Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Práva duševního vlastnictví: vyhlášení vítězů soutěže „…jenže ten nápad byl můj!“

Brusel 1. února 2012 – Padělání a pirátství je pro ekonomiku stále větší hrozbou. V letech 2005 až 2010 stoupl počet zaznamenaných případů zboží zadrženého na hranicích EU na základě podezření z porušení práv duševního vlastnictví z 26 704 na více než 80 0001. Současně podle odhadů tvůrčího odvětví jen v roce 2008 stálo pirátství evropské hudební, filmové a televizní odvětví a odvětví počítačových programů 10 miliard EUR a více než 185 000 pracovních míst. Ve snaze upozornit na tento jev zahájilo evropské středisko pro sledování padělání a pirátství celoevropskou soutěž pod názvem „…jenže ten nápad byl můj!“. Studenti designu i profesionálové byli požádáni, aby do soutěže zaslali plakáty a videa upozorňující na nepříznivý dopad padělání a pirátství na evropské hospodářství a společnost.

V Evropském parlamentu se dnes konalo slavnostní předání cen této soutěže.

Ve svém projevu komisař Michel Barnier uvedl:

„Tato soutěž je důležitým krokem v úsilí upozornit politiky a společnost na složitost ochrany práv duševního vlastnictví. S potěšením konstatuji, že se mladí designéři do tohoto úsilí zapojili s takovým nadšením. Letos se chystám předložit v oblasti práva duševního vlastnictví několik důležitých návrhů a při jejich přípravě budou využity i některé z nápadů, které se objevily v soutěži“.

António Campinos, předseda Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) EU, prohlásil:

„V digitálním věku je třeba nalézt spravedlivý způsob odměňování umělců, hudebníků, autorů a filmových tvůrců. Tato soutěž představuje osobní hlediska designérů z celé Evropy. Ne všichni se mnou budou možná souhlasit, já jsem však přesvědčen, že sehrají významnou roli v úsilí o oživení konstruktivní diskuse na toto téma, které je nám v EU zapotřebí“.

Celoevropská soutěž „…jenže ten nápad byl můj!“, jež se uskutečnila v průběhu roku 2011, byla určena jak vysokoškolským studentům designu, tak profesionálům. V obou kategoriích se plakáty a videa z celé Evropy zaměřily na důsledky padělání a pirátství pro evropské hospodářství a společnost. Nezávislé porotě předložilo své návrhy téměř 60 studentů a profesionálních designérů.

Porota v každé kategorii udělila ceny 8 000 EUR (první cena), 2 500 EUR (druhá cena) a 1 500 EUR (třetí cena).

Vítězi se stali:

v kategorii studenti designu:

1. cena: Julien Moreau ze školy ECV Atlantique ve Francii

2. cena: Nejc Levstik z Akademie divadelního, rozhlasového, filmového a televizního umění ve Slovinsku

3. cena: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass a Elmo Soomets z akademie výtvarných umění Tartu Kunstikool v Tartu v Estonsku

v kategorii profesionální designéři:

1. cena: Gergely Szőnyi a Tamás Helényi, Maďarsko

2. cena: Christoph Brehme, Itálie

3. cena: Dimitris Haidas, Řecko

Všichni vítězové byli pozváni do Bruselu, kde jim ceny předali poslanci Evropského parlamentu, kteří se angažují v boji proti pirátství a padělání (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab a Bill Newton Dunn), komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier a předseda OHIM António Campinos.

Souvislosti

Soutěž

Akci uspořádalo evropské středisko pro sledování padělání a pirátství a Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby za podpory Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) EU. Podporu poskytli rovněž poslanci Evropského parlamentu. Zaštítilo ji i mezinárodní sdružení univerzit a akademií výtvarných umění, designu a médií Cumulus.

Vítězové byli vybráni mezinárodní komisí složenou z nezávislých osobností ze světa průmyslového designu i z akademické obce, jakož i zástupců zúčastněných stran z evropského střediska pro sledování padělání a pirátství.

Po skončení soutěže budou videa a plakáty dány k dispozici, aby mohly být použity jako možné marketingové nástroje v kampaních upozorňujících na nebezpečí padělatelství a pirátství.

Videa budou zveřejněna na těchto stránkách: www.handsoffmydesign.com

Středisko pro sledování padělání a pirátství

Středisko bylo zřízeno Komisí v roce 2009 jako platforma pro usnadnění spolupráce a výměnu zkušeností mezi veřejnými a soukromými subjekty, umožňující shromažďování údajů o porušování práv duševního vlastnictví v EU.

OHIM, jež sídlí v Alicante ve Španělsku, je jedinou agenturou EU, která se věnuje výhradně problematice duševního vlastnictví. Spravuje ochranné známky Společenství a práva k průmyslovým vzorům platné pro celou EU a úzce spolupracuje s úřady na ochranu duševního vlastnictví v jednotlivých státech na vytvoření sítě EU pro ochranné známky a průmyslové vzory. Na základě memoranda o porozumění uzavřeného s Komisí v dubnu roku 2011 poskytuje také technickou podporu středisku pro sledování a zajišťuje spolupráci s ním, a to až do přijetí nařízení o převedení střediska do úřadu OHIM, o němž se má hlasovat v únoru na plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Padělání a pirátství

V uplynulých deseti letech se celosvětový rozmach padělání a pirátství stal jedním z nejškodlivějších problémů, s nimiž se potýká světový obchod. Před dvaceti lety bylo možné padělatelství považovat za problém, který se týkal hlavně výrobců módního oblečení, hodinek a drahých kabelek. V současné době však padělatelé rozšířili svou produkci nejen na napodobeniny elektrických spotřebičů, automobilových součástek a hraček, ale i na léky. Podle nejnovějších údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se odhaduje, že objem mezinárodního obchodu s padělky a pirátským zbožím dosáhl v roce 2007 částky 250 miliard USD. V roce 2010 zadrželi celní úředníci EU více než 80 000 zásilek padělaného a pirátského zboží, jejichž odhadovaná hodnota přesahuje 1 miliardu EUR. To je téměř dvojnásobek počtu zásilek zadržených v roce 2009.

Více informací naleznete na stránkách:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

IP/11/882


Side Bar