Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 september 2012

Nedräkningen till inremarknadsveckan pågår

I år, 2012, är EU:s inre marknad inne på sitt tjugonde år: den inrättades officiellt den 1 januari 1993. Denna årsdag är ett utmärkt tillfälle att se vad den inre marknaden har åstadkommit sedan den skapades, och vilka problem som återstår att lösa för man ska kunna ta vara på den inre marknadens potential att skapa tillväxt.

Tjugoårsdagen ger ramarna för ett antal evenemang i alla medlemsstater, med tyngdpunkt under Inremarknadsveckan för ny tillväxt mellan den 15 och den 20 oktober 2012. Evenemangen kommer att inriktas på tre målsättningar:

  • En presentation av vad som åstadkommits under den inre marknadens 20 år.

  • En presentation av och diskussion kring nya insatser för att främja tillväxten på den inre marknaden.

  • Mobilisering av unga vuxnas åsikter och förväntningar kring den inre marknaden.

Ett centralt interaktivt evenemang kommer att organiseras i Bryssel den 15 oktober, på Europaparlamentet. Det blir en blandning av stimulerande debatter, videopresentationer, diskussionsrundor, frågetävlingar med publiken och prisutdelningen i tävlingen ”Generation 1992” (nedan redogörs för detta i större detalj), med syfte att ge material för framtida strategier. En viktig tyngdpunkt under evenemanget blir den generation som är tjugo år i dag, som föddes samma år som inre marknaden skapades och som inte har upplevt Europa som det var före inre marknaden. Detta tema tas upp i en kortfilm som kan ses på denna länk:

Många nationella evenemang kommer att organiseras i EU:s medlemsstater under dagarna och veckorna efter den 15 oktober. Syftet är att samla allmänheten, företagen och offentliga organisationer för att analysera och diskutera den inre marknadens tillstånd i ett nationellt sammanhang.

Inför inremarknadsveckan kommer kommissionen i början av oktober att anta ett åtgärdspaket för att stärka och fördjupa den inre marknaden, den andra inremarknadsakten. Denna ska vara en uppföljning av ett första paket med inremarknadsåtgärder som antogs i fjol (se IP/11/469).

För att förbereda inremarknadsveckan har kommissionen i dag lagt fram en broschyr med titeln ”20 years of the European Single Market – together for New Growth” (20 år med EU:s inre marknad – tillsammans mot ny tillväxt), som ska informera om de möjligheter och fördelar inre marknaden ger EU:s allmänhet och företag. Broschyren kan beställas från kommissionen eller laddas ned från Europaservern på följande länk:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Ytterligare uppgifter

Webbplatsen för inre marknaden innehåller mer uppgifter om evenemangen, både i Bryssel och på annat håll, samt en länk där man kan registrera sig för det centrala evenemanget i Bryssel den 15 oktober: http://www.singlemarket20.eu

Tävlingen ”Generation 1992”

I april 2012 utlystes en kreativitetstävling för att samla åsikter, erfarenheter, idéer och förväntningar kring vad inre marknaden betyder för unga européer i dag. De unga vuxna som föddes 1992 hade tillfälle att uttrycka sina synpunkter på inre marknaden (IP/12/358). Kampanjen skulle mobilisera unga vuxna att ge ett nytt sätt att se på den inre marknaden och bidra till debatt. De 20 vinnarna kommer att bjudas in till inremarknadsveckan i oktober, där de får presentera sina vinnande bidrag vid prisutdelningsceremonin den 15 oktober.

Tävlingen pågår till den 9 september. Bidrag kan skickas in via tävlingens webbplats: http://www.generation1992.eu/

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar