Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 september 2012

Aftellen tot de Week van de interne markt

2012 is het twintigste jaar van bestaan van de Europese interne markt, die op 1 januari 1993 officieel is opgericht. Een verjaardag als deze is een ideale gelegenheid om stil te staan bij wat wij sinds de oprichting van de interne markt hebben gerealiseerd, en bij de uitdagingen die voor ons liggen om het potentieel daarvan verder te ontwikkelen en nieuwe groei tot stand te brengen.

Naar aanleiding van deze 20e verjaardag vinden in alle lidstaten een reeks activiteiten plaats die zich concentreren rond de Week van de interne markt voor nieuwe groei van 15 tot 20 oktober 2012. Deze activiteiten zijn gericht op drie doelstellingen:

  • terugblikken op de realisaties van 20 jaar interne markt;

  • nieuwe initiatieven voorstellen en bespreken om de groei in de interne markt te stimuleren;

  • jonge volwassenen aanspreken op hun denkbeelden en verwachtingen ten aanzien van de interne markt.

Een centraal interactief gebeuren wordt opgezet op 15 oktober in het Europees Parlement in Brussel. Het zal gaan om een mix van stimulerende debatten, videovoorstellingen, discussieronden, quizzen met het publiek alsook de prijsuitreiking van de wedstrijd “Generatie 1992” (meer informatie hieronder), dat alles met de bedoeling ideeën te verzamelen voor toekomstig beleid. Centraal in het gebeuren staat de generatie van 20-jarigen, jongeren die geboren zijn in het jaar dat de interne markt in het leven is geroepen en die geen idee hebben hoe Europa was voordat de interne markt bestond. Dit thema komt aan bod in een korte film die hier te bekijken is:

In de lidstaten van de Europese Unie worden in de dagen en weken volgend op 15 oktober tal van nationale evenementen gehouden. Het doel hiervan is burgers, ondernemingen en overheidsinstanties samen te brengen om te onderzoeken en te bespreken hoe het gesteld is met de interne markt in een nationale context.

Nog vóór de Week van de interne markt, begin oktober, zal de Commissie een pakket maatregelen goedkeuren om de interne markt te versterken en te verdiepen. Dit pakket met de benaming “Akte voor de interne markt 2” (Single Market Act 2) volgt op een eerste pakket van maatregelen voor de interne markt dat vorig jaar is goedgekeurd (zie IP/11/469).

Als voorbereiding op de Week van de interne markt heeft de Commissie vandaag een brochure gepubliceerd met de titel "20 jaar interne markt – samen werken aan nieuwe groei” om informatie te verspreiden over de kansen en de voordelen van de interne markt voor Europese burgers en ondernemingen. Deze brochure kan worden besteld bij de Commissie en kan worden gedownload op de Europa-website op de volgende link:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Meer informatie

De website van de Week van de interne markt biedt meer informatie over de evenementen, zowel in Brussel als daarbuiten, met een link voor de inschrijving voor het centrale gebeuren in Brussel op 15 oktober: http://www.singlemarket20.eu.

Wedstrijd Generatie 1992

In april 2012 werd een campagne voor een creatieve wedstrijd gelanceerd. Het is de bedoeling jonge Europeanen aan te spreken op hun denkbeelden, ervaringen, inzichten en verwachtingen, over wat de interne markt vandaag voor jonge Europeanen betekent, om in 1992 geboren jonge volwassenen de kans te geven hun mening te geven over de interne markt (IP/12/358). De campagne wil jonge volwassenen in beweging zetten om een nieuwe zienswijze over de interne markt te ontwikkelen en discussie daarover stimuleren. De 20 winnaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Week van de interne markt in oktober, waar de winnende inzendingen worden voorgesteld op de prijsuitreiking van 15 oktober.

De wedstrijd staat open tot 9 september. Inzendingen worden verwacht op de website van de wedstrijd: http://www.generation1992.eu/

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar