Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 10. septembrī

Transports — ES piešķir subsīdijas gandrīz 200 miljonu eiro apjomā, lai atbalstītu svarīgākos infrastruktūras projektus

Eiropas Komisija ir izraudzījusies 74 projektus, kuri saņems gandrīz 200 miljonus eiro ES līdzfinansējuma no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas, lai turpinātu uzlabot transporta infrastruktūru visā ES. Šie 74 projekti, kas atlasīti pēc 2011. gada ikgadējā uzaicinājuma uz konkursu, izmantos ES finansiālu atbalstu dažādiem nolūkiem, piemēram, celtniecībai un/vai esošo maršrutu modernizācijai, transporta koridoru atbalstam, publiskā un privātā sektora partnerībām (PPP) un inovatīviem finanšu instrumentiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: "Eiropas Komisija turpina atbalstīt ceļu būvniecību un Eiropas transporta infrastruktūru, lai nodrošinātu, ka tās iedzīvotāji var izmantot priekšrocības, ko tiem sniedz pilnīgs, drošs un moderns transporta tīkls. Turklāt gandrīz 200 miljoni eiro, kas šodien atvēlēti, palīdzēs atbalstīt nodarbinātību ES, ļaujot dalībvalstīm turpināt ieguldīt lielos un mazos infrastruktūras projektos vispārējas ekonomiskās stagnācijas laikā.”

2011. gada programmas uzaicinājumā uz konkursu kopējais piešķirtais finansējums ir 198,63 miljoni eiro, un tā mērķis ir finansēt TEN-T tīkla svarīgākās prioritātes, īpaši pievēršoties šādām jomām:

  • 1. prioritāte: integrētas un multimodālas transporta sistēmas attīstības veicināšana — atlasīti 10 projekti, 25,92 miljonu eiro finansējums;

  • 2.a prioritāte: pētījumi un tādu projektu izvēršanas sagatavošana, kuri veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām (siltumnīcefekta gāzu emisijas) — atlasīti 4 projekti, 9,37 miljonu eiro finansējums;

  • 2.b prioritāte: pētījumi un darbi, kas atbalsta jūras satiksmes ietekmes uz vidi samazināšanu (gaisa piesārņojums) — atlasīti 4 projekti, 3,76 miljoni eiro finansējums;

  • 3. prioritāte: paātrināt/atvieglot TEN-T projektu īstenošanu — atlasīti 44 projekti, 146,63 miljonu eiro finansējums;

  • 4. prioritāte: atbalsts publiskajām un privātajām partnerībām (PPP) un inovatīviem finanšu instrumentiem — atlasīti 6 projekti, 5,63 miljonu eiro finansējums;

  • 5. prioritāte: atbalsts TEN-T tīkla ilgtermiņa īstenošanai, jo īpaši koridoru attīstībai, kas ļauj īstenot tīkla koordinētu īstenošanu — atlasīti 6 projekti, 7,32 miljonu finansējums.

Projektu īstenošanu pārvaldīs TEN-T izpildaģentūra, strādājot kopā ar projektu atbalsta saņēmējiem, un Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta uzraudzībā.

Izvēlēto pieteikumu pilnu sarakstu skatīt MEMO/12/654

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/tentea vai e-pasts: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar