Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles/Nicosia, 6 septembrie 2012

Un grup la nivel înalt emite un „semnal de alarmă” pentru a avertiza statele membre că trebuie să abordeze criza competențelor de scriere și citire

Uniunea Europeană trebuie să își revizuiască abordarea față de îmbunătățirea standardelor în ceea ce privește competențele de scriere și citire, susține un grup de experți la nivel înalt instituit de comisarul european Androulla Vassiliou pentru a aborda această problemă. Unul din cinci adolescenți în vârstă de 15 ani, precum și aproape 75 de milioane de adulți, sunt lipsiți de competențe de citire și de scriere de bază, ceea ce le îngreunează sarcina de a găsi un loc de muncă și sporește riscul lor de sărăcie și excluziune socială. Președinta grupului de experți, ASR Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos, o veche militantă în domeniu, descrie raportul drept un „semnal de alarmă cu privire la criza care afectează fiecare țară din Europa”. Raportul de 80 de pagini conține o serie de recomandări, care variază de la sfătuirea părinților să creeze o cultură a plăcerii lecturii împreună cu copiii lor, la amplasarea de biblioteci în locuri neconvenționale, precum centrele comerciale și la necesitatea de a atrage mai mulți bărbați în meseria de profesor pentru a acționa în calitate de modele de urmat pentru băieți, care citesc mult mai puțin decât fetele. De asemenea, raportul face recomandări specifice vârstei, chemând la o educație universală gratuită și de înaltă calitate în primii ani ai copilăriei, la mai mulți profesori specialiști în citire în școlile primare, la o schimbare a mentalității în ceea ce privește dislexia, argumentând că aproape fiecare copil poate învăța să citească dacă beneficiază de sprijinul necesar, precum și oportunități mai variate de învățare pentru adulți, în special la locul de muncă.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Trăim un paradox: deși citirea și scrierea sunt mai importante și relevante decât oricând în contextul lumii noastre digitizate, competențele noastre în acest domeniu nu țin pasul. Trebuie să schimbăm urgent această situație îngrijorătoare. Investițiile pentru ameliorarea competențelor de citire și scriere în rândul cetățenilor de toate vârstele au sens economic, producând beneficii concrete pentru indivizi și pentru societate, care ajung la miliarde de euro pe termen lung.”

Prințesa Laurentien a adăugat: "Citirea și scriere sunt mult mai mult decât o tehnică sau o competență. Competențele de citire și scriere influențează încrederea în sine a oamenilor și capacitatea lor de a funcționa și de a se dezvolta pe deplin în societate în calitate de persoane fizice, cetățeni activi, angajați sau părinți. Avem nevoie de strategii clare, coordonate la nivel național și de o mult mai bună conștientizare la nivel european, nu numai în cercurile politice și educaționale, dar și în spitale, la locurile de muncă și în special în cadrul familiei. A venit vremea ca Europa să își sporească nivelul de ambiție și să asigure competențe de citire și scriere pentru toți.”

Raportul, prezentat în cadrul unei conferințe organizate la Nicosia de președinția cipriotă a UE, oferă exemple de proiecte de succes în domeniul alfabetizării în țările europene, evidențiind, în același timp, persoane care au depășit tabuul analfabetismului și și-au transformat viețile. Raportul urmărește, de asemenea, să înlăture miturile comune despre alfabetizare (a se vedea anexa 1).

Miniștrii educației din UE au stabilit un obiectiv comun de reducere a ratei de adolescenți de 15 ani cu competențe reduse de citire de la 20% în prezent la 15% până în 2020. Raportul grupului la nivel înalt evidențiază o diferență semnificativă de gen, fetele având o rată de rezultate slabe de 13,3% în medie, față de 26,6% în rândul băieților. Diferența de gen este mai mică în Țările de Jos, Danemarca și Belgia și mai mare în Malta, Bulgaria și Lituania (statistici din 2009). Anexa 2 detaliază procentul global de persoane cu rezultate slabe la citire în statele membre și anexa 3 oferă o imagine de ansamblu a inegalităților de gen.

Context: de ce alfabetizarea este „mare lucru”

Raportul evidențiază faptul că bunele competențe de citire și scriere sunt esențiale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor și pentru promovarea cunoașterii, inovării și creșterii economice. Schimbările în natura muncii, în economie și în societate în general fac să fie mai importante ca niciodată competențele de citire și scriere în lumea de astăzi, iar Europa ar trebui, prin urmare, să vizeze pentru cetățenii săi un grad de alfabetizare funcțională de 100%.

