Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 september 2012

Transport: EU delar ut nästan 200 miljoner euro för att stödja viktiga infrastrukturprojekt

EU-kommissionen har valt ut 74 projekt som kommer att få nästan 200 miljoner som medfinansiering från programmet för transeuropeiska transportnät (TEN-T) så att man kan fortsätta att förbättra transportinfrastrukturen i hela EU. De 74 projekten, som valdes ut i den årliga förslagsomgången 2011, kommer att använda EU-stöd till allt ifrån byggande och/eller modernisering av befintliga förbindelser och stöd till transportkorridorer till offentlig-privata partnerskap och innovativa finansieringsinstrument.

– EU-kommissionen fortsätter att stödja byggande och modernisering av europeisk transportinfrastruktur. Vi vill på så sätt säkra medborgarnas tillgång till kompletta, säkra och moderna nät, säger transportkommissionär Siim Kallas. De nästan 200 miljoner euro som avsätts i dag kommer också att främja sysselsättningen i EU i och med att medlemsstaterna får möjlighet att fortsätta att investera i stora och små infrastrukturprojekt under en tid av allmän ekonomisk stagnation.

Genom 2011 års förslagsomgång fördelades totalt 198,63 stödmiljoner. Målet var att finansiera de högst prioriterade delarna av TEN-T-nätet och fokus låg på följande områden:

  • Prioritering 1: Att främja utvecklingen av ett integrerat och multimodalt transportsystem — 10 utvalda projekt, 25,92 miljoner euro i finansiering.

  • Prioritering 2a: Studier och förberedelser för projekt som bidrar till att mildra klimatförändringar och underlätta anpassningen till sådana (utsläpp av växthusgaser) — 4 utvalda projekt, 9,37 miljoner euro i finansiering.

  • Prioritering 2b: Studier och arbete som bidrar till att minska miljöpåverkan från sjötransporter (luftföroreningar) — 4 utvalda projekt, 3,76 miljoner euro i finansiering.

  • Prioritering 3: Att påskynda/underlätta genomförandet av TEN-T-projekt, 44 utvalda projekt — 146,63 miljoner euro i finansiering.

  • Prioritering 4: Stöd till offentlig-privata partnerskap och innovativa finansieringsinstrument — 6 utvalda projekt, 5,63 miljoner euro i finansiering.

  • Prioritering 5: Stöd till det långsiktiga genomförandet av TEN-T-nätet, i synnerhet utvecklingen av korridorer som möjliggör ett samordnat genomförande av nätet — 6 utvalda projekt, 7,32 miljoner i finansiering.

Projekten kommer att förvaltas av genomförandorganet för TEN-T, som arbetar tillsammans med stödmottagarna inom projektet under överinseende av EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet.

En fullständig lista över de utvalda förslagen finns i MEMO/12/654

Mer information:

http://ec.europa.eu/tentea eller e-post: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar