Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. syyskuuta 2012

EU:n toimielinten verkkoturvallisuus paranee onnistuneen kokeiluhankkeen jälkeen

EU:n toimielimet ovat vahvistaneet tietoverkkouhkien torjuntaa perustamalla pysyvän CERT-EU-tietoturvayksikön (Computer Emergency Response Team). Päätös seuraa vuoden kestänyttä onnistunutta kokeilua, jossa yksikön asiakkailta ja vertaisryhmiltä saatiin myönteistä palautetta.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan EU:n toimielimet, kuten kaikki muutkin merkittävät organisaatiot, joutuvat usein erilaisten tietoverkkouhkien kohteeksi. ”CERT-EU auttaa meitä suojautumaan paremmin tällaisilta uhkilta. Se on erittäin onnistunut esimerkki siitä, mitä EU:n toimielimet voivat saavuttaa toimimalla yhdessä. Haluamme oman CERT-ryhmämme olevan huippuluokkaa ja tekevän tiivistä yhteistyötä koko CERT-yhteisön kanssa. Näin se voi parantaa tietoverkkojen turvallisuutta kaikkien osapuolten hyödyksi.”

Varapuheenjohtaja Neelie Kroes lisäsi: "Tietoverkkoturvallisuus on keskeisen tärkeä tekijä Euroopan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta. EU:n toimielimet voivat nyt tukeutua pysyvään CERT-yksikköön, joka puuttuu niihin kohdistuviin entistä sofistikoituneempiin verkkouhkiin. Nyt tehdyn päätöksen myötä ryhdymme viemään alan tavoitteitamme käytännön tasolle.”

Viime vuosina on perustettu CERT-ryhmiä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. CERT-ryhmät ovat pienehköjä asiantuntijayksiköitä, jotka kykenevät tuloksellisesti ja tehokkaasti vastaamaan tietoturvapoikkeamiin ja tietoverkkouhkiin. Ne ovat osoittautuneet tärkeäksi osaksi puolustautumisstrategiaa ehkäisemällä, toteamalla ja korjaamalla haavoittuvuuksia ja puutteita. Ne varoittavat asiakkaitaan haavoittuvuuksista tai uhkista ja suosittelevat toimenpiteitä riskien lieventämiseksi. Ne auttavat havaitsemaan tietoverkkohyökkäykset ja vaarassa olevat järjestelmät ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet hyökkäysten lopettamiseksi ja/tai niistä selviytymiseksi. Ne pitävät tiiviisti yhteyttä keskenään ja luovat näin asiantuntijayhteisön, joka pyrkii yhteiseen päämäärään eli tietoverkkojen turvallisuuden parantamiseen.

Toukokuussa 2010 hyväksytyssä Euroopan digitaalistrategiassa komissio lupasi perustaa EU:n toimielimille oman CERT-yksikön osana yleistä sitoutumistaan vahvempaan ja korkeatasoiseen EU:n verkko- ja tietoturvapolitiikkaan Euroopassa. Digitaalistrategiassa kehotetaan myös kaikkia jäsenvaltioita perustamaan omat CERT-ryhmänsä tavoitteena luoda vuoden 2012 loppuun mennessä EU:n laajuinen kansallisten ja valtiollisten CERT-ryhmien verkosto. CERT-ryhmät ovat merkittävässä asemassa myös tulevassa verkkoturvallisuusstrategiaa käsittelevässä tiedonannossa.

Tausta

CERT-EU-ryhmän resursseista vastaavat merkittävimmät EU-toimielimet ja -virastot, kuten Euroopan komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea sekä Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA). Ryhmä toimii toimielinten yhteisen ohjausryhmän strategisessa valvonnassa.

CERT-EU tekee erittäin tiiviistä yhteistyötä EU:n toimielinten sisäisten tietotekniikkayksiköiden kanssa ja on vuorovaikutuksessa CERT-yhteisön ja tietoturvayritysten kanssa jäsenvaltioissa ja laajemminkin vaihtaen tietoa uhkista ja niiden torjumiskeinoista.

Euroopan digitaalistrategia:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar