Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 5 d.

Komisija ragina valstybes nares pripažinti ne mokyklose ar universitetuose įgytus gebėjimus

Įgyvendindama darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, Komisija pradėjo iniciatyvą, kuria siekiama pripažinti už mokyklos ar universiteto sienų įgytus gebėjimus ir kompetenciją. Komisijos pasiūlymu siekiama padidinti galimybes – visų pirma jaunų bedarbių ir menką oficialią kvalifikaciją turinčių asmenų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus ir nekvalifikuotų darbuotojų, – gauti darbą. Taip pat siekiama suteikti daugiau galimybių, ypač vyresnio amžiaus asmenims, įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Naująja rekomendacija Komisija ragina valstybes nares iki 2015 m. parengti nacionalines neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemas (terminų apibrėžtys pateikiamos toliau). Tai padėtų piliečiams įgyti visą ar dalinę kvalifikaciją remiantis už formaliojo švietimo ribų įgytais gebėjimais ir kompetencija. Šiuo metu išsamias neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemas turi tik Suomija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti mokymosi galimybėmis ir taip pagerintų savo gebėjimus ir įgytų daugiau galimybių gauti darbą. Juk mokytis galima visur – darbo vietoje, pilietinės visuomenės grupėse ar internete, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Labai svarbu, kad didelio nedarbo ir menko ekonomikos augimo laikais Europa padėtų išugdyti gebėjimus ir kompetenciją, kurie didintų konkurencingumą, gerovę ir socialinę įtrauktį.

Komisijos pasiūlymas – strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Judus jaunimas“ dalis. Jis papildo Europos kvalifikacijų sandarą, kurios paskirtis – formaliojo švietimo rezultatų patvirtinimas.

Komisijos pasiūlytoje naujoje 2014–2020 m. programoje „Erasmus visiems“ numatyta finansuoti visus švietimo sektorius, įskaitant bendrąjį lavinimą, suaugusiųjų švietimą, aukštąjį mokslą, profesinį mokymą, taip pat neformalųjį mokymąsi ir savišvietą.

Tolesni veiksmai

Taryba aptars Komisijos pasiūlymą. Planuojama, kad už švietimą ir jaunimo reikalus atsakingi ministrai jį priims lapkričio 23–24 d.

Pagrindiniai faktai

Neformalusis mokymasis vyksta formaliojo mokymosi aplinkoje, tačiau paprastai nesuteikia teisės įgyti kvalifikaciją ar gauti diplomą. Dažniausi neformaliojo mokymosi pavyzdžiai – kursai, konferencijos, praktiniai ar teoriniai seminarai. Savišvietos būdu mokomasi pačiose įvairiausiose vietose: namuose, darbe, asociacijose ar bendraujant su kitais žmonėmis; tai, pavyzdžiui, kalbų mokymasis, taip pat kitų kultūrų ir jų normų pažinimas.

Išsamias neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemas turi keturios valstybės narės.

Prancūzijoje visas kvalifikacijas (išskyrus reglamentuojamųjų profesijų, pavyzdžiui, gydytojų, odontologų, veterinarų, architektų) galima įgyti gavus neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimą. Pavieniai asmenys pateikia išsamią informaciją apie mokymosi patirtį ir įgytus įgūdžius bei gebėjimus. Tuomet atitinkamos ministerijos paskirta ekspertų komisija suteikia visą ar dalinę kvalifikaciją. Panaši sistema ir Liuksemburge.

Nyderlanduose žmonės gali pateikti patirties aprašą oficialiai institucijai, išduodančiai vadinamuosius patirties sertifikatus, