Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. septembrī

Vienotā tirgus nedēļa – jau pavisam drīz!

2012. gads ir zīmīgs ar to, ka aprit 20 gadi, kopš sācis darboties Eiropas vienotais tirgus, kas tika oficiāli izveidots 1993. gada 1. janvārī. Šī jubileja sniedz lielisku iespēju padomāt par to, kas ar vienoto tirgu sasniegts kopš tā izveides, un par vēl atlikušajām problēmām, kas jāatrisina, lai īstenotu vienotā tirgus potenciālu jaunas izaugsmes veicināšanai.

Divdesmitā gadskārta tiks atzīmēta ar virkni pasākumu visās dalībvalstīs, un svarīgākie no tiem risināsies Vienotā tirgus nedēļā jaunai izaugsmei no 2012. gada 15. līdz 20. oktobrim. Pasākumi būs vērsti uz trīs mērķu sasniegšanu:

  • atgādināt par to, kas ar vienoto tirgu sasniegts tā pastāvēšanas 20 gados;

  • ierosināt un apspriest jaunas iniciatīvas izaugsmes veicināšanai vienotajā tirgū;

  • apkopot gados jaunu pieaugušo viedokļus un vēlmes saistībā ar vienoto tirgu.

Eiropas Parlamentā Briselē 15. oktobrī tiks organizēts svarīgs interaktīvs pasākums. Tas sastāvēs no rosinošām debatēm, videoprezentācijām, apspriežu sesijām, viktorīnām klātesošajiem un konkursa “Paaudze 1992” apbalvošanas ceremonijas (sīkāka informācija turpinājumā), lai šādi gūtu ierosmes turpmāku politikas iniciatīvu sagatavošanai. Pasākumā liela uzmanība tiks pievērsta divdesmitgadnieku paaudzei, kuri dzimuši vienotā tirgus izveides gadā un neatceras Eiropu tādu, kāda tā bijusi pirms vienotā tirgus. Šī tēma ir atspoguļota īsfilmā, kuru var noskatīties šeit:

Turpmākajās dienās un nedēļās pēc 15. oktobra ES dalībvalstīs tiks organizēti daudzi valstiski pasākumi. To mērķis ir pulcēt iedzīvotājus, uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, lai analizētu un spriestu par vienotā tirgus situāciju attiecīgās valsts kontekstā.

Oktobra sākumā pirms Vienotā tirgus nedēļas Komisija papildus pagājušajā gadā pieņemtajam sākotnējam vienotā tirgus pasākumu kopumam (sk. IP/11/469) pieņems pasākumu kopumu vienotā tirgus stiprināšanai un padziļināšanai, sauktu par “Vienotā tirgus aktu 2”.

Lai sagatavotos Vienotā tirgus nedēļai, Komisija šodien ir publicējusi brošūru ar nosaukumu “Eiropas vienotā tirgus 20 gadi – kopā jaunai izaugsmei” nolūkā plašāk informēt Eiropas iedzīvotājus un uzņēmumus par vienotā tirgus priekšrocībām. Šo brošūru var pasūtīt no Komisijas vai arī lejupielādēt no Europa tīmekļa vietnes, izmantojot šādu saiti:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Papildu informācija

Vienotā tirgus tīmekļa vietnē ir pieejama sīkāka informācija par pasākumiem gan Briselē, gan citviet, kā arī saite, lai reģistrētos galvenajam pasākumam Briselē 15. oktobrī: http://www.singlemarket20.eu

Konkurss “Paaudze 1992”

2012. gada aprīlī tikai aizsākta radošā konkursa kampaņa nolūkā gūt priekšstatu par uzskatiem, pieredzi, domām un vēlmēm, kas šodienas gados jaunajiem Eiropas iedzīvotājiem ir saistībā ar vienoto tirgu, šādā veidā dodot iespēju 1992. gadā dzimušajiem paust viedokli par vienoto tirgu (IP/12/358). Šī kampaņa mobilizēs gados jaunus pieaugušos palūkoties uz vienoto tirgu vēl nebijušā veidā un stimulēs debates. Divdesmit uzvarētāji tiks uzaicināti piedalīties oktobrī notiekošajā Vienotā tirgus nedēļā, kad tie ar savu veikumu iepazīstinās apbalvošanas ceremonijā 15. oktobrī.

Konkurss notiek līdz 9. septembrim. Lai pieteiktu konkursam savu darbu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.generation1992.eu/

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar