Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. september 2012

Transport: EU bevilliger næsten 200 mio. EUR til vigtige infrastrukturprojekter

Europa-Kommissionen har udvalgt 74 projekter til at modtage i alt næsten 200 mio. EUR i form af medfinansiering af forbedringer af EU's transportinfrastruktur fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T). De 74 projekter, der er blevet valgt på baggrund af den årlige indkaldelse af forslag i 2011, vil anvende den finansielle støtte fra EU til en række forskellige formål, som bl.a. dækker etablering og/eller forbedring af forbindelser, støtte til transportkorridorer, offentlig-private partnerskaber (OPP'er) og innovative finansieringsinstrumenter.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtaler: "Europa-Kommissionen fortsætter sin støtte til opbygning og modernisering af transportinfrastrukturen i Europa for at sikre, at EU's borgere kan nyde godt af et omfattende, sikkert og moderne transportnet. De næsten 200 mio. EUR, der stilles til rådighed i dag, vil samtidig styrke beskæftigelsen i EU, da det nu bliver muligt for medlemsstaterne at fortsætte deres investeringer i store og små infrastrukturprojekter i en tid med generel økonomisk stagnation".

Ved den årlige indkaldelse af forslag blev der bevilliget samlet 198,63 mio. EUR til finansiering af TEN-T-nettets højtprioriterede områder. Der fokuseres på følgende områder:

  • Prioritet 1: Fremme af udviklingen af et integreret og multimodalt transportsystem – 10 udvalgte projekter, 25,92 mio. EUR i støtte

  • Prioritet 2a: Undersøgelser og forberedelse af projekter, som bidrager til at mildne og lette tilpasningen til klimaforandringer (udledning af drivhusgasser) — 4 udvalgte projekter, 9,37 mio. EUR i støtte

  • Prioritet 2b: Undersøgelser og arbejder, der bidrager til en reduktion af søtransportens påvirkning af miljøet (luftforurening) — 4 udvalgte projekter, 3,76 mio. EUR i støtte

  • Prioritet 3: At fremskynde/fremme gennemførelsen af TEN-T-projekter — 44 udvalgte projekter, 146,63 mio. EUR i støtte

  • Prioritet 4: Støtte til offentlig-private partnerskaber (OPP'er) og innovative finansieringsinstrumenter — 6 udvalgte projekter, 5,63 mio. EUR i støtte

  • Prioritet 5: Støtte til den langsigtede gennemførelse af TEN-T-nettet, særligt udviklingen af korridorer, der muliggør en koordineret gennemførelse af nettet — 6 udvalgte projekter, 7,32 mio. EUR i støtte

TEN-T-forvaltningsorganet står for forvaltningen af projekterne i samarbejde med støttemodtagerne. Området hører under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport.

Den fuldstændige liste over udvalgte projekter findes i MEMO/12/654

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/tentea eller e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar