Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. septembra 2012

Špičkoví začínajúci výskumní pracovníci získajú 800 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ

Európska rada pre výskum (ERC) dnes oznámila, že vybrala 536 špičkových začínajúcich výskumných pracovníkov, ktorí získajú financovanie vo výške takmer 800 miliónov EUR. „Granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov“ do výšky dvoch miliónov EUR na projekt umožnia najsľubnejším vedcom rozvíjať myšlienky na hranici poznania. Vďaka nim budú môcť takisto budovať svoje výskumné tímy zahŕňajúce viac než 3 000 postdoktorandských a doktorandských študentov, čím sa podporí nová generácia špičkových vedcov v Európe. V rámci svojho doteraz najväčšieho grantu ERC podporí v 21 európskych krajinách výskumných pracovníkov pochádzajúcich zo 41 štátov. Vybrané projekty pokrývajú širokú škálu oblastí – od sociálnych vplyvov celostredozemskej spolupráce v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov až po pomôcky pre sluchovo postihnutých využívajúce laserovú technológiu a technológie optického diaľkového snímania v oblasti stavebno-inžinierskych prác.

Komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „V globálnej znalostnej ekonomike potrebujeme nové myšlienky, aby sme aby sme si udržali konkurencieschopnosť. Investície do špičkového výskumu na hraniciach poznania a do ďalších generácií vedcov preto predstavujú jednu z najväčších európskych priorít. Granty ERC sa udeľujú ešte len päť rokov a už si získali svetovú popularitu. Pomáhajú nám udržať si a prilákať tých najlepších z najlepších.“

V rámci tejto poslednej súťaže bolo prijatých 4 741 žiadostí, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje 16 % nárast. Informovanosť a popularita grantov ERC teda očividne rastie. 44 % návrhov bolo vybraných v oblasti „Fyzikálne a technické vedy“, 37 % v oblasti „Biologické vedy“ a 19 % v oblasti „Sociálne a humanitné vedy“. Vybraní výskumní pracovníci dosahujú priemerný vek približne 37 rokov. Z vybraných výskumných pracovníkov 24 % tvoria ženy, pričom minulý rok to bolo len 21 %. Výber príjemcov grantov sa uskutočnil na základe partnerského hodnotenia, ktoré vykonalo 25 komisií uznávaných vedcov z celého sveta. Excelentnosť je jediným výberovým kritériom.

Granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov sú určené pre začínajúcich výskumníkov akejkoľvek štátnej príslušnosti za predpokladu, že žijú v Európe alebo sú ochotní sa do nej presťahovať. Výška grantu dosahuje spolu až dva milióny EUR na grant na obdobie do piatich rokov. Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko sú hostiteľskými štátmi s najväčším počtom úspešných uchádzačov.

Rozpočet na granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov sa zvýšil zo 670 miliónov EUR v roku 2011 na takmer 800 miliónov EUR, teda o 19,4 %. ERC, ktorá je najnovšou, inovačnou zložkou siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (RP7), má na roky 2007 až 2013 celkový rozpočet vo výške 7,5 miliardy EUR. Európska komisia navrhla v novom rámcovom programe „Horizont 2020“ (na roky 2014 až 2020) značné zvýšenie rozpočtu ERC na viac ako 13 miliárd EUR.

Súvislosti

Európska rada pre výskum, ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou celoeurópskou organizáciou financujúcou výskum na hraniciach poznania. Jej cieľom je stimulovať špičkovú vedeckú kvalitu v Európe podporou súťaženia o granty medzi najlepšími a najkreatívnejšími výskumníkmi akejkoľvek štátnej príslušnosti bez ohľadu na vek. ERC sa takisto snaží prilákať špičkových výskumných pracovníkov zo všetkých kútov sveta do Európy. Financuje mladých začínajúcich špičkových výskumníkov („Granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov“), už nezávislých excelentných vedcov („Granty ERC pre stredne pokročilých výskumných pracovníkov“) a samostatných vedúcich výskumníkov („Granty ERC pre pokročilých výskumných pracovníkov“). Značné finančné sumy sa udeľujú na základe partnerského hodnotenia. Môžu dosiahnuť maximálne dva milióny EUR v prípade „Grantu pre začínajúcich“, 2,75 milióna EUR v prípade „Grantu pre stredne pokročilých“ a 3,5 milióna EUR v prípade „Grantu pre pokročilých“.

ERC uplatňuje prístup vychádzajúci z iniciatívy výskumníkov (alebo prístup „zdola nahor“), ktorý výskumným pracovníkom umožňuje identifikovať nové príležitosti v akejkoľvek oblasti výskumu.

ERC vedie Vedecká rada ERC zložená z 22 špičkových vedcov a akademických pracovníkov na čele s profesorkou Helgou Nowotny. Osobitný program „Myšlienky“ realizuje Výkonná agentúra ERC, ktorú vedie riaditeľ Pablo Amor.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://erc.europa.eu/

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar