Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Intellectuele eigendomsrechten: bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd "Handen af van mijn ontwerp"

Brussel, 1 februari 2012 – Namaak en piraterij vormen een toenemende bedreiging voor de economie. Tussen 2005 en 2010 is het aantal geregistreerde gevallen aan de EU-grenzen van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten (IPR), gestegen van 26.704 tot meer dan 80.0001. Volgens ramingen van de creatieve sector heeft piraterij de Europese muziek-, film‑, tv- en software-industrie alleen al in 2008 al 10 miljard euro en meer dan 185.000 banen gekost. Om de aandacht te vestigen op dit fenomeen heeft het Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij een wedstrijd uitgeschreven voor de hele EU getiteld "Handen af van mijn ontwerp". Studenten vormgeving en professionele designers werd gevraagd posters en video's in te zenden die duidelijk de nefaste gevolgen van namaak en piraterij op de Europese economie en maatschappij laten zien.

De uitreikingsceremonie voor deze wedstrijd vond vandaag plaats in het Europees Parlement.

In zijn toespraak zei commissaris Michel Barnier het volgende:

"Deze wedstrijd is een belangrijke stap om de aandacht van beleidsmakers en de samenleving te vestigen op de complexiteit van de bescherming van intellectuele‑eigendomsrechten. Ik ben zeer verheugd te zien dat jonge ontwerpers met zoveel enthousiasme aan deze wedstrijd hebben deelgenomen. Ik ga dit jaar belangrijke voorstellen op tafel leggen op het gebied van IPR: een aantal van de ideeën die naar voren werden gebracht zullen een nuttige bijdrage kunnen leveren voor onze bezinning".

De voorzitter van het EU-Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), António Campinos, verklaarde:

“In het digitale tijdperk moeten we een eerlijke manier vinden om kunstenaars, musici, auteurs en filmmakers te belonen. Deze wedstrijd vertegenwoordigt het persoonlijke perspectief van ontwerpers die in alle windstreken van Europa werken. Los van de vraag of iedereen het eens is met de boodschappen, ben ik ervan overtuigd dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan het soort constructief debat over deze kwestie dat we nodig hebben in de EU”.

De wedstrijd "Handen af van mijn ontwerp" die in de hele EU werd gelanceerd, vond plaats in de loop van 2011 en was gericht tot zowel studenten vormgeving in het hoger onderwijs als professionele designers. In beide categorieën werd in de posters en video's die vanuit heel Europa werden ingezonden duidelijk belicht welke gevolgen namaak en piraterij hebben voor de Europese economie en samenleving. Een onafhankelijk jury ontving inzendingen van bijna 60 studenten en professionele designers.

De prijzen die in elke categorie werden uitgereikt door de jury bedroegen 8.000 euro (1ste prijs), 2.500 euro (tweede prijs) en 1.500 euro (derde prijs).

De winnaars zijn:

In de categorie van studenten vormgeving:

1ste prijs: Julien Moreau, van de ECV Atlantique school in Frankrijk

2e prijs: Nejc Levstik, van de academie voor theater, radio, film en televisie in Slovenië

3rde prijs: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass en Elmo Soomets, van het Tartu Art College in Estland

In de categorie van professionele designers:

1ste prijs: Gergely Szőnyi en Tamás Helényi, Hongarije

2de prijs: Christoph Brehme, Italië

3rde prijs: Dimitris Haidas, Griekenland

Alle winnaars werden uitgenodigd naar Brussel te komen om hun prijs in ontvangst te nemen uit handen van leden van het Europees Parlement die actief zijn bij de bestrijding van namaak en piraterij (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab en Bill Newton Dunn), Michel Barnier, Europees commissaris voor de interne markt en de voorzitter van de BHIM, António Campinos.

Achtergrond informatie

De wedstrijd

De wedstrijd werd georganiseerd door het Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij en het Directoraat-generaal van de Europese Commissie voor Interne markt en diensten, met hulp van het EU Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM). Het evenement ontving tevens steun van leden van het Europees Parlement en van Cumulus, de internationale vereniging van kunst-, design- en mediaopleidingen.

De winnaars werden geselecteerd door een internationaal panel bestaande uit onafhankelijke personen uit de designsector en uit universitaire kringen alsmede belanghebbenden van het Waarnemingscentrum.

Na afloop van de wedstrijd zullen de video's en posters kunnen worden gebruikt als mogelijk marketinginstrument in campagnes die de gevaren van namaak en piraterij onder de aandacht brengen.

De video's zullen beschikbaar zijn op de volgende site:

www.handsoffmydesign.com

Het Waarnemingscentrum

Het Waarnemingscentrum werd in 2009 opgericht door de Commissie als een platform om de samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen overheid en privésector te vergemakkelijken en gegevens bijeen te brengen over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in de EU.

BHIM is gevestigd in Alicante (Spanje) en is het enige EU-agentschap dat zich uitsluitend wijdt aan vraagstukken in verband met intellectuele-eigendomsrechten (IPR). Het zorgt voor het beheer van het Gemeenschapsmerk en designrechten die in de gehele EU gelden en werkt nauw samen met de nationale IPR-bureaus om een EU-netwerk op te richten voor merken en design. Het verleent verder technische steun en werkt samen met het Waarnemingscentrum, uitgaande van een memorandum van overeenstemming dat in april 2011 werd overeengekomen met de Commissie, in afwachting van de vaststelling van een verordening die het Waarnemingscentrum overbrengt naar het Bureau, en waarover het Europese Parlement in plenaire zitting in februari moet stemmen.

Namaak en piraterij

De afgelopen tien jaar is de wereldwijde explosie in namaak en piraterij een van de grootste problemen geworden waarmee de wereldhandel te kampen heeft. Twaalf jaar geleden kon namaak misschien nog worden gezien als een probleem dat voornamelijk gold voor producenten van modeartikelen, horloges en dure handtassen. Maar tegenwoordig hebben degenen die zich schuldig maken aan namaak hun productie verruimd tot elektrische toestellen, auto-onderdelen en speelgoed, en ook geneesmiddelen. Volgens de laatste cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt de waarde van de internationale handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen in 2007 op 250 miljard USD geraamd. In 2010 hebben douaneambtenaren in de EU meer dan 80.000 zendingen nagemaakte en door piraterij verkregen artikelen onderschept met een waarde van naar schatting meer dan 1 miljard euro. Dit was bijna een verdubbeling van het aantal zendingen dat in 2009 werd onderschept.

Voor meer informatie:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

IP/11/882


Side Bar