Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Intelektuālā īpašuma tiesības. Pasludināti konkursa "Hands off my Design" uzvarētāji

Briselē, 2012. gada 1. februārī. Viltošana un pirātisms arvien vairāk apdraud ekonomiku. Laikā no 2005. gada līdz 2010. gadam tādu uz ES robežām reģistrētu gadījumu skaits, kad ir konstatētas preces, ar kurām, iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), ir pieaudzis no 26 704 līdz vairāk nekā 80 0001. Turklāt radošā industrija lēš, ka pirātisma dēļ Eiropas mūzikas, kino, televīzijas un programmatūras nozares ir cietušas EUR 10 miljardu un vairāk nekā 185 000 darba vietu zaudējumu 2008. gadā vien. Lai pievērstu uzmanību šai parādībai, Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrs izsludināja ES mēroga konkursu ar nosaukumu "Hands off my Design" ("Rokas nost no mana zīmējuma!"). Tie, kas apgūst dizaina jomu vai profesionāli tajā strādā, tika aicināti iesniegt plakātus un videomateriālus, kuros būtu parādīta viltošanas un pirātisma negatīvā ietekme uz Eiropas ekonomiku un sabiedrību.

Šodien Eiropas Parlamentā norisinājās šā konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.

Komisārs Mišels Barnjē savā uzrunā teica:

"Šis konkurss ir nozīmīgs pasākums, kas pievērsīs politikas veidotāju un sabiedrības uzmanību sarežģītajam intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumam. Esmu patiesi iepriecināts, redzot, cik aizrautīgi jaunie mākslinieki iesaistījušies šajā pasākumā. Šogad es domāju izvirzīt nozīmīgus priekšlikumus intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Par to domājot, mēs varam smelties iedvesmu no dažām šeit paustajām idejām."

ES Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) priekšsēdētājs Antoniu Kampinušs sacīja:

"Digitālajā laikmetā mums jāatrod veids, kā atlīdzināt mākslinieku, mūziķu, autoru un filmu veidotāju darbu. Šis konkurss parāda visās Eiropas daļās strādājošu mākslinieku personisko skatījumu. Neatkarīgi no tā, cik daudzi būs vienisprātis ar viņu paustajiem vēstījumiem, esmu pārliecināts, ka tie būs nozīmīgs ieguldījums derīgas domu apmaiņas rosināšanā par šo jautājumu, jo Eiropā tāda ir ārkārtīgi vajadzīga."

Eiropas konkursā "Hands off my Design", kas norisinājās visu 2011. gadu, bija iesaistīti gan augstākās izglītības iestāžu dizaina nozaru studenti, gan profesionāli mākslinieki un dizaineri. Abās kategorijās autori no visas Eiropas iesniedza plakātus un video filmas, kuros parādītas viltošanas un pirātisma sekas Eiropas ekonomikā un sabiedrībā. Gandrīz 60 dizaina jomas studentu un profesionālu mākslinieku iesniedza dizaina projektus neatkarīgai žūrijai.

Katrā kategorijā žūrija piešķīra balvas 8000 eiro (1. vieta), 2500 eiro (2. vieta) un 1500 eiro (3. vieta) apmērā.

Konkursa uzvarētāji ir:

studentu kategorijā

1. vieta: Julien Moreau, ECV Atlantique, Francija

2. vieta Nejc Levstik, Slovēnijas Teātra, radio, kino un televīzijas akadēmija

3. vieta Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass un Elmo Soomets, Tartu Mākslas skola, Igaunija

profesionālu dizaineru kategorijā

1. vieta Gergely Szőnyi un Tamás Helényi, Ungārija

2. vieta Christoph Brehme, Itālija

3. vieta Dimitris Haidas, Grieķija

Visi uzvarētāji tika uzaicināti uz Briseli, un viņiem pasniedza balvu Eiropas Parlamenta deputāti, kuri ir aktīvi iesaistījušies cīņā pret viltošanu un pirātismu (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab un Bill Newton Dunn), iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē un ITSB priekšsēdētājs Antoniu Kampinušs.

Vispārīga informācija

Konkurss

Šo konkursu organizēja Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrs un Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts ar ES Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) līdzdalību. Atbalstu sniedza arī Eiropas Parlamenta deputāti un starptautiskā asociācija Cumulus, kurā apvienojušās mākslas, dizaina un audiovizuālo mediju skolas un augstskolas.

Uzvarētājus noteica starptautiska žūrija, kuras darbā piedalījās neatkarīgi vērtētāji no dizaina nozares un akadēmiskām aprindām, kā arī novērošanas centra pārstāvji.

Pēc konkursa video filmas un plakāti būs pieejami izmantošanai kā potenciāli reklāmas līdzekļi kampaņās, kurās tiek vērsta uzmanība uz apdraudējumu, ko rada viltošana un pirātisms.

Video filmas būs pieejamas šeit: www.handsoffmydesign.com

Novērošanas centrs

Novērošanas centru 2009. gadā izveidoja Komisija nolūkā radīt platformu, kas atvieglotu pieredzes apmaiņu un sadarbību publiskā un privātā sektora ieinteresētajām pusēm un apkopotu datus par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES.

ITSB birojs atrodas Alikantē, Spānijā, un tā ir vienīgā ES aģentūra, kuras darbība pilnībā veltīta intelektuālā īpašuma jautājumiem. Birojs administrē arī Kopienas preču zīmju un dizainparaugu tiesības, kas ir spēkā visā ES, un cieši sadarbojas ar valstu intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijām nolūkā izveidot preču zīmju un dizainparaugu Eiropas tīklu.

Tas sniedz tehnisku atbalstu novērošanas centram un sadarbojas ar to saskaņā ar vienošanās protokolu, kas 2011. gada aprīlī parakstīts ar Komisiju. Šī situācija mainīsies, kad tiks pieņemta regula par novērošanas centra nodošanu biroja pakļautībā. Šī regula vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam februāra plenārsesijā.

Viltošana un pirātisms

Pēdējo desmit gadu laikā viltošanas un pirātisma globālā izplatīšanās ir kļuvusi par sērgu, ar kuru saskaras uzņēmumi visā pasaulē. Pirms divdesmit gadiem viltošanu uzskatīja galvenokārt par modes apģērbu, pulksteņu un dārgo rokassomu ražotāju problēmu. Taču šodien viltoto preču klāsts ir plašāks un aptver ne tikai viltotas elektropreces, auto rezerves daļas un rotaļlietas, bet arī zāles. Saskaņā ar jaunākajiem Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) datiem 2007. gadā viltoto un pirātisko preču tirdzniecības apjoms sasniedzis aptuveni 250 miljardus ASV dolāru. ES muitas ierēdņi 2010. gadā pārtvēruši vairāk nekā 80 000 viltotu vai pirātisku preču sūtījumu, kuru vērtība ir vairāk nekā miljards eiro. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā 2009. gadā pārtverto sūtījumu daudzums.

Plašāka informācija:

www.handsoffmydesign.com.

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

IP/11/882


Side Bar