Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 6. septembra 2012

Týždeň jednotného trhu – odpočítavanie sa začalo

Rok 2012 je dvadsiatym rokom fungovania európskeho jednotného trhu, ktorý bol oficiálne zriadený 1. januára 1993. Toto výročie je ideálnou príležitosťou zamyslieť sa nad výsledkami jednotného trhu od jeho vzniku a nad výzvami, ktorým treba čeliť, aby sa využil jeho potenciál vytvárať nový rast.

20. výročie poskytuje rámec pre celú škálu činností, ktoré sa budú konať vo všetkých členských štátoch a najmä počas Týždňa jednotného trhu pre nový rast od 15. do 20. októbra 2012. Tieto činnosti budú zamerané na tri ciele:

  • pripomenúť výsledky 20 rokov jednotného trhu,

  • predstaviť nové iniciatívy na podporu rastu v jednotnom trhu a diskutovať o nich,

  • podporovať mladých dospelých, aby vyjadrovali svoje názory a očakávania týkajúce sa jednotného trhu.

15. októbra sa bude v Európskom parlamente v Bruseli konať hlavné interaktívne podujatie. Pôjde o zmes podnetných diskusií, videoprezentácií, diskusií za okrúhlym stolom, kvízov s publikom. Súčasťou podujatia bude aj ceremónia udeľovania cien súťaže „Generation 1992“ (pre podrobnejšie informácie pozri nižšie) s cieľom poskytnúť vstupy budúcej politike. Celá akcia sa bude zameriavať na mladých 20 ročných ľudí, ktorí sa narodili v roku, kedy vznikol jednotný trh, a ktorí si nepamätajú, aká bola Európa pred ním. Touto témou sa zaoberá krátky film, ktorý si môžete pozrieť tu:

15. októbra a v nasledujúcich dňoch a týždňoch sa bude v členských štátoch konať veľa národných akcií. Ich cieľom je spojiť občanov, podniky a verejné organizácie, aby preskúmali a prediskutovali stav jednotného trhu v národnom kontexte.

Začiatkom októbra, ešte pred Týždňom jednotného trhu, Komisia prijme - po prvotnom balíku opatrení pre jednotný trh prijatom minulý rok - balík opatrení na posilnenie a prehĺbenie jednotného trhu nazvaný „Akt o jednotnom trhu 2 “ (pozri IP/11/469).

S cieľom pripraviť Týždeň jednotného trhu Komisia dnes uverejnila brožúrku s názvom „20 rokov Európskeho jednotného trhu – spolu pre nový rast“. Táto brožúrka sa dá objednať od Komisie a možno ju stiahnuť na internetovej stránke cez nasledujúci odkaz:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Ďalšie informácie

Viac informácií o akciách v Bruseli, ale aj v iných mestách možno získať na internetovej stránke Týždeň jednotného trhu, kde sa nachádza aj internetový odkaz, prostredníctvom ktorého je možné sa zaregistrovať na hlavnú akciu, ktorá sa bude konať v Bruseli 15. októbra: http://www.singlemarket20.eu

Súťaž Generácia 1992

V apríli 2012 sa začala kampaň ku kreatívnej súťaži s cieľom zhromaždiť názory, skúsenosti, pozorovania a očakávania toho, čo pre dnešných mladých Európanov znamená jednotný trh a dať mladým ľuďom, ktorí sa narodili po roku 1992, príležitosť vyjadriť ich názory na jednotný trh (IP/12/358). Kampaň má podnietiť mladých ľudí, aby vytvorili nový spôsob, ako nazerať na Jednotný trh a stimulovať diskusie. Dvadsiati výhercovia budú pozvaní, aby sa zúčastnili na Týždni jednotného trhu v októbri, kde na ceremónii odovzdávania cien 15. októbra prednesú svoje výherné príspevky.

Súťaž prebieha do 9. septembra. Príspevky možno predložiť prostredníctvom internetovej stránky súťaže: www.generation1992.eu

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar