Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Immaterialrätt: Tillkännagivande av vinnarna i tävlingen "Rör inte min design"

Bryssel den 1:a februari 2012 - Varumärkesförfalskning och piratkopiering är ett växande hot mot ekonomin. Mellan 2005 och 2010 ökade antalet registrerade fall vid EU:s gränser av varor som misstänks göra intrång på immaterialrätten från 26 704 till över 80 0001. Den kreativa sektorn uppskattar dessutom att piratkopieringen, bara under 2008, kostade den europeiska musik-, film, TV- och mjukvaruindustrin tio miljarder euro och över 185 000 arbetstillfällen. För att uppmärksamma detta fenomen har Europeiska observatoriet för varumärkesförfalskning och piratkopiering dragit igång en tävling i hela EU med namnet "Rör inte min design". Design-studenter och yrkesfolk fick skicka in affischer och videoklipp som uppmärksammar den negativa inverkan som varumärkesförfalskning och piratkopiering har på Europas ekonomi och samhälle.

Prisutdelningen för denna tävling hölls idag i Europaparlamentet.

Denna tävling är ett viktigt steg för att göra beslutsfattare och samhället uppmärksammade på immaterialrättsskyddets komplexa natur. Jag är mycket glad över att unga designers har engagerat sig i tävlingen med sådan entusiasm. I år kommer jag att lägga fram viktiga förslag inom området immaterialrätt och vi kommer att ha nytta i vårt arbete av flera av idéerna från tävlingen”, sade kommissionsledamot Michel Barnier i sitt tal.

“I den digitala tidsåldern behöver vi ett rättvist sätt för att ersätta konstnärer, musiker, författare och filmskapare. Denna tävling visar de personliga perspektiven hos designers som arbetar i varje del av Europa. Oavsett om man håller med om budskapet är jag säker på att tävlingen spelar en värdefull roll när det gäller att stimulera den sorts kreativa debatt om denna fråga som vi behöver i EU”, sade ordföranden för EU:s Byrå för harmonisering inom den inre marknaden, António Campinos.

Den EU-omfattande tävlingen Rör inte min design” som ägde rum under 2011 riktar sig både till design-studenter på högskolor och redan yrkesverksamma. I båda kategorierna betonades i de affischer och videoklipp som lämnats in från alla håll i Europa varumärkesförfalskningens och piratkopieringens konsekvenser för Europas ekonomi och samhälle. Nästan 60 studenter och yrkesverksamma designers har lämnat in förslag till en oberoende jury.

Priserna som delades ut av en jury för varje kategori var 8 000 euro (1:a pris), 2 500 euro (2:a pris) och 1 500 euro (3:e pris).

Vinnarna är:

I kategorin design-studenter:

1:a pris: Julien Moreau, från skolan ECV Atlantique i Frankrike

2:a pris: Nejc Levstik, från Akademin för teater, radio, film och television i Slovenien

3:e pris: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass och Elmo Soomets, från Tartus Konstskola i Estland

I kategorin yrkesverksamma designers:

1: pris: Gergely Szőnyi och Tamás Helényi, Ungern

2:a pris: Christoph Brehme, Italien

3:e pris: Dimitris Haidas, Grekland

Alla vinnare bjöds in till Bryssel där de fick priser från ledamöter i Europaparlamentet som är aktiva i kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab och Bill Newton Dunn) samt Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster och António Campinos, ordförande för EU:s Byrå för harmonisering inom den inre marknaden.

Bakgrundsinformation

Tävlingen

Tävlingen organiserades av Europeiska observatoriet för varumärkesförfalskning och piratkopiering och EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster, med bistånd från EU:s Byrå för harmonisering inom den inre marknaden. Den har också fått stöd av ledamöter i Europaparlamentet. Den har godkänts av Cumulus International Association of Universities och Colleges of Art, Design and Media.

Vinnarna valdes ut av en internationell panel som inkluderade oberoende parter från designsektorn och universitetsvärlden samt intressenter i observatoriet.

Efter tävlingen kommer videoklipp och affischer att få användas som potentiella marknadsföringsverktyg i kampanjer för att uppmärksamma farorna med förfalskning och piratkopiering.

Videoklippen kommer att läggas ut på följande webbsida:

www.handsoffmydesign.com

Europeiska observatoriet för varumärkesförfalskning och piratkopiering

Europeiska observatoriet för varumärkesförfalskning och piratkopiering skapades av kommissionen 2009 som en plattform för att underlätta samarbete och utbyte av erfarenheter mellan allmänheten och privata intressenter samt för att möjliggöra insamlandet av uppgifter om överträdelserna av immaterialrätten i EU.

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden har sitt säte i Alicante i Spanien och är det enda EU-organ som enbart ägnar sig åt immaterialrättsfrågor. Byrån administrerar varumärkes- och designrättigheter som är giltiga i hela EU, och arbetar i nära samarbete med nationella immaterialrättskontor för att skapa ett varumärkes- och designnät på EU-nivå.

På grundval av ett samförståndsavtal som byrån kom överens om med kommissionen i april 2011 ger den även tekniskt stöd till och samarbetar med observatoriet. Detta sker i avvaktan på antagandet av en förordning som överför observatoriet till byrån, som Europaparlamentet ska rösta om vid sin plenarsession i februari.

Varumärkesförfalskning och piratkopiering

Under de senaste tio åren har den globala expansionen av varumärkesförfalskning och piratkopiering blivit ett av de mest förödande problem som näringslivet brottas med. För tjugo år sedan sågs varumärkesförfalskning som ett problem huvudsakligen för tillverkarna av modekläder, klockor och dyra handväskor. Men idag har förfalskarna breddat sin produktion till att omfatta inte bara falska elektriska apparater, bildelar och leksaker utan också läkemedel. Enligt de senaste siffrorna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), uppgick den internationella handeln med förfalskade och piratkopierade varor till 250 miljarder US-dollar 2007. EU:s tulltjänstemän stoppade år 2010 över 80 000 leveranser av förfalskade och piratkopierade varor med ett uppskattat värde på över en miljard euro. Det var nästan dubbelt så många leveranser som stoppades 2009.

Ytterligare information:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

IP/11/882


Side Bar