Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 september 2012

Vervoer: EU trekt 200 miljoen euro uit voor grote infrastructuurprojecten

Om de vervoersinfrastructuur in de Unie nog verder te verbeteren, verleent de Europese Commissie 200 miljoen subsidie voor 74 projecten uit het programma voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). De 74 projecten zijn geselecteerd op basis van de in 2011 gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen. De Europese middelen zullen worden aangewend voor de bouw en/of opwaardering van verbindingen, de ondersteuning van vervoerscorridors, publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) en innoverende financiële instrumenten.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "De Europese Commissie blijft de bouw en verbetering van de Europese vervoersinfrastructuur ondersteunen, zodat haar burgers over een compleet, veilig en modern netwerk beschikken. Bovendien bevordert deze investering van bijna 200 miljoen euro de werkgelegenheid in de EU omdat de lidstaten dankzij deze subsidies ook in de huidige periode van algemene economische stagnatie de ruimte krijgen om te blijven investeren in grote en kleine infrastructuurprojecten."

In het kader van het jaarprogramma 2011 wordt in totaal 198,63 miljoen euro uitgetrokken voor de topprioriteiten van het TEN-T-netwerk:

  • Prioriteit 1: de ontwikkeling van een geïntegreerd multimodaal vervoerssysteem bevorderen — 10 projecten, 25,92 miljoen euro subsidie;

  • Prioriteit 2a: studies en voorbereiding van maatregelen om de klimaatverandering te beperken en ons daaraan aan te passen (uitstoot van broeikasgassen) — 4 projecten, 9,37 miljoen euro subsidie;

  • Prioriteit 2b: studies en maatregelen om de impact van de scheepvaart op het milieu te reduceren (luchtverontreinigende stoffen) — 4 projecten, 3,76 miljoen subsidie;

  • Prioriteit 3: de uitvoering van TEN-T-projecten versnellen/vereenvoudigen — 44 projecten, 146,63 miljoen euro subsidie;

  • Prioriteit 4: steun voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) en innoverende financiële instrumenten — 6 projecten, 5,63 miljoen euro subsidie;

  • Prioriteit 5: steun voor de stapsgewijze verwezenlijking van het TEN-T-netwerk en met name de ontwikkeling van corridors voor een gecoördineerde verwezenlijking van het netwerk — 6 projecten, 7,32 miljoen euro subsidie.

De projecten worden beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk, in samenwerking met de begunstigden en in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie.

Voor de volledige lijst van de geselecteerde projecten, zie MEMO/12/654

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/tentea of e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar