Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Intellektuaalomandi õigused: kuulutati välja konkursi „Käed eemale minu kavandist!” võitjad

Brüssel, 1. veebruar 2012 – Majandust ohustavad üha enam võltsimine ja piraatkaupade tootmine. Ajavahemikus 2005–2010 suurenes selliste registreeritud juhtumite arv, kus ELi piiril peeti kinni kaup, mille puhul võis kahtlustada intellektuaalomandi õiguste rikkumist, 26 704-lt enam kui 80 000-le1. Loomemajanduse hinnangute kohaselt läks piraatlus üksnes 2008. aastal Euroopa muusika-, kino-, televisiooni- ja tarkvaraettevõtetele maksma 10 miljardit eurot ja rohkem kui 185 000 töökohta. Sellele nähtusele tähelepanu tõmbamiseks algatas Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane vaatluskeskus üleeuroopalise konkursi „Käed eemale minu kavandist!“. Disainierialade üliõpilasi ja kutselisi disainereid kutsuti üles esitama konkursile plakateid ja videofilme, milles näidatakse võltsimise ja piraatkaupade tootmise kahjulikku mõju Euroopa majandusele ja ühiskonnale.

Täna anti Euroopa Parlamendis konkursi võitjatele üle auhinnad.

Volinik Michel Barnier ütles oma kõnes:

„See konkurss on oluline samm poliitikute ja ühiskonna tähelepanu pööramisel intellektuaalomandi õiguste kaitsmise keerukusele. Mul on väga hea meel, et noored disainerid sellest nii innukalt osa võtsid. Sel aastal teen ma tähtsad ettepanekud intellektuaalomandi õiguste paremaks kaitsmiseks ja mõned väljaöeldud mõtted aitavad neid paremini formuleerida.”

ELi siseturu ühtlustamise ameti juhataja António Campinos ütles:

„Digitaalajastul on vaja õiglast viisi kunstnike, muusikute, kirjanike ja filmitegijate tasustamiseks. See konkurss esindab kogu Euroopa disainerite isiklikku vaatenurka. Kuigi igaüks ei pruugi selle konkursi sõnumiga nõustuda, olen ma kindel, et neil töödel on tähtis osa sellise konstruktiivse arutelu käivitamisel, mida Euroopa Liit selles küsimuses vajab.”

Üleeuroopaline konkurss „Käed eemale minu kavandist!”, millele sai võistlustöid esitada 2011. aasta jooksul, oli suunatud kõrgkoolide disainieriala üliõpilastele ja kutselistele disaineritele. Kõikjalt Euroopast saabunud kummagi kategooria plakatite ja videofilmidega tõsteti esile võltsimise ja piraattootmise mõju Euroopa majandusele ja ühiskonnale. Sõltumatule žüriile esitasid oma tööd ligikaudu 60 üliõpilast ja kutselist disainerit.

Žürii andis kummaski kategoorias välja 1. auhinna (8000 eurot), 2. auhinna (2500 eurot) ja 3. auhinna (1500 eurot).

Auhinna said:

disainieriala üliõpilastest:

1. auhind: Julien Moreau, visuaalkommunikatsiooni kool „Atlantique School”, Prantsusmaa;

2. auhind: Nejc Levstik, Sloveenia teatri-, raadio-, filmi- ja televisiooniakadeemia;

3. auhind: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass ja Elmo Soomets, Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti;

kutselistest disaineritest:

1. auhind: Gergely Szőnyi ja Tamás Helényi, Ungari;

2. auhind: Christoph Brehme, Itaalia;

3. auhind: Dimitris Haidas, Kreeka.

Võitjad kutsuti Brüsselisse, kus neile andsid auhinna üle Euroopa Parlamendi liikmed, kes osalevad võltsimis- ja piraatlusevastases võitluses (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab ja Bill Newton Dunn), siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ja siseturu ühtlustamise ameti juhataja António Campinos.

Taustteave

Konkurss

Ürituse korraldasid Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane vaatluskeskus ning Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraat, kaasa aitas ELi siseturu ühtlustamise amet. Konkursi korraldamist toetasid ka Euroopa Parlamendi liikmed. Samuti toetas üritust kunsti-, disaini ja meediaülikoolide ja -kolledžite rahvusvaheline ühendus Cumulus.

Võitjad selgitas välja rahvusvaheline žürii, millesse kuulusid sõltumatud esindajad disainitööstusest ja akadeemilistest ringkondadest ning vaatluskeskusest.

Pärast konkurssi saab videofilme ja plakateid kasutada turundusvahenditena võltsimise ja piraatkaupade tootmise ohtlikkust paljastavates kampaaniates.

Videofilmid laaditakse üles veebisaidile www.handsoffmydesign.com

Vaatluskeskus

Komisjon asutas vaatluskeskuse 2009. aastal kui platvormi, mille kaudu hõlbustada avaliku ja erasektori sidusrühmade koostööd ja kogemuste vahetust, samuti selleks, et koguda andmeid intellektuaalomandi rikkumise kohta ELis.

Hispaanias Alicantes asuv ELi siseturu ühtlustamise amet on ainus ELi amet, mis on täielikult pühendatud intellektuaalomandi õiguste kaitsmisele. Amet haldab kogu ELis kehtivaid ühenduse kaubamärgi- ja disainilahenduste õigusi ja teeb tihedat koostööd riikide intellektuaalomandiasutustega, et moodustada ELi kaubamärgi ja disaini võrgustikku. Samuti pakub amet vaatluskeskusele tehnilist tuge ja teeb keskusega koostööd vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mille komisjon kinnitas aprillis 2011. Edaspidi antakse vaatluskeskus ametile üle vastavalt määrusele, mis pannakse hääletusele Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgul veebruaris.

Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine

Viimase kümne aasta jooksul toimunud toodete võltsimise ja piraatkoopiate valmistamise ülemaailmne plahvatuslik suurenemine on muutunud kõige laastavamaks probleemiks, millele maailma äritegevusel on vaja vastu seista. Kahekümne aasta eest võis võltsimist pidada peamiselt moerõivaste, kellade ja kallite käekottide tootjate probleemiks. Tänapäeval on aga võltsijad oma toodangut laiendanud – elektrilistest seadmetest, autoosadest ja mänguasjadest kuni ravimiteni välja. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) viimaste andmete kohaselt võis võlts- ja piraatkaupade rahvusvahelise kaubanduse maht 2007. aastal olla hinnanguliselt 250 miljardit USA dollarit. ELi tolliametnikud pidasid 2010. aastal kinni enam kui 80 000 saadetist võltsitud või piraatkaupadega, mille hinnanguline väärtus on üle 1 miljardi euro. Kinnipeetud saadetiste arv suurenes 2009. aastaga võrreldes peaaegu kaks korda.

Lisateave:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

IP/11/882


Side Bar