Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. september 2012

Nedtællingen til ugen for det indre marked er i gang

2012 markerer 20-års jubilæet for det indre marked, som officielt blev oprettet den 1. januar 1993. Jubilæet er en udsøgt mulighed for at tænke tilbage på de resultater, vi har opnået med det indre marked siden dets oprettelse, og på de udfordringer, vi stadig står over for med at realisere det indre markeds fulde potentiale og skabe ny vækst.

20-års jubilæet danner rammerne for en række aktiviteter, der finder sted i alle medlemsstaterne og udspiller sig under en uge for det indre marked for ny vækst fra den 15. til den 20. oktober. Aktiviteterne har tre hovedformål:

  • at tænke tilbage på det indre markeds resultater i de sidste 20 år

  • at fremlægge og drøfte nye initiativer for at sætte gang i væksten på det indre marked

  • at mobilisere de unges syn på og forventninger til det indre marked

En central interaktiv begivenhed vil finde sted i Bruxelles den 15. oktober i Europa-Parlamentet. Den består af en blanding af stimulerende debatter, videopræsentationer, diskussionsrunder, quizzer med tilskuerne og en prisoverrækkelse for "Generation 1992"-konkurrencen (se nedenfor), der alle har til formål at give nye input til kommende politiske tiltag. Et fokusområde ved begivenheden vil være generationen af 20-årige, der blev født samme år, som det indre marked blev til, og som ikke har kendt til et Europa uden et indre marked. Dette emne visualiseres i en kortfilm, som kan ses på:

Der tilrettelægges flere nationale begivenheder i EU-medlemsstaterne i dagene og ugerne efter den 15. oktober. Deres formål er at få befolkningen, erhvervslivet og de offentlige organisationer til sammen at undersøge og drøfte det indre marked i en national kontekst.

Forud for ugen for det indre marked i begyndelsen af oktober vedtager Kommissionen en pakke af foranstaltninger til at styrke og uddybe det indre marked, benævnt "Akten for det indre marked II", som opfølgning på en første pakke foranstaltninger, der blev vedtaget sidste år (se IP/11/469).

Som forberedelse til ugen for det indre marked offentliggør Kommissionen i dag en brochure med titlen "20 år med det europæiske indre marked - sammen for ny vækst" med henblik på at udbrede information om de muligheder og fordele, det indre marked bringer de europæiske borgere og virksomheder. Brochuren kan bestilles hos Kommissionen, eller den kan downloades på Europa webstedet på følgende link:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Yderligere oplysninger

Webstedet vedrørende ugen for det indre marked giver flere oplysninger om de forskellige begivenheder, der finder sted både i Bruxelles og andre steder, og der er et link til at tilmelde sig hovedbegivenheden i Bruxelles den 15. oktober: http://www.singlemarket20.eu/da.

Generation 1992-konkurrencen

I april 2012 blev der lanceret en kreativitetskonkurrence med henblik på at få indsigt i og udnytte de unge europæeres syn på, erfaringer med, indblik i og forventninger til det indre marked. Det giver de unge, der er født i 1992, mulighed for at tilkendegive deres syn på det indre marked (IP/12/358). Kampagnen sigter mod at få de unge voksne til at bidrage med nye måder at betragte det indre marked på og sætte gang i debatter. De 20 vindere inviteres til at deltage i ugen for det indre marked i oktober, hvor de vil fremlægge deres vinderbidrag ved prisoverrækkelsen den 15. oktober.

Konkurrencen er åben til og med den 9. september. Bidrag kan indsendes via konkurrencens websted: http://www.generation1992.eu/da/home.

Kontaktpersoner

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar