Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. září 2012

Počítačová bezpečnost v institucích EU posílena v důsledku úspěšného pilotního projektu

V rámci zintenzívnění boje proti počítačové kriminalitě zřídily instituce EU stálý tým pro reakci EU na nouzové počítačové situace (Computer Emergency Response Team čili CERT-EU). K tomuto rozhodnutí došlo po úspěšné jednoroční pilotní fázi týmu, která získala kladná posouzení ze strany uživatelů i odborníků.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Instituce EU jsou jako každé jiné významné organizace často terčem útoků na informační bezpečnost. CERT-EU nám pomáhá zlepšit naši ochranu vůči těmto hrozbám. Je velmi úspěšným příkladem, čeho mohou instituce EU dosáhnout cestou vzájemné spolupráce. Přejeme si, aby náš CERT byl mezi nejlepšími a úzce spolupracoval s ostatními členy komunity týmů CERT a přispíval k počítačové bezpečnosti pro všechny.“

Místopředsedkyně Neelie Kroesová uvedla: „Počítačová bezpečnost je prioritou pro spokojený život a konkurenceschopnost Evropy. Při řešení neustále rafinovanějších počítačových hrozeb, jimž jsou vystaveny, se nyní instituce EU nyní mohou spolehnout na stálý tým CERT. Toto rozhodnutí zajišťuje, že se řídíme tím, co hlásáme.“

V posledních letech byly ve veřejném i soukromém sektoru zřizovány týmy CERT jakožto malé týmy počítačových expertů, jež dokážou účinně a efektivně reagovat na incidenty týkající se informační bezpečnosti a na počítačové hrozby. Osvědčily se jako klíčová složka v obraně vůči těmto hrozbám, a to jejich zamezováním, odhalováním a nápravou zranitelných míst a selhání. Varují uživatele před zranitelnými místy nebo hrozbami a doporučují kroky ke zmírnění rizik. Pomáhají odhalovat selhávající systémy a hrozby a činit odpovídající kroky k jejich zastavení a/nebo nápravě jejich důsledků. Jsou navzájem vysoce propojené, takže vytvářejí společenství odporníků zasazujících se za společnou věc počítačové bezpečnosti.

V rámci Digitální agendy pro Evropu přijaté v květnu 2010 se Komise zavázala zřídit CERT pro instituce EU jako součást celkového závazku na posílení a zvýšení úrovně politiky EU v oblasti bezpečnosti sítí a informací v Evropě. Digitální agenda také vyzývá všechny členské státy, aby zřídily své vlastní CERT, čímž se má připravit zřízení sítě národních a vládních týmů CERT po celé EU do roku 2012. Týmy CERT budou také hrát významnou úlohu v nadcházejícím sdělení o strategii v oblasti počítačové bezpečnosti.

Souvislosti

Finanční prostředky poskytují týmu CERT-EU významné instituce a agentury EU, mímo jiné Evropská komise, Rada, Evropský parlament, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor a Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Tým působí pod strategickým dohledem meziinstitučního řídicího výboru.

CERT-EU velice úzce spolupracuje s interními týmy pro bezpečnost informačních technologií institucí EU a navazuje kontakty s komunitou týmů CERT a s podniky z oblasti bezpečnosti IT v členských státech a jinde a vyměňuje si informace o hrozbách a způsobu jejich zvládání.

Digitální agenda pro Evropu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CERT-EU:

http://cert.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar