Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 września 2012 r.

Transport: Unia Europejska wspiera kluczowe projekty infrastrukturalne kwotą prawie 200 mln euro

Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które w ramach programu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) otrzymają prawie 200 mln euro dofinansowania ze środków UE na kontynuację poprawy infrastruktury transportowej w granicach UE. W toku realizacji tych 74 projektów, wybranych w wyniku dorocznego zaproszenia do składania wniosków z 2011 r., wsparcie finansowe UE zostanie wykorzystane do różnych celów, od budowy lub modernizacji istniejących połączeń przez wsparcie korytarzy transportowych i umocnienie partnerstwa publiczno-prywatnego po innowacyjne instrumenty finansowe.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Komisja Europejska nadal wspiera budowę i modernizację europejskiej infrastruktury transportowej, aby zapewnić obywatelom możliwość czerpania korzyści z faktu istnienia kompletnej, bezpiecznej i nowoczesnej sieci drogowej. Ponadto udostępniona dzisiaj kwota prawie 200 mln euro będzie również pomocna we wspieraniu zatrudnienia w UE, ponieważ umożliwia państwom członkowskim inwestowanie w duże i małe projekty infrastrukturalne w okresie ogólnej stagnacji gospodarczej”.

Łączna kwota przyznana w ramach programu z 2011 r. wynosiła 198,63 mln euro, a środki te były przeznaczone na finansowanie najważniejszych priorytetów w ramach sieci TEN-T z naciskiem na następujące dziedziny:

  • Priorytet 1: Promocja rozwoju zintegrowanych i multimodalnych systemów transportowych – wybrano 10 projektów, wartość dofinansowania wynosi 25,92 mln euro;

  • Priorytet 2a: Analizy i prace przygotowawcze w zakresie projektów przyczyniających się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania się do niej (emisja gazów cieplarnianych) – wybrano cztery projekty, wartość dofinansowania wynosi 9,37 mln euro;

  • Priorytet 2b: Analizy i prace wspomagające ograniczanie oddziaływania transportu morskiego na środowisko (substancje zanieczyszczające powietrze) – wybrano cztery projekty, wartość dofinansowania wynosi 3,76 mln euro;

  • Priorytet 3: Przyśpieszenie/ułatwienie wdrażania projektów TEN-T – wybrano 44 projekty, wartość dofinansowania wynosi 146,63 mln euro;

  • Priorytet 4: Wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego i innowacyjne instrumenty finansowe – wybrano trzy projekty, wartość dofinansowania wynosi 5,63 mln euro;

  • Priorytet 5: Wsparcie długofalowego wdrażania sieci TEN-T, w szczególności rozwój korytarzy umożliwiających skoordynowaną realizację sieci – wybrano sześć projektów, wartość dofinansowania wynosi 7,32 mln euro.

Zarządzaniem projektami zajmie się Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej, działająca pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej i współpracująca z beneficjentami projektów.

Pełny wykaz wybranych projektów można znaleźć w MEMO/12/654

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/tentea
lub uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontakt:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar