Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. septembra 2012

800 milijonov evrov evropskih sredstev za najboljše raziskovalce na začetku poklicne poti

Evropski raziskovalni svet (ERS) je danes objavil izbor 536 najboljših raziskovalcev na začetku poklicne poti, ki bodo prejeli finančna sredstva v višini skoraj 800 milijonov evrov. „Dotacije ERS za začetek samostojne poti raziskovalca“ v višini do 2 milijona evrov na projekt bodo najbolj obetavnim znanstvenikom omogočile razvijanje zamisli na novih področjih znanja. To jim bo tudi omogočilo, da oblikujejo lastne raziskovalne skupine z več kot 3 000 študenti na postdoktorskem in doktorskem študiju, kar bo v pomoč novi generaciji vrhunskih znanstvenikov v Evropi. ERC bo s svojo največjo dotacijo doslej pomagal raziskovalcem 41 narodnosti v 21 evropskih državah. Izbrani projekti zajemajo širok spekter področij, od družbenih učinkov vsesredozemskega sodelovanja na področju obnovljive energije, prek lasersko podprtih slušnih pripomočkov do tehnologije optičnega daljinskega zaznavanja za izvajanje gradbenih del.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „V globalnem gospodarstvu znanja potrebujemo nove zamisli, da ostanemo konkurenčni. Zato so naložbe v vrhunske pionirske raziskave in v prihodnjo generacijo znanstvenikov ena od glavnih prednostnih nalog Evrope. Samo v petih letih so dotacije ERS postale svetovno znane ter nam pomagajo privabiti in zadržati najboljše znanstvenike.“

V zadnjem natečaju je bilo vloženih 4 741 vlog. To je za 16 % več kot lansko leto, kar kaže na vse večjo ozaveščenost o dotacijah ERS in njihovo priljubljenost. 44 % izbranih predlogov je bilo s področja „fizikalnih in tehniških ved“, 37 % s področja „bioloških ved“ in 19 % s področja „družbenih in humanističnih ved“. Povprečna starost izbranih raziskovalcev je okrog 37 let. Med izbranimi raziskovalci je 24 % žensk, kar je povečanje z lanskih 21 %. Upravičence do dotacij je na podlagi strokovnega ocenjevanja izbralo 25 ocenjevalnih odborov, sestavljenih iz priznanih znanstvenikov iz celega sveta. Odličnost je edino merilo za izbor.

Dotacije ERS za začetek samostojne poklicne poti so namenjene najboljšim raziskovalcem na začetku poklicne poti z državljanstvom katere koli države, če prebivajo v Evropi ali pa so se v Evropo pripravljeni preseliti. Dotacije so v skupni vrednosti do 2 milijona evrov na dotacijo za obdobje do pet let. Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija gostijo največ uspešnih kandidatov.

Proračun za dotacije ERS za začetek samostojne poti raziskovalca se je povečal s 670 milijonov leta 2011 na skoraj 800 milijonov evrov, kar je 19,4-odstotno povečanje. ERS, ki je najnovejši, pionirski del sedmega okvirnega programa EU za raziskave (FP7), ima skupni proračun v višini 7,5 milijarde evrov v letih 2007–2013. V novem okvirnem programu „Obzorje 2020“ (2014–2020) je Evropska komisija predlagala znatno povečanje proračuna ERS na več kot 13 milijard evrov.

Ozadje

Evropska unija je leta 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet, ki je prva vseevropska organizacija za financiranje pionirskih raziskav. Njen cilj je spodbuditi znanstveno odličnost v Evropi s pospeševanjem konkurence za pridobitev finančnih sredstev med najboljšimi, ustvarjalnimi raziskovalci vseh narodnosti in starosti. ERS si poleg tega v Evropo prizadeva pritegniti najboljše raziskovalce od koder koli po svetu. Financira mlade, najboljše raziskovalce na začetku poklicne poti („dotacije ERS za začetek samostojne poti raziskovalca“ – „ERC Starting Grants“), ki so že neodvisni odlični znanstveniki („dotacije ERS za utrditev položaja“ – „ERC Consolidator Grants“), in višje vodilne raziskovalce („ERS za priznane raziskovalce“ – „ERC Advanced Grants“). Znatna sredstva se dodelijo na podlagi strokovnega ocenjevanja in lahko znašajo največ 2 milijona evrov za dotacije za začetek samostojne poti raziskovalca, 2,75 milijona evrov za „dotacije za utrditev položaja“ in 3,5 milijona evrov za „dotacije za priznane raziskovalce“.

ERS deluje v skladu z načelom, ki upošteva „pobude raziskovalcev“, ali deluje „od spodaj navzgor“, da bi se raziskovalcem omogočilo prepoznavanje novih priložnosti na katerem koli področju raziskav.

ERS vodi znanstveni svet ERS, ki ga sestavlja 22 vrhunskih znanstvenikov in univerzitetnih učiteljev, predseduje pa mu prof. Helga NOWOTNY. Izvajalska agencija ERS izvaja poseben program „Zamisli“, vodi pa jo direktor Pablo Amor.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://erc.europa.eu/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar