Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 10 d.

Ataskaita rodo didžiulius aukštojo mokslo kainos ir paramos studentams skirtumus skirtingose šalyse

Naujoje ataskaitoje, kurią šiandien paskelbė Europos Komisija, nurodoma, kad studijų aukštojoje mokykloje kaina Europos šalyse gerokai skiriasi. Didžiausias mokestis už mokslą – Anglijoje. Čia studentai už mokslo metus moka iki 9 000 GBP (maždaug 11 500 EUR). Devyniose šalyse – Austrijoje, Danijoje, Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje), Kipre, Maltoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje – studijos dauguma atvejų yra nemokamos. Šiaurės šalys paprastai yra pačios dosniausios, tačiau Suomija ir Švedija neseniai pasekė Danijos pavyzdžiu ir nustatė mokestį iš kitų šalių atvykstantiems studentams. Ne Europos šalių studentams už studijas tenka mokėti visose šalyse, išskyrus Islandiją ir Norvegiją.

Daugelis mokesčio už mokslą neimančių šalių, pavyzdžiui, Austrija, JK (Škotija) ir Šiaurės šalys, taip pat dosniai remia studentus stipendijomis gyvenimo išlaidoms padengti ir paskolomis (žr. „Pagrindiniai ataskaitos aspektai“). Internete pateikiama informacija apie mokesčius už mokslą ir galimą paramą padės studentams palyginti studijų įvairiose Europos šalyse kainą.

„Tikiuosi, kad didesnės galimybės palyginti, kiek kainuoja studijos vienoje ar kitoje šalyje, padidins studentų judumą ir padės jiems pasirinkti tinkamiausias studijų programas, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Ši svarbi ataskaita pateikiama kaip tik laiku – tai puikus priminimas, kad modernizuotas švietimas ir mokymas yra ilgalaikės Europos gerovės pagrindas ir esminis veiksnys, padėsiantis įveikti dabartinius ekonomikos sunkumus.“

Ataskaitoje taip pat pabrėžiami didžiuliai paramos studentams skirtumai. Vokietija, Šiaurės šalys ir JK savo studentus remia gana dosniai, o Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vengrijos studentai sulaukia tik nedidelės finansinės paramos. Paramos gavėjams keliami reikalavimai taip pat smarkiai skiriasi: vienose šalyse piniginės pašalpos skiriamos atsižvelgiant į asmens socialinę padėtį, kitose – mokamos visiems be išimties. Maždaug pusėje šalių dalis paramos studentams teikiama kaip pašalpos šeimai ir mokesčių lengvatos studentų tėvams.

Pagrindiniai ataskaitos aspektai

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Didžiausias mokestis už mokslą

Daugiausiai už mokslą moka Jungtinės Karalystės (Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos) studentai. Iki 2012 m. bakalauro studijos jiems kainavo iki 3 375 GBP per metus, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. Anglijoje nustatyta nauja bazinė studijų kaina – 6 000–9 000 GBP. Studentai Anglijoje gauna paskolą mokesčiui už mokslą padengti, kurią turi grąžinti tik gavę palyginti gerai mokamą darbą. O, pavyzdžiui, studentų, kurių gyvenamoji vieta – Velsas, mokesčius už mokslą (net ir tuo atveju, jei studijuojama užsienyje) padengia Velso vyriausybė. Šiaurės Airijoje mokestis už mokslą didinamas atsižvelgiant į infliaciją; 2012–2013 mokslo metais jis bus iki 3 465 GBP.

Jokių mokesčių už mokslą

Devynių šalių studentai (išskyrus studentus iš šalių, nepriklausančių ES ir EEE) už studijas nemoka. Tai Austrija, Kipras (nemokamos tik bakalauro studijos), Danija (tik dieninės studijos), Suomija, Graikija ir Malta (tik bakalauro studijos), Norvegija, JK (Škotija) (tik bakalauro studijos) ir Švedija.

Vokietijoje 2012–2013 mokslo metais už mokslą teks mokėti dviejų žemių – Bavarijos ir Žemutinės Saksonijos – studentams. Kitose 14 žemių studijuoti galima nemokamai.

Mokančiųjų už mokslą dalis

Už mokslą mokančių studentų dalis skirtingose šalyse gerokai skiriasi. Kai kuriose šalyse – Belgijoje (Flandrijos bendruomenėje), Bulgarijoje, Čekijoje, Anglijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Nyderlanduose, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje ir Turkijoje – už mokslą moka visi studentai. Septyniose šalyse – Belgijos prancūzakalbėje bendruomenėje, Estijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Italijoje, Latvijoje ir Rumunijoje – už mokslą tenka mokėti daugumai studentų. Kroatijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ir Slovėnijoje už mokslą moka tik nedidelė dalis studentų, o pirmiau nurodytose devyniose šalyse studijos yra nemokamos (su tam tikromis išlygomis).

Užsienio studentų mokesčiai

Iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių atvykstantys studentai paprastai už studijas moka daugiau. Jiems mokesčius nustato pačios aukštojo mokslo institucijos, nors kai kuriose šalyse (Belgijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje) mokesčių dydis reglamentuojamas centralizuotai.

Šešios šalys – Čekija, Vengrija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas ir Norvegija – trečiųjų šalių studentus apmokestina taip pat, kaip ir iš Europos Sąjungos šalių atvykstančius studentus.

Skirtingų pakopų studijų kainų skirtumai

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos paprastai kainuoja kiek brangiau nei pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, be to, už magistrantūros studijas tenka mokėti didesnei daliai studentų. Graikijoje, Kipre, Maltoje ir JK (Škotijoje) mokėti reikia tik už antrosios pakopos studijas, o Airijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Slovėnijoje ir JK (Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje) magistrantūros studijos paprastai kainuoja daugiau nei bakalauro.

PARAMA STUDENTAMS

Studentų rėmimo formos ir tikslai priklauso nuo konkrečios šalies reikmių. Vis dėlto pačios populiariausios paramos formos – stipendijos ir paskolos. Kartais jos teikiamos kartu (studentas gauna ir paskolą, ir stipendiją), kartais – atskirai (studentas gauna vieną iš dviejų).

Stipendijos

Visos šalys, išskyrus Islandiją ir Turkiją, bent daliai studentų moka vienokią ar kitokią stipendiją. Turkijoje kai kurie studentai moka mažesnį mokestį už mokslą, tačiau stipendijos negauna.

Stipendijas gaunančių studentų skaičius skirtingose šalyse yra labai nevienodas.

Pavyzdžiui, Danijoje, Kipre ir Maltoje stipendijas gauna visi studentai. Suomijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje ir JK (Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje) stipendijos mokamos daugumai studentų.

Vis dėlto didžioji dalis šalių – Belgija, Bulgarija, Čekija, Kroatija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Lenkija, Portugalija, Rumunija, JK (Škotija), Slovakija ir Ispanija – stipendijas moka tik nedaugeliui studentų. Stipendijas gaunančių studentų dalis svyruoja nuo 1 proc. Graikijoje iki maždaug 40 proc. Vengrijoje.

Paskolos

Teoriškai paskolas gali gauti visų šalių studentai, tačiau realia studentų rėmimo sistemos priemone paskolos laikomos tik jei jas gauna daugiau kaip 5 proc. studentų. Tokia padėtis yra 16 šalių: Bulgarijoje, Danijoje, Vokietijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, JK (visose dalyse), Islandijoje, Norvegijoje ir Turkijoje.

Kita parama: pašalpos šeimai ir mokesčių lengvatos studentų tėvams

Įgyvendinant studentų rėmimo sistemas, studentas laikomas pavieniu asmeniu arba šeimos, kuriai gali reikėti paramos, nariu. Pavieniu asmeniu studentas laikomas visų pirma Šiaurės šalyse. Ten remiamas būtent pats asmuo, o ne jo šeima. Vis dėlto daugelyje kitų šalių parama priklauso nuo šeimos padėties, ir tam tikra parama gali būti teikiama ne pačiam studentui, o jo šeimos nariams.

Pašalpos šeimai ir mokesčių lengvatos yra svarbios studentų rėmimo priemonės daugelyje šalių – Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Estijoje (tik mokesčių lengvatos), Graikijoje, Prancūzijoje, Airijoje (tik mokesčių lengvatos), Italijoje (tik mokesčių lengvatos), Latvijoje (tik mokesčių lengvatos), Lietuvoje, Maltoje (tik mokesčių lengvatos), Austrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje (tik mokesčių lengvatos), Slovakijoje ir Lichtenšteine (tik mokesčių lengvatos).

Pagrindiniai faktai

Ataskaitą Komisijos užsakymu parengė tinklas „Eurydice“, kuriam priklauso 38 nacionaliniai padaliniai 34 šalyse, dalyvaujančiose ES Mokymosi visą gyvenimą programoje (ES valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Turkija). Jo veiklą koordinuoja ES švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga. Nuo šiol informacija apie mokesčius už mokslą ir paramą studentams bus atnaujinama kasmet. Taip bus galima stebėti jų raidą.

Daugiau informacijos

Visa ataskaita pateikiama čia.

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar