados datorapdraudējumu novēršanas vienības ir izveidotas gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Tās ir nelielas kiberekspertu vienības, kas spēj efektīvi un iedarbīgi novērst informācijas drošības incidentus un kiberapdraudējumus. Ir pierādījies, ka tās ir svarīga sastāvdaļa aizsardzības stratēģijā pret šādiem apdraudējumiem, jo ar savu darbību nepieļauj, atklāj un likvidē vājās vietas un nedrošus risinājumus. Tās brīdina klientus par trūkumiem vai apdraudējumiem un iesaka, kā rīkoties riska mazināšanai. Tās palīdz atklāt par nedrošām kļuvušas sistēmas un uzbrukumus un attiecīgi rīkojas, lai to novērstu un atjaunotu drošību. Šādas vienības ir savstarpēji cieši saistītas, tādējādi veidojot ekspertu kopienu, kuri visi stāv kiberdrošības sardzē.

Saistībā ar vispārēju apņemšanos par stingrāku un augsta līmeņa ES tīklu un informācijas drošības politiku Eiropā 2010. gada maijā pieņemtajā Eiropas digitalizācijas programmā Komisija apņēmās izveidot CERT ES iestādēm. Digitalizācijas programmā dalībvalstis cita starpā aicinātas līdz 2012. gadam izveidot savas datorapdraudējumu reaģēšanas vienības, šādi bruģējot ceļu uz ES mēroga valstu un valdību datorapdraudējumu reaģēšanas vienību tīklu. Datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām būs atvēlēta svarīga vieta arī drīzumā paredzētajā paziņojumā par kiberdrošības stratēģiju.

Vispārīga informācija

Resursus CERT-EU nodrošina galvenās ES iestādes un aģentūras, tostarp Eiropas Komisija, Padome, Eiropas Parlaments, Reģionu komiteja un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kā arī Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA). Vienības darbības stratēģiskā pārraudzība uzticēta starpiestāžu valdei.

CERT-EU ļoti cieši sadarbojas ar ES iestāžu iekšējās IT drošības vienībām, kā arī kopdarbojas ar CERT un IT drošības uzņēmumiem gan dalībvalstīs, gan citviet, apmainoties ar informāciju par apdraudējumiem un paņēmieniem to novēršanai.

Eiropas digitalizācijas programma:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Kontakpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar