Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Права на интелектуална собственост: обявяване на победителите в проекта „Тази творба е моя!“

Брюксел, 1 февруари 2012 г. Фалшифицирането и пиратството застрашават все повече икономиката. Между 2005 г. и 2010 г. броят на регистрираните случаи по границите на ЕС на стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуалната собственост (ПИС), е нараснал от 26 704 до над 80 0001. Изготвените от творческия сектор оценки сочат, че само през 2008 г. пиратството е струвало на европейската музикална, филмова, телевизионна и софтуерна индустрия 10 милиарда евро и над 185 000 работни места. За да привлече повече внимание към тези факти Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството стартира в целия ЕС конкурс, озаглавен „Тази творба е моя!“. Студенти по дизайн и специалисти бяха приканени да представят плакати и видеоклипове, които отразяват отрицателното въздействие на фалшифицирането и пиратството върху икономиката и обществото на Европа.

Церемонията по награждаването на победителите се проведе днес в Европейския парламент.

В речта си комисар Мишел Барние заяви:

„Този конкурс е важен. Той цели да привлече вниманието на политиците и обществото към сложния проблем на защитата на правата на интелектуалната собственост. С голямо задоволство виждам, че млади дизайнери са участвали в него с толкова ентусиазъм. Тази година ще направя важни предложения в областта на ПИС: някои от изразените идеи ще бъдат полезни при анализите ни“.

Председателят на Службата на ЕС за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) , Антонио Кампинос, заяви:

„В ерата на цифровите технологии е необходимо да осигурим справедливо възнаграждение за художниците, музикантите, писателите и производителите на филми. В конкурса бе изразена гледната точка на дизайнери от всички части на Европа. Независимо дали сме съгласни с нея или не аз съм уверен, че тя ще играе важна роля и ще стимулира един конструктивен дебат по този въпрос, от какъвто се нуждаем в ЕС“.

Общоевропейският конкурс „Тази творба е моя!“ се проведе през 2011 г. и бе насочен както към студенти в специалност „Дизайн“, така и към професионалисти. И в двете категории плакатите и видеоклиповете, представени от цяла Европа изтъкваха последствията от фалшифицирането и пиратството върху икономиката и обществото на Европа. Почти 60 студенти и професионални дизайнери представиха предложенията си на независимо жури.

Наградите, връчени от журито във всяка категория бяха: 8 000 EUR (първа награда), 2 500 EUR (втора награда) и 1 500 EUR (трета награда).

Ето и победителите:

В категорията за студенти специалност „Дизайн“:

Първа награда: Julien Moreau, от висше училище CV Atlantique, Франция

Втора награда: Nejc Levstik от Академията за театър, радио, кино и телевизия в Словения

Трета награда: Lauri Särak, Daniel Levi Viinalass и Elmo Soomets от Колежа за изкуства в Тарту, Естония

В категорията за професионални дизайнери:

Първа награда: Gergely Szőnyi и Tamás Helényi, Унгария

Втора награда: Christoph Brehme, Италия

Трета награда: Dimitris Haidas, Гърция

Всички победители бяха поканени в Брюксел, където наградите им връчиха членовете на Европейския парламент, които участват в борбата срещу фалшифицирането и пиратството (Edit Herzog, Antonio Masip Hidalgo, Andreas Schwab и Bill Newton Dunn), комисаря за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние и председателя на OHIM, Антонио Кампинос.

Контекст

Информация за конкурса

Събитието беше организирано от Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството и Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ с помощта на Службата на ЕС за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). То получи подкрепата на членове на Европейския парламент. Зад него застана Cumulus — Международната асоциация на университетите и висшите учебни заведения за изкуство, дизайн и медии.

Победителите бяха избрани от международно жури, включващо независими специалисти от областта на дизайна и академичните среди, както и обсерваторията като заинтересована страна.

След конкурса видеоклиповете и плакатите ще бъдат на разположение като потенциални инструменти в маркетингови кампании относно опасните последствия от фалшифицирането и пиратството.

Видеоматериалите, ще бъде публикувани на следния сайт: www.handsoffmydesign.com

Обсерваторията

Тя е създадена от Комисията през 2009 г. като платформа за улесняване на сътрудничеството и обмена на опит между публични и частни заинтересовани страни и като инструмент за събиране на данни относно нарушения на правата върху интелектуалната собственост в рамките на ЕС.

OHIM, със седалище в Аликанте, Испания, е единствената агенция на ЕС, занимаваща се изключително с въпросите на интелектуалната собственост (ИС). Тя управлява правата на Общността при търговските марки и дизайна, които са валидни на цялата територия на ЕС и работи в тясно сътрудничество с националните служби по ПИС за създаване на мрежа на ЕС за търговски марки и дизайн. Тя също така оказва техническа помощ и сътрудничи на обсерваторията въз основа на меморандум за разбирателство, договорен с Комисията през април 2011 г. Това положение ще се запази до приемането на регламент за прехвърляне на обсерваторията към OHIM, който трябва да бъде гласуван на пленарното заседание на Европейския парламент през февруари.

Фалшифициране и пиратство

През изминалите десет години рискът от фалшифициране и пиратство в глобален мащаб се превърна в един от най-сериозните проблеми за световната търговия. Преди 20 години на фалшифицирането може да се е гледало като на проблем главно за производителите на мода, часовници и скъпи чанти. Днес обаче производителите на фалшифицирани стоки са разширили продукцията си, като в нея се включват фалшиви електроуреди, автомобилни части и играчки, а също и лекарства. Според последни данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обемът на международната търговия с фалшифицирани и пиратски стоки се изчислява на 250 млрд. USD през 2007 г. През 2010 г. митниците на ЕС са заловили над 80 000 пратки с фалшифицирани и пиратски стоки с приблизителна стойност над 1 млрд. EUR. Това е почти два пъти повече от пратките, заловени през 2009 г.

За повече информация:

www.handsoffmydesign.com

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm

За контакт:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/882&format=HTML&aged=1&language=BG&guiLanguage=en


Side Bar