Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 september 2012

Kommissionen uppmanar EU-länderna att erkänna färdigheter som förvärvats utanför skolan och universitetet

Som en del i sin strategi för att skapa arbetstillfällen och tillväxt tar Europeiska kommissionen ett initiativ som är avsett att främja erkännandet av kunskaper och färdigheter som förvärvats utanför skolan och universitetet. Kommissionens förslag syftar till att öka möjligheterna att få jobb, särskilt för arbetslösa ungdomar och personer med få formella kvalifikationer, t.ex. äldre och lågutbildade. Kommissionen vill också öka tillgången till högre utbildning, särskilt för något äldre studenter.

Genom den här rekommendationen uppmanar kommissionen EU-länderna att senast 2015 införa nationella system för validering av icke-formellt och informellt lärande (se definitioner under rubriken ”Bakgrund”). På så sätt skulle medborgarna kunna får fullständiga eller partiella kvalifikationer på grundval av färdigheter och kompetens som förvärvats utanför den formella utbildningen. För närvarande har bara Finland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna heltäckande system för validering av icke-formellt och informellt lärande.

– Vårt mål är att se till att alla medborgare fullt ut kan utnyttja de möjligheter till lärande som finns för att förbättra sin kompetens och anställbarhet, antingen på arbetsplatsen, via grupper i det civila samhället eller via internet, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor. – I en tid med hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt är det viktigt att man i Europa utvecklar en rätt mix av färdigheter och kompetens för att öka konkurrenskraften, välståndet och den sociala integrationen.

Kommissionens förslag utformades som en del av initiativen En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen och Unga på väg inom Europa 2020-strategin. Det kompletterar den europeiska referensramen för kvalifikationer som ska främja validering av formell utbildning.

I kommissionens förslag till ett nytt program Erasmus för alla 2014–2020 planeras finansiering för alla utbildningssektorer: skolutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesinriktad utbildning samt icke-formellt och informellt lärande.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att diskuteras av rådet och torde antas av utbildnings- och ungdomsministrarna den 23–24 november.

Bakgrund

Icke-formellt lärande sker i en formell lärmiljö, men leder i allmänhet inte till någon kvalifikation eller något examensbevis. Det rör sig oftast om kurser, gruppdiskussioner, konferenser eller seminarier. Informellt lärande sker på många olika platser, t.ex. i hemmet, på arbetsplatsen, i en förening eller genom den dagliga samspelet mellan människor. Här ingår också språkinlärning samt kulturella normer och sedvänjor.

Fyra EU-länder har för närvarande heltäckande system för validering av icke-formellt och informellt lärande.

I Frankrike kan alla kvalifikationer, utom för reglerade yrken som läkare, tandläkare, veterinärer och arkitekter, erhållas genom validering av icke-formellt och informellt lärande. Enskilda personer lämnar in närmare uppgifter om sitt lärande, sina färdigheter och sin kompetens. En expertpanel som utses av det berörda ministeriet kan sedan bevilja en fullständig eller partiell kvalifikation. Ett liknande system finns i Luxemburg.

I Nederländerna kan man lämna in en beskrivning av sin erfarenhet till ett erkänt organ för s.k. "erfarenhetsintyg" i syfte att söka jobb eller få ett formellt erkännande av en examinationsnämnd. I Finland kan man enligt lagarna om utbildning få sin erfarenhet på många utbildningsområden och utbildningsnivåer validerad.

Mer information

Förslag till rådets rekommendation om valideringen av icke-formellt och informellt lärande

EU-kommissionen: Utbildning och validering av icke-formellt och informellt lärande

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar