Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. september 2012

Kätte on jõudmas ühtse turu nädal

2012. aastal täitub 20. tegevusaasta ühtsel Euroopa turul, mille ametlik sünnikuupäev on 1. jaanuar 1993. See tähtpäev pakub sobiva võimaluse mõtiskleda selle üle, kuhu ühtne turg oma rajamisest alates on jõudnud ning otsida lahendusi probleemidele, mis ei võimalda realiseerida ühtse turu potentsiaali uue majanduskasvu loomisel.

Ühtse turu 20. aastapäeva tähistamiseks korraldatakse kõikides liikmesriikides erinevaid üritusi, mille keskmes on 15.–20. oktoobrini 2012 toimuv ühtse turu nädal, mis on pühendatud uuele majanduskasvule. Ühtse turu nädala ürituste raames keskendutakse kolmele eesmärgile:

  • ühtse turu 20 tegevusaasta jooksul saavutatu meenutamine;

  • ühtse turu majanduskasvu edendamiseks mõeldud uute algatuste tutvustamine ja arutelu nende algatuste üle;

  • ühtse turuga seotud seisukohtade ja ootuste teadvustamine täisealiste noorte hulgas.

Ühtse turu nädal tipneb 15. oktoobril Brüsselis Euroopa Parlamendis toimuva interaktiivse üritusega. Ürituse kavva kuuluvad põnevad vaidlused, videopresentatsioonid, arutelud, pealtvaatajatele mõeldud viktoriinid ning omaloomingukonkursi „1992. aasta põlvkond” võitjate auhinnatseremoonia (üksikasjalikum teave allpool). Ürituse eesmärk on leida sisendeid uutele poliitikasuundadele. Põhitähelepanu on suunatud 20-aastaste põlvkonnale, kes on sündinud ühtse turu loomise aastal ega mäleta, missugune oli Euroopa enne seda. Seda teemat käsitletakse lühifilmis, mida saab vaadata siit:

ELi liikmesriigid on 15. oktoobrile järgnevateks päevadeks ja nädalateks kavandanud mitmesuguseid riigisiseseid üritusi. Ürituste eesmärk on viia kokku kodanikud, ettevõtjad ja riiklikud organisatsioonid, et vaadelda ühtse turu olukorda liikmesriikide kontekstis ning selle üle arutleda.

Komisjon võtab ühtse turu nädala eel oktoobri algul vastu meetmete paketi „Ühtse turu akt 2”, mille eesmärk on tugevdada ja täiustada ühtset turgu, täiendades ühtse turu meetmeid käsitlevat esimest paketti, mis võeti vastu möödunud aastal (vt IP/11/469).

Ühtse turu nädala ettevalmistamiseks avaldas komisjon täna brošüüri „20 aastat Euroopa ühtset turgu – käsikäes uue majanduskasvu poole”, et anda inimestele ja firmadele teavet Euroopa ühtse turu võimaluste ja eeliste kohta. Brošüüri saab tellida Euroopa Komisjonilt ning see on võimalik alla laadida järgmiselt Euroopa Liidu veebisaidilt

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Lisateave

Ühtse turu nädala veebisait pakub täiendavat teavet nii Brüsselis kui ka mujal toimuvate ürituste kohta ning sisaldab linki, mille kaudu on võimalik registreerida 15. oktoobril Brüsselis toimuvale tähtsündmusele: http://www.singlemarket20.eu

Omaloomingukonkurss „1992. aasta põlvkond”

2012. aasta aprillis anti avalöök kampaaniale, mille eesmärk on välja selgitada, missugused on noorte eurooplaste seisukohad, kogemused, arusaamad ja ootused seoses ühtse turuga ja mille raames pakuti 1992. aastal sündinud noortele võimalus väljendada oma seisukohti ühtse turu suhtes (IP/12/358). Kampaania innustab noori vaatlema ühtset turgu uue nurga alt ning pakub ohtralt ainet aruteludeks. 20 finalisti kutsutakse osalema oktoobris Brüsselis toimuval Euroopa ühtse turu nädalal ning nad tutvustavad oma töid 15. oktoobril toimuval auhinnatseremoonial.

Konkursi lõpptähtaeg on 9. september. Kaastööde esitamiseks saab kasutada veebisaiti http://www.generation1992.eu/et.

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar