Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. syyskuuta 2012

Liikenne: EU myöntää lähes 200 miljoonaa euroa keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin

Euroopan komissio on valinnut 74 hanketta, joihin myönnetään Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ohjelmasta lähes 200 miljoonaa euroa EU:n yhteisrahoitusta liikenneinfrastruktuurin parantamisen jatkamiseksi kaikkialla EU:ssa. Näissä vuoden 2011 ehdotuspyynnön perusteella valituissa hankkeissa käytetään EU:n rahoitusta erilaisiin tarkoituksiin, joihin sisältyy muun muassa uusien yhteyksien rakentamista ja/tai nykyisten parantamista, liikennekäytävien tukemista, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä innovatiivisia rahoitusvälineitä.

”Euroopan komissio jatkaa Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamista ja parantamista varmistaakseen kansalaisilleen täysin toimivan, turvallisen ja nykyaikaisen verkoston", totesi liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ja jatkoi: ”Lisäksi nyt myönnetyllä 200 miljoonalla eurolla edesautetaan myös työllisyyden tukemista EU:ssa, sillä rahoituksen turvin jäsenvaltiot voivat jatkaa investoimista suuriin ja pienempiin infrastruktuurihankkeisiin talouden yleisen taantuman aikana."

Ohjelman vuotuisen ehdotuspyynnön 2011 tuloksena myönnettiin yhteensä 198,63 miljoonaa euroa rahoitusta, jolla on tarkoitus edistää TEN-T-verkon tärkeimpien tavoitteiden toteutumista seuraavilla aloilla:

  • Päätavoite 1: Integroidun ja multimodaalisen liikennejärjestelmän kehittäminen – valittu 10 hanketta, rahoitusta 25,92 miljoonaa euroa

  • Päätavoite 2a: Ilmastonmuutoksen (kasvihuonekaasupäästöt) hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen liittyvät tutkimukset ja valmistelutyöt – valittu 4 hanketta, rahoitusta 9,37 miljoonaa euroa

  • Päätavoite 2b: Tutkimukset ja työt, joilla tuetaan meriliikenteen ympäristövaikutusten (ilmansaasteet) vähentämistä – valittu 4 hanketta, rahoitusta 3,76 miljoonaa euroa

  • Päätavoite 3: TEN-T-hankkeiden toteuttamisen nopeuttaminen/helpottaminen – valittu 44 hanketta, rahoitusta 146,63 miljoonaa euroa

  • Päätavoite 4: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja innovatiivisten rahoitusvälineiden tukeminen – valittu 6 hanketta, rahoitusta 5,63 miljoonaa euroa

  • Päätavoite 5: TEN-T-verkon pitkän aikavälin toteuttamisen tukeminen erityisesti kehittämällä liikennekäytäviä, jotka mahdollistavat verkon koordinoidun toteuttamisen – valittu 6 hanketta, rahoitusta 7,32 miljoonaa euroa

Hankkeita hallinnoi Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston alaisuudessa toimiva TEN-T-täytäntöönpanovirasto, joka työskentelee yhdessä hankkeiden edunsaajien kanssa.

Luettelo valituista ehdotuksista on tiedotteessa MEMO/12/654

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/tentea tai sähköpostitse: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61


Side Bar