Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Teollis- ja tekijänoikeudet: ”Näpit irti luomuksestani!” -kilpailun voittajat valittu

Bryssel, 1.2.2012 – Väärentäminen ja piratismi ovat kasvava uhka taloudelle. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 EU:n ulkorajoilla kirjattujen tapausten määrä, jossa tuotteiden epäiltiin rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, kasvoi 26 704:stä yli 80 000:een1. Luova teollisuus arvioi, että Euroopan musiikki-, elokuva-, televisio- ja ohjelmistoala menetti piratismin vuoksi noin 10 miljardia euroa ja yli 185 000 työpaikkaa pelkästään vuonna 2008. Huomion kiinnittämiseksi tähän ilmiöön väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus käynnisti EU:n laajuisen kilpailun nimeltä "Näpit irti luomuksestani!". Muotoilualan opiskelijoita ja ammattilaisia pyydettiin suunnittelemaan julisteita ja videoita, joissa korostetaan väärentämisen ja piratismin kielteisiä vaikutuksia EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle.

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin tänään Euroopan parlamentissa.

Komissaari Michel Barnier totesi puheessaan seuraavaa:

"Tämä kilpailu lisää merkittävästi poliittisten päättäjien ja yhteiskunnan tietoisuutta teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun monimutkaisuudesta. Olen hyvin tyytyväinen, että nuoret suunnittelijat osallistuivat kilpailuun niin innokkaasti. Aion tänä vuonna tehdä tärkeitä ehdotuksia teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, ja voimme hyödyntää joitakin esitetyistä ajatuksista pohdinnoissamme".

"Meidän on löydettävä oikeudenmukainen tapa maksaa korvaukset artisteille, muusikoille, kirjailijoille ja elokuvantekijöille digitaaliaikana. Kilpailu esittelee Euroopan eri kolkissa työskentelevien muotoilijoiden omakohtaisia näkemyksiä. Riippumatta siitä, ovatko kaikki yhtä mieltä esitetyistä sanomista, uskon niiden edistävän merkittävästi rakentavaa keskustelua asiasta EU:ssa", totesi puolestaan EU:n sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston pääjohtaja António Campinos.

EU:n laajuinen "Näpit irti luomuksestani!" -kilpailu, joka oli käynnissä vuoden 2011 ajan, oli suunnattu sekä muotoilualan kolmannen asteen opiskelijoille että ammattilaisille. Molemmissa kategorioissa eri puolilta Eurooppaa saaduissa julisteissa ja videoissa korostettiin väärentämisen ja piratismin vaikutuksia Euroopan talouteen ja yhteiskuntaan. Lähes 60 opiskelijaa ja ammattimuotoilijaa esitti ehdotuksensa riippumattomalle palkintolautakunnalle.

Tuomariston myöntämät palkinnot kussakin kategoriassa olivat 8 000 euroa (1. palkinto), 2 500 euroa (2. palkinto) ja 1 500 euroa (3. palkinto).

Voittajat ovat:

Muotoilualan opiskelijoiden kategoriassa:

1. palkinto: Julien Moreau, ECV Atlantique Ranskassa

2. palkinto: Nejc Levstik, Slovenian teatteri-, radio-, elokuva- ja televisioakatemia

3. palkinto: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass ja Elmo Soomets, Tarton taidekorkeakoulu

Ammattimuotoilijoiden kategoriassa:

1. palkinto: Gergely Szőnyi ja Tamás Helényi, Unkari

2. palkinto: Christoph Brehme, Italia

3. palkinto: Dimitris Haidas, Kreikka

Kaikki voittajat kutsuttiin Brysseliin, jossa palkinnot ojensivat heille väärentämisen ja piratismin vastaista työtä tekevät Euroopan parlamentin jäsenet (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab ja Bill Newton Dunn), sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier sekä EU:n sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston pääjohtaja António Campinos.

Taustaa

Kilpailu

Tapahtuman järjestäjänä toimivat väärentämisen ja piratismin eurooppalainen seurantakeskus sekä Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto, joita avusti EU:n sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto. Myös Euroopan parlamentin jäsenet tukivat kilpailua, ja Cumulus-järjestö (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) antoi tukensa kilpailulle.

Voittajat valitsi kansainvälinen asiantuntijapaneeli, johon kuului riippumattomia edustajia muotoilualan yrityksistä ja korkeakouluista sekä seurantakeskuksen sidosryhmistä.

Kilpailun päätyttyä videoita ja julisteita saa käyttöön väärentämisen ja piratismin haitoista kertovien kampanjoiden markkinointia varten.

Videot ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.handsoffmydesign.com

Seurantakeskus

Komissio perusti seurantakeskuksen vuonna 2009 foorumina, jonka avulla voidaan helpottaa yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa julkisten ja yksityisten sidosryhmien välillä sekä kerätä tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisesta EU:n sisällä.

Alicantessa Espanjassa sijaitseva EU:n sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto on ainoa EU:n virasto, joka toimii yksinomaan teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Se hallinnoi yhteisön tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä oikeuksia, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:n alueella ja tekee tiiviistä yhteistyötä jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevien virastojen kanssa EU:n tavaramerkki- ja malliverkoston luomiseksi. Komission kanssa huhtikuussa 2011 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella se antaa myös teknistä tukea seurantakeskukselle ja toimii yhteistyössä sen kanssa. Järjestely on käytössä siihen asti, kun asetus seurantakeskuksen tehtävien siirtämisestä virastolle annetaan. Asetuksesta on määrä äänestää Euroopan parlamentin täysistunnossa helmikuussa.

Väärentäminen ja piratismi

Väärentäminen ja piratismi ovat kymmenen viime vuoden aikana lisääntyneet räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa, ja niistä on tullut maailmanlaajuisesti yksi liiketoiminnan pahimmista ongelmista. Kaksikymmentä vuotta sitten väärentämistä pidettiin lähinnä muotivaatteiden, kellojen ja kalliiden käsilaukkujen valmistajien ongelmana, mutta nykyään väärentäjät ovat laajentaneet tuotantoaan ja väärentävät sähkölaitteiden, autonosien ja lelujen ohella myös lääkkeitä. Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden kansainvälisen kaupan arvo oli OECD:n tuoreimpien tilastojen mukaan arviolta 250 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2007. Vuonna 2010 EU:n tullivirkailijat pysäyttivät yli 80 000 väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden lähetystä, joiden arvioitu arvo on yli miljardi euroa. Tämä oli lähes kaksinkertainen määrä vuonna 2009 pysäytettyihin lähetyksiin verrattuna.

Lisätietoja:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=fi&guiLanguage=en


Side Bar