Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 września 2012 r.

Trwają przygotowania do Tygodnia Jednolitego Rynku

Rok 2012 jest dwudziestym rokiem funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, który został oficjalnie ustanowiony z dniem 1 stycznia 1993 r. Ten jubileusz jest znakomitą okazją do zastanowienia się nad zdobyczami jednolitego rynku od momentu jego utworzenia oraz nad wyzwaniami, którym należy sprostać, by w pełni wykorzystać jego potencjał w celu tworzenia nowego wzrostu.

Dwudziesta rocznica stanowi kontekst wielu różnych działań odbywających się we wszystkich państwach członkowskich i skoncentrowanych wokół Tygodnia Jednolitego Rynku na rzecz Wzrostu, obchodzonego w dniach 15–20 października 2012 r. Działaniom tym będą przyświecać trzy cele:

  • przypomnienie dorobku dwudziestolecia funkcjonowania jednolitego rynku;

  • przedstawienie i omówienie nowych inicjatyw pobudzających wzrost w obrębie jednolitego rynku;

  • uzyskanie opinii młodzieży na temat jednolitego rynku i poznanie jej oczekiwań wobec niego.

Centralna interaktywna impreza odbędzie się w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniu 15 października. Będzie to połączenie inspirujących debat, prezentacji audiowizualnych, dyskusji panelowych, quizów z udziałem publiczności oraz ceremonii wręczenia nagród w konkursie „Generation 1992" (więcej szczegółów na ten temat znajduje się pod podanym niżej adresem internetowym). Celem tych wszystkich przedsięwzięć jest uzyskanie informacji przydatnych do prowadzenia przyszłej polityki w zakresie jednolitego rynku. W centrum uwagi znajdzie się pokolenie dwudziestolatków, urodzonych w roku utworzenia jednolitego rynku, które nie pamięta Europy sprzed tego wydarzenia. Temat ten został przedstawiony w krótkim filmie, który można obejrzeć tutaj:

W państwach członkowskich w dniach i tygodniach po 15 października odbędzie się wiele imprez krajowych. Ich celem jest umożliwienie obywatelom, podmiotom gospodarczym i instytucjom publicznym spotkania w celu przeanalizowania i poddania pod dyskusję sytuacji jednolitego rynku w kontekście krajowym.

W dniach poprzedzających Tydzień Jednolitego Rynku, na początku października, Komisja przyjmie kolejny – po wstępnym pakiecie środków dotyczących jednolitego rynku z ubiegłego roku (zob. IP/11/469) – zestaw środków służących wzmocnieniu i pogłębieniu jednolitego rynku, zwany Drugim aktem o jednolitym rynku.

W ramach przygotowań do Tygodnia Jednolitego Rynku Komisja opublikowała dziś broszurę zatytułowaną Dwadzieścia lat jednolitego rynku europejskiego – wspólnie na rzecz nowego wzrostu, której celem jest rozpowszechnienie informacji na temat możliwości i korzyści wynikających z jednolitego rynku europejskiego dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Broszurę można zamówić w Komisji lub pobrać ze strony internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej poświęconej jednolitemu rynkowi znajduje się więcej informacji na temat wydarzeń w Brukseli i w innych miejscach, a także link http://www.singlemarket20.eu/pl umożliwiający zarejestrowanie się do udziału w centralnej imprezie w Brukseli w dniu 15 października br.

Konkurs „Generation 1992”

W kwietniu 2012 r. zainicjowano kampanię w ramach konkursu twórczości jednolitego rynku europejskiego, której celem było zapoznanie się z poglądami, doświadczeniami, opiniami i oczekiwaniami współczesnych młodych Europejczyków wobec jednolitego rynku. Młodzież urodzona w 1992 r. uzyskała możliwość wypowiedzenia się na temat jednolitego rynku (IP/12/358). Celem kampanii jest zmobilizowanie młodych ludzi do spojrzenia w nowy sposób na jednolity rynek i pobudzenie debaty. Dwudziestu zwycięzców zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w Tygodniu Jednolitego Rynku w październiku, podczas którego będą mogli zaprezentować wyróżnione prace na ceremonii wręczenia nagród w dniu 15 października.

Konkurs trwa do dnia 9 września. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej konkursu: www.generation1992.eu

Kontakt:

Stefaan De Rynck +32 2 296 34 21

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Audrey Augier +32 2 297 16 07


Side Bar