Raportul afirmă că alfabetizarea este „mare lucru” deoarece:

  • piața forței de muncă solicită competențe tot mai bune de citire și scriere (până în 2020, se estimează că 35% din locurile de muncă vor necesita calificări de nivel înalt, în comparație cu 29% în prezent);

  • participarea socială și civică depinde tot mai mult de competențe de citire și scriere în lumea digitală;

  • populația îmbătrânește și competențele sale de scriere și citire, inclusiv cele în domeniul informatic, trebuie actualizate;

  • sărăcia și nivelul scăzut al competențelor de citire și scriere se află într-un cerc vicios, alimentându-se reciproc;

  • extinderea mobilității și migrației duce la competențe de citire și scriere din ce în ce mai multilingve, combinând o gamă largă de contexte culturale și lingvistice.

Raportul conține recomandări pentru fiecare grupă de vârstă.

Pentru copiii de vârstă mică este esențial ca statele membre să pună în aplicare programe de alfabetizare familială pentru îmbunătățirea competențelor de citire și scriere atât ale părinților, cât și ale copiilor. Aceste programe sunt foarte rentabile. Investițiile în educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari (EICP) este una dintre cele mai bune investiții pe care le pot face țările în capitalul uman al Europei viitorului. Copiii care au beneficiat de EICP au competențe de citire și scriere și rezultate școlare mai bune. Studiile arată că, dacă Europa își îndeplinește obiectivul de referință pentru 2020 (de 85% dintre adolescenții în vârstă de 15 ani) de competențe de bază la matematică și știință, acest lucru ar putea duce la o creștere a PIB-ului de 21 de mii de miliarde EUR pe durata de viață a copiilor născuți în 2010.

Școlile primare trebuie să recruteze mai mulți profesori specialiști în citire, iar elevii cu rezultate slabe ar trebui să primească asistență individuală de îndată ce este necesar. Bibliotecile școlare ar trebui să conțină materiale de lectură atractive și interesante pentru toate grupele de vârstă, iar utilizarea instrumentelor TIC și a citirii digitale ar trebui să fie încurajată în clasă și acasă.

Adolescenții au nevoie de un material de lectură tot mai diversificat, de la benzi desenate la texte literare serioase și cărți electronice, care să motiveze toți cititorii, în special băieții. Cooperarea dintre școli și întreprinderi ar trebui să fie promovată pentru a face competențele de citire și scriere mai relevante pentru situațiile din viața de zi cu zi. Tabuul legat de problemele de alfabetizare în rândul adulților trebuie desființat. ONG-urile, mass-media, angajatorii, organizațiile sociale și celebritățile trebuie să joace cu toții un rol în comunicarea mai extinsă cu privire la alfabetizarea adulților și soluțiile pentru aceasta.

Învățarea limbilor străine: Raportul constată o dimensiune multilingvă și de migrație mare a competențelor de citire și scriere din cauza creșterii mobilității în Europa. În 2009, 10% din adolescenții în vârstă de 15 ani din UE erau născuți în altă țară sau aveau ambii părinți născuți în străinătate, comparativ cu 7% în 2000. În unele țări, cum ar fi Italia sau Spania, procentul copiilor proveniți din familii de migranți a crescut de cinci ori între 2000 și 2010. Învățarea limbilor străine este, prin urmare, mai importantă, nu numai ca instrument de comunicare, ci și ca un mijloc de consolidare a înțelegerii reciproce. Deși competențele slabe de citire și scriere nu reprezintă în cea mai mare măsură o problemă de migrație în sine (marea majoritate a copiilor și a adulților cu un nivel scăzut de alfabetizare s-au născut în țara în care trăiesc), raportul arată că este nevoie de un sprijin mai adaptat, bazat pe o înțelegere a necesităților lingvistice și de alfabetizare individuale.

Următoarele etape

Comisarul Vassiliou va discuta constatările raportului cu miniștrii educației în cadrul reuniunii informale din Cipru, din 4-5 octombrie. Discuțiile vor alcătui baza Concluziilor Consiliului privind alfabetizarea, în cadrul cărora țările UE vor stabili priorități convenite atât pentru ele însele, cât și pentru Comisie, pentru a aborda problemele de alfabetizare în mod mai eficient.

Informații suplimentare:

MEMO/12/646

Textul integral al raportului

Noul site al Comisiei privind competențele de citire și scriere în Europa

Convorbire video privind raportul cu comisarul Vassiliou și ASR Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos

Comisia Europeană: Educație și formare profesională

Site-ul internet al Androullei Vassiliou

Urmăriți-o pe Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexa 1 – Idei preconcepute privind alfabetizarea

Raportul urmărește să înlăture unele idei preconcepute larg răspândite cu privire la natura, dimensiunile și limitele problemei alfabetizării:

Idei preconcepute

Fapte

„Niveluri scăzute de competențe de citire și scriere există în țările în curs de dezvoltare, cu siguranță nu în Europa”

Unul din cinci europeni în vârstă de 15 ani și aproape un adult din cinci nu are competențele de citire și scriere necesare pentru a funcționa cu succes într-o societate modernă.

„Nivelul scăzut al competențelor de citire și scriere reprezintă o problemă importată de migranți, nu pentru cei născuți și crescuți în țările europene.”

Marea majoritate a copiilor și adulților cu nivel scăzut de competențe de citire și scriere s-au născut și au crescut în țara în care trăiesc, iar limba în care sunt instruiți este limba maternă.

„Unele persoane pur și simplu nu pot învăța să scrie și să citească.”

Aproape toți cei care au dificultăți de citire și scriere ar putea dezvolta competențe adecvate în această privință cu condiția să beneficieze de un sprijin adecvat. Numai persoanele cu cele mai grave probleme cognitive sunt incapabile să ajungă la competențe funcționale de citire și scriere.

„Școala este responsabilă să învețe copiii să citească și să scrie.”

Școlile joacă un rol important, dar nu sunt singurele responsabile. O gamă largă de actori contribuie la dezvoltarea competențelor de citire și scriere, începând cu părinții și anturajul și terminând cu serviciile de sănătate și celelalte persoane. După educația formală, angajatorii joacă un rol esențial.

„Dislexia este o boală incurabilă, deci nu se poate face nimic împotriva ei.”

Copiii de astăzi sunt așteptați din ce în ce mai mult să progreseze la citire și scriere cu o viteză standard și printr-o singură metodologie. Cei care au dificultăți de citire sunt deseori diagnosticați drept dislexici. Diagnosticul ar trebui să fie „persoană cu probleme de lectură” și ar trebui să se pună accentul pe rezolvarea problemei. Orice copil poate, în principiu, să învețe să scrie și să citească.

„Este prea târziu să se întreprindă ceva în legătură cu problemele de alfabetizare după ce copiii termină școala primară. Îmbunătățirea competențelor de lectură consumă prea mult timp, este prea dificilă și prea costisitoare pentru a merita efortul.”

Milioane de copii intră în învățământul secundar capabili să citească, dar nu suficient de bine pentru a reuși la școală. Printr-un sprijin de specialitate, acești tineri pot dezvolta competențe de citire și scriere bune sau chiar excelente. Programele destinate să îmbunătățească competențele de lectură au o rată ridicată de succes și sunt extrem de eficiente din punct de vedere al costurilor. Această investiție se recuperează de zeci și poate chiar de sute de ori în cursul vieții unei persoane.

„Părinții nu au nicio influență asupra dezvoltării competențelor de citire și scriere ale copiilor lor după primii ani.”

Atitudinile părinților și practicile legate de alfabetizare au o influență foarte mare asupra progreselor copiilor lor în ceea ce privește citirea și scrierea, pe tot parcursul învățământului secundar. Intervențiile pentru îmbunătățirea competențelor de sprijin ale părinților au un impact puternic asupra alfabetizării copiilor.

Anexa 2 - Rata persoanelor cu nivel scăzut al competențelor de lectură (studiu PISA)

Programul internațional pentru evaluarea elevilor 2000-2009

2000

2003

2006

2009

Variație 2006-2009

(puncte procentuale)

Belgia

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Republica Cehă

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Danemarca

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Germania

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

Irlanda

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Grecia

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Spania

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Franța

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Italia

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Letonia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lituania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxemburg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Ungaria

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Țările de Jos

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Polonia

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugalia

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.3

România

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Slovacia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Finlanda

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

Suedia

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

Regatul Unit

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.6

UE (18 de țări)

21.3

 

24.1

20.0

 -4.1

UE (25 de țări)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

UK, NL, LU: Rezultatele din 2000 nu sunt comparabile cu anii următori

Anexa 3 – Decalajul de gen în ceea ce privește lectura


Side Bar