Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 10.

Az EU ifjúságról szóló jelentése – kiemelten kell kezelni a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást

Az EU ma közzétett ifjúságról szóló jelentése (EU Youth Report) arra szólít fel, hogy az európai ifjúságpolitikán belül kiemelt célkitűzésként kezeljék a fiatalok foglalkoztatását, társadalmi befogadását, egészségét és jólétét. A Bizottság által háromévente készített jelentés ezúttal kihangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak többet kell tenniük a fiatalok támogatása terén, mivel őket sújtja leginkább a gazdasági válság.

A válság kitörése óta az EU-ban a 15 és 24 év közötti korosztályon belüli munkanélküliség több mint 50%-kal emelkedett. Míg 2008 februárjában 15%-os volt e korosztályon belül az átlagos munkanélküliségi ráta, idén júliusban ez az arány 22,5%-ra nőtt. Az Eurostat legfrissebb közzétett adatai azt mutatják, hogy Görögországban (53,8%) és Spanyolországban (52,9%) a legmagasabb ez az arány. Az EU-ban a munkanélküli fiatalok több mint 30%-a egy évnél huzamosabb ideig marad munka nélkül.

„Rendkívül nyugtalanít a válság fiatalokra gyakorolt hatása, túl sokan vannak közöttük, akiket a társadalmi kirekesztés és a szegénység veszélye fenyeget. A fiatalok jelentik a jövőnket, ezért eltökélt szándékom, hogy megerősítsük oktatási, képzési és ifjúsági politikáinkat és programjainkat, ezáltal növelve álláskilátásaikat és az életben való érvényesülési lehetőségeiket.”– nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos.

Vannak azért bizakodásra okot adó jelek is: a jelentésből kiderül, hogy szinte valamennyi tagállam végrehajtja az EU ifjúsági stratégiáját, melynek célja, hogy több és jobb lehetőséget teremtsen a fiatalok számára, ösztönözze az aktív polgári szerepvállalást, a társadalmi befogadást és a szolidaritást. Az előző, 2009-es jelentés óta a tagállamok megerősítették az ifjúságot célzó oktatási, foglalkoztatási és vállalkozói kezdeményezéseiket. Továbbra is nagy mértékű a fiatalok részvétele a különböző egyesületekben és társadalmi mozgalmakban.

A 2014 és 2020 közötti időszakra javasolt új oktatási, képzési és ifjúsági program, az Erasmus mindenkinek, az EU új ifjúsági stratégiájának magját képezi majd. Az új program keretében a finanszírozás jelentős növelését irányozták elő, ezáltal mintegy 5 millió, a jelenlegi 2007–2013-as programhoz képest közel kétszer annyi fiatal kap támogatást külföldi tanulmányaihoz, utazásaihoz vagy önkéntes tevékenységéhez.

A következő lépések

Az EU ifjúságról szóló jelentését benyújtják a Tanácshoz, és a tervek szerint novemberben fogadják el közös tanácsi-bizottsági jelentés formájában.

Előzmények

A Tanács 2009. november 27-én fogadta el az EU ifjúsági stratégiáját (2010–2018). A stratégia célja, hogy több és jobb lehetőséget teremtsen a fiatalok számára, valamint ösztönözze az aktív polgári szerepvállalást, a társadalmi befogadást és a szolidaritást. A kilencéves stratégia három ciklusra bomlik. Minden ciklus végéhez közeledve készül egy ifjúságról szóló jelentés, amely összegzi az elért eredményeket és új kiemelt célokat javasol a következő hároméves ciklusra. Az új kiemelt célkitűzések a 2013 és 2015 közötti időszakra vonatkoznak majd, amennyiben a Tanács is elfogadja azokat.

A 2012-es jelentés tartalmaz egy összegzést arról, hogy 2010 óta miként alakult az EU ifjúsági stratégiájának nemzeti és unió szintű végrehajtása, emellett pedig átfogó elemzést nyújt a fiatalok helyzetéről. A jelentés a tagállamoktól, kormányzati ügynökségektől és minisztériumoktól származó, valamint a fiatalokkal való konzultációk során szerzett információkra támaszkodik. A tagjelölt országok és az EFTA-országok is hozzájárultak önkéntes alapon a jelentés készítéséhez.

Az EU ifjúsági stratégiája kiegészíti a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezését, a Mozgásban az ifjúságot. Az EU ifjúsági stratégiája nyolc cselekvési területet jelöl ki a fiatalok igényei és lehetőségei szempontjából:

  • Oktatás és képzés

  • Foglalkoztatás és vállalkozói készség

  • Társadalmi befogadás

  • Egészség és jólét

  • Önkéntesség

  • Részvétel

  • Kultúra és kreativitás

  • Az ifjúság és a világ

Mit tesz az EU az ifjúsági munkanélküliség leküzdése érdekében?

Az ifjúsági munkanélküliség kezelését célzó intézkedések képezik a Tanács által júniusban elfogadott országspecifikus ajánlások központi részét.

A Bizottság foglalkoztatási csomagjában (2012. április) hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a megszorító intézkedések mellett a munkahelyteremtésre és a növekedésre is koncentrálniuk kell. A munkavállalók mobilitásának megkönnyítése érdekében a Bizottság fejleszteni szándékozik foglalkoztatási portálját, az EURES-t, amelyen keresztül az álláskeresők a határokon túli betöltetlen álláshelyeket is figyelemmel kísérhetik.

A Bizottság még év vége előtt javaslatot terjeszt elő egy, az ifjúsági garanciákról” szóló tanácsi ajánlásra. A javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a fiatalok az iskola elhagyását követő négy hónapon belül munkába álljanak, illetve oktatásban vagy képzésben vegyenek részt. Emellett a Bizottság konzultációt indít a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel a szakmai gyakorlat minőségi keretrendszeréről.

A Bizottság továbbá a munkahelyteremtés támogatása terén az Európai Szociális Alap forrásainak megfelelőbb kihasználására ösztönzi a tagállamokat, és munkacsoportjai segítik azt a nyolc uniós országot (Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovákia) amelyben a legmagasabb a fiatalkori munkanélküliségi ráta. A munkacsoportok segítséget nyújtottak ezeknek a tagállamoknak a strukturális alapokból származó összesen 7,3 milliárd euró átcsoportosításában, amelyből 460 000 fiatal részesül majd.

A Bizottság igyekszik emellett felszámolni azokat az akadályokat, amelyekkel az uniós polgárok szembesülnek, például az EU-n belüli szabad mozgáshoz való joguk – mint például az önkéntes tevékenység, a tanulás vagy a munkavállalás – gyakorlásakor.

Az EU ifjúsági stratégiájának főbb célkitűzéseit és ajánlásait a Fiatalok lendületben program támogatja, amely külföldi tanulási lehetőségeket biztosít a fiatalok, az ifjúságsegítők és az ifjúsági szervezetek számára. A stratégiával összhangban a polgári szerepvállalást és a szolidaritást ösztönzi a fiatalok körében és lehetőséget nyújt számukra, hogy a munkán, az önkéntességen és a polgári szerepvállaláson keresztül új készségekre tegyenek szert. 2011-ben 185 000-en vettek részt a programban, ezzel szemben 2007-ben, a program indulásának évében a kedvezményezettek száma 111 000 volt.

A jelenlegi egész életen át tartó tanulási program – ezen belül is az Erasmus és a Leonardo da Vinci programok – hozzájárul a foglalkoztatás, a tanulási lehetőségek és a fiatalok részvételének erősítéséhez. A Bizottság 2012–2013-ban a 'We Mean Business' kampány keretében összesen 280 000 gyakornoki helyhez nyújt majd pénzügyi támogatást a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban részt vevők számára.

További információk

Az EU 2012-es ifjúságról szóló jelentése és mellékletei

Tagállami jelentések

Az uniós ifjúsági mutatók táblája

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar