Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. septembra 2012

Evropska unija odobrila skoraj 200 milijonov evrov pomoči ključnim infrastrukturnim projektom na področju prometa

Evropska komisija je izbrala 74 projektov, ki bodo za dodatno izboljšanje prometne infrastrukture po vsej EU iz programa za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) prejeli skoraj 200 milijonov evrov finančne pomoči EU. Ti projekti, izbrani na letnem razpisu za leto 2011, bodo finančno podporo EU uporabili za različne namene, na primer za izgradnjo in/ali posodobitev sedanjih povezav, podporo prometnim koridorjem, javno-zasebnim partnerstvom in inovativnim finančnim instrumentom.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Evropska komisija še naprej podpira izgradnjo in nadgradnjo evropske prometne infrastrukture, da bi njeni državljani lahko s pridom uporabljali dokončano, varno in sodobno omrežje. Poleg tega bo danes odobrenih skoraj 200 milijonov evrov v pomoč zaposlovanju v EU, saj bodo države članice lahko v obdobju splošne gospodarske stagnacije še naprej vlagale v velike in majhne infrastrukturne projekte.“

Z razpisom za letni program 2011 je bilo dodeljenih skupno 198,63 milijona evrov, njegov cilj pa je bil financirati glavne prednostne naloge omrežja TEN-T, s posebnim poudarkom na naslednjih področjih:

  • prednostna naloga 1: spodbujanje razvoja celovitega in večmodalnega prometnega sistema – 10 izbranih projektov, ki bodo financirani v višini 25,92 milijona evrov

  • prednostna naloga 2a: študije in priprava razvojnih projektov, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju tem spremembam (emisije toplogrednih plinov) – 4 izbrani projekti, ki bodo financirani v višini 9,37 milijona evrov

  • prednostna naloga 2b: študije in dela, ki prispevajo k zmanjševanju vpliva pomorskega prometa na okolje (onesnaževala zraka) – 4 izbrani projekti, ki bodo financirani v višini 3,76 milijona evrov

  • prednostna naloga 3: pospeševanje/olajševanje izvajanja projektov TEN-T – 44 izbranih projektov, ki bodo financirani v višini 146,63 milijona evrov

  • prednostna naloga 4: podpora javno-zasebnim partnerstvom ter inovativnim finančnim instrumentom – 6 izbranih projektov, ki bodo financirani v višini 5,63 milijona evrov

  • prednostna naloga 5: podpora dolgoročnemu vzpostavljanju omrežja TEN-T, zlasti razvoju koridorjev, ki omogočajo usklajeno vzpostavljanje omrežja – 6 izbranih projektov, ki bodo financirani v višini 7,32 milijona evrov

Projekte bo v sodelovanju z upravičenci projektov in v okviru Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet upravljala izvajalska agencija TEN-T.

Celoten seznam izbranih predlogov je na voljo v MEMO/12/654

Več informacij:

http://ec.europa.eu/tentea ali po elektronski pošti: TENT-AGENCY@ec.europa.eu.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar