Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 10 d.

Transportas. Pagrindiniams infrastruktūros projektams ES skiria beveik 200 mln. eurų

Europos Komisija atrinko 74 projektus, kuriems pagal Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programą gerinant ES transporto infrastruktūrą skiriamas beveik 200 mln. eurų ES bendras finansavimas. Tuose iš 2011 m. konkursui pateiktų projektų atrinktuose 74 projektuose ES finansinė parama bus panaudojama įvairioms paskirtims: trūkstamoms jungtims statyti ar esamoms atnaujinti, transporto koridoriams gerinti, viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėms, naujoviškoms finansavimo priemonėms remti ir kt.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Europos Komisija toliau remia Europos transporto infrastruktūros plėtrą ir atnaujinimą siekdama, kad piliečiai galėtų naudoti vientisu, saugiu ir moderniu tinklu. Be to, šiandien skirti beveik 200 mln. eurų valstybėms narėms taip pat sudarys sąlygas toliau investuoti į didelius ir mažus infrastruktūros projektus ir taip padės Europos Sąjungoje ekonominio sąstingio metais kurti darbo vietas.”

2011 m. metiniame programos kvietime iš visos numatyta skirti 198,63 mln. eurų svarbiausiems prioritetiniams TEN-T tinklo projektams. Lėšos paskirstytos taip:

  • pagal 1 prioritetą (integruotos ir daugiarūšės transporto sistemos plėtros rėmimas) atrinkta 10 projektų, skirta 25,92 mln. eurų;

  • pagal 2a prioritetą (tyrimai ir diegimo projektų, kuriais padedama švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti mažinant ŠESD išmetimą, rengimas) atrinkti 4 projektai, skirta 9,37 mln. eurų;

  • pagal 2b prioritetą (tyrimai ir darbai, padėsiantys sumažinti laivybos poveikį aplinkai (oro taršą)) atrinkti 4 projektai, skirta 3,76 mln. eurų;

  • pagal 3 prioritetą (TEN-T projektų įgyvendinimo spartinimas arba lengvinimas) atrinkti 44 projektai, skirta 146,63 mln. eurų;

  • pagal 4 prioritetą (privačiojo sektoriaus partnerysčių ir naujoviškų finansavimo priemonių rėmimas) atrinkti 6 projektai, skirta 5,63 mln. eurų;

  • pagal 5 prioritetą (parama ilgalaikiam TEN-T tinklo projektų įgyvendinimui, ypač koridorių plėtrai, sudarančiai sąlygas tinklo projektus vykdyti koordinuotai) atrinkti 6 projektai, skirta 7,32 mln. eurų.

Projektus, bendradarbiaudama su paramos gavėjais ir prižiūrima Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato.

Visas atrinktų projektų pasiūlymų sąrašas pateiktas MEMO/12/654

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/tentea arba el. paštu TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel+32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel+32 2 295 74 61


Side Bar