Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Intellektuelle ejendomsrettigheder: Vinderne af "Hands off my Design"-konkurrencen fundet

Bruxelles, den 1. februar 2012 – Varemærkeforfalskning og piratkopiering er en voksende trussel mod økonomien. I perioden 2005 til 2010 steg antallet af registrerede sager med varer mistænkt for brud på intellektuelle ejendomsrettigheder ved EU's grænser fra 26 704 til over 80 0001. Samtidig vurderer den kreative industri, at piratkopiering har kostet den europæiske musik-, film-, tv- og softwarebranche 10 mia. EUR og mere end 185 000 job alene i 2008. For at øge opmærksomheden omkring dette fænomen lancerede Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering en konkurrence under navnet "Hands of my design" ("Fingrene fra mit design"). Designstuderende og professionelle designere fik mulighed for at deltage i denne konkurrence med plakater og videoer, der fokuserer på, hvordan varemærkeforfalskning og piratkopiering påvirker Europas økonomi og samfundet som helhed. Konkurrencens præmieoverrækkelsesceremoni blev holdt i Europa-Parlamentet i dag.

I sin tale sagde kommissær Michel Barnier:

"Denne konkurrence er et vigtigt skridt til at skabe opmærksomhed omkring den komplekse beskyttelse af intellektuelle rettigheder - blandt politikere og i samfundet. Jeg er meget glad for at se, at unge designere har engageret sig med så stor begejstring. I det kommende år vil jeg fremsætte vigtige forslag inden for området intellektuelle ejendomsrettigheder. Nogle af de ideer, som er blevet præsenteret her, vil tjene som inspiration for os".

Lederen af EU's Kontor for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), António Campinos, sagde:

"Vi skal finde en retfærdig måde at sikre kunstnere, musikere, forfattere og filmskabere betaling på i den digitale æra. Denne konkurrence viser, hvordan designere fra hele Europa ser på denne problemstilling. Hvad enten man er enig eller uenig i budskaberne, er jeg sikker på, at de vil spille en værdifuld rolle ved at bidrage til at stimulere den konstruktive debat om emnet, som vi ønsker i EU".

Den EU-dækkende "Hands off my Design"-konkurrence, som fandt sted i løbet af 2011, havde designstuderende på universitetsniveau og professionelle designere som målgrupper. I begge kategorier satte deltagere fra hele Europa med deres plakater og videoer fokus på konsekvenserne af varemærkeforfalskning og piratkopiering for økonomien og samfundet. Næsten 60 designstuderende og professionelle designere indsendte forslag til en uafhængig jury.

Juryen uddelte i hver kategori præmier på 8 000 EUR (førstepræmie), 2 500 EUR (andenpræmie) og 1 500 EUR (tredjepræmie).

Vinderne:

I kategorien for designstuderende:

Førstepræmie: Julien Moreau, fra ECV Atlantique-skolen i Frankrig

Andenpræmie: Nejc Levstik fra Akademiet for teater, radio, film og tv i Slovenien

Tredjepræmie: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass og Elmo Soomets fra Tartu Art College i Estland

I kategorien for professionelle designere:

Førstepræmie: Gergely Szőnyi og Tamás Helényi, Ungarn

Andenpræmie: Christoph Brehme, Italien

Tredjepræmie: Dimitris Haidas, Grækenland

Alle vinderne blev inviteret til Bruxelles, hvor de modtog deres præmier fra medlemmer af Europa-Parlamentet, som er aktive i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab og Bill Newton Dunn), kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, og lederen af OHIM, António Campinos.

Baggrundsoplysninger

Konkurrencen

Konkurrencen blev organiseret af Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering og EU-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked og Tjenesteydelser med assistance fra EU's Kontor for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM). Den blev også støttet af medlemmer af Europa-Parlamentet. Cumulus, den internationale sammenslutning af universiteter og akademier for kunst, design og medier, støttede også konkurrencen.

Vinderne blev valgt af et internationalt panel, der bl.a. bestod af uafhængige personer fra designbranchen og akademiske kredse samt af interessenter fra observationscenteret.

Efter konkurrencen vil videoerne og plakaterne blive gjort tilgængelige, så de kan bruges som markedsføringsredskaber i kampagner, der sætter fokus på varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Videoerne vil blive lagt ud på følgende websted: www.handsoffmydesign.com

Observationscenteret

Observationscenteret blev oprettet af Kommissionen i 2009 som en platform, der skal fremme samarbejde og udveksling af erfaringer mellem offentlige og private interessenter og gøre det muligt at indsamle oplysninger om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU.

OHIM, som ligger i Alicante i Spanien, er det eneste EU-agentur, der udelukkende beskæftiger sig med området intellektuelle ejendomsrettigheder. Det administrerer EU's forvaltning af varemærke- og designrettigheder, som er gældende i hele EU, og arbejder tæt sammen med nationale myndigheder med ansvar for intellektuel ejendomsret om at oprette et EU-netværk for varemærker og design. Det yder også teknisk bistand til og samarbejder med observationscenteret på grundlag af et aftalememorandum, der er aftalt med Kommissionen i april 2011. Dette gælder, indtil vedtagelsen af en forordning om at overføre observationscenteret til kontoret. Den skal til afstemning ved Europa-Parlamentets plenarmøde i februar.

Varemærkeforfalskning og piratkopiering

I de seneste ti år er der på verdensplan sket en eksplosiv udvikling inden for varemærkeforfalskning og piratkopiering, som nu er et af de mest ødelæggende problemer for verdenshandelen. For tyve år siden kunne forfalskninger betragtes som et problem, der hovedsagelig berørte producenter af modetøj, ure og eksklusive håndtasker. Men i vor tid har de, som er involveret i varemærkeforfalskninger, udvidet deres produktion ikke blot til falske elapparater, bilreservedele og legetøj, men også lægemidler. Ifølge de seneste tal fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) skønnes den internationale handel med forfalskede og piratkopierede varer at have rundet 250 mia. USD i 2007. I 2010 beslaglagde EU's toldmyndigheder mere end 80 000 forsendelser med forfalskede og piratkopierede varer til en samlet anslået værdi af 1 mia. EUR. Det er næsten det dobbelte i forhold til antallet af beslaglagte forsendelser i 2009.

Yderligere oplysninger:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=DA&guiLanguage=en


Side Bar