Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. září 2012

Týden jednotného trhu se blíží

Rok 2012 přináší dvacáté výročí jednotného evropského trhu, který byl oficiálně zřízen dne 1. ledna 1993. Toto výročí je ideální příležitostí k zamyšlení nad výsledky jednotného trhu od jeho vytvoření a nad přetrvávajícími úkoly, jež je třeba vyřešit, má-li být využit potenciál jednotného trhu pro podnícení nového růstu.

20. výročí poskytuje rámec pro sérii činností ve všech členských státech, jež vyvrcholí Týdnem jednotného trhu pro nový růst od 15. do 20. října 2012. Tyto činnosti budou sledovat tři cíle:

  • připomínku úspěchů 20 let jednotného trhu;

  • představení a nových iniciativ pro podnícení růstu na jednotném trhu a debatu o nich;

  • povzbuzení mladých dospělých k vyjádření názorů a očekávání v souvislosti s jednotným trhem.

Hlavní interaktivní akce se bude konat v Bruselu dne 15. října v Evropském parlamentu. Bude se jednat o směs podnětných diskusí, videoprezentací, debatních kroužků a kvízů pro publikum, jejichž účelem bude přinést vklad pro vytváření budoucí politiky. Proběhne také slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Generace 1992“ (podrobněji viz níže). Akce se zaměří na generaci dvacetiletých, narozených v roce vzniku jednotného trhu, kteří nepamatují Evropu před jednotným trhem. K tomuto tématu existuje krátký film, který lze zhlédnout zde:

Ve dnech a týdnech po 15. říjnu se budou v členských státech EU konat četné akce pořádané jednotlivými zeměmi. Mají dosáhnout toho, aby občané, podniky a veřejné organizace společně zkoumali a projednávali stav jednotného trhu v odpovídajícím vnitrostátním kontextu.

Před Týdnem jednotného trhu přijme Komise začátkem října další balík opatření k posílení a prohloubení jednotného trhu s názvem „Akt o jednotném trhu 2“, který naváže na počáteční balík opatření ohledně jednotného trhu přijatý v minulém roce (viz IP/11/469).

V rámci přípravy na Týden jednotného trhu dnes Komise vydala brožurku s názvem „20 let jednotného evropského trhu – společně pro nový růst", jež má informovat evropské občany a podniky o příležitostech a přínosech jednotného trhu. Tuto brožuru lze objednat u Komise a je dostupná ke stažení na internetové stránce Europa pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf

Další informace

Internetová stránka k Týdnu jednotného trhu podává další informace o těchto akcích v Bruselu i jinde; nachází se zde též odkaz k registraci na hlavní akci v Bruselu 15. října: http://www.singlemarket20.eu

Soutěž „Generace 1992“

V dubnu 2012 byla zahájena kampaň spojená s tvůrčí soutěží zaměřenou na sběr názorů, zkušeností, postřehů a očekávání dnešních mladých Evropanů v souvislosti s jednotným trhem, která dává mladým dospělým narozeným v roce 1992 příležitost vyjádřit své názory na jednotný trh (IP/12/358). Kampaň má povzbudit mladé lidi k novému pohledu na jednotný trh a podnítit diskuse. 20 vítězů bude pozváno k účasti na říjnovém Týdnu jednotného trhu, kde představí své vítězné příspěvky na slavnostním předání cen dne 15. října.

Soutěž zůstává otevřena do 9. září. Příspěvky lze podávat prostřednictvím internetové stránky: www.generation1992.eu

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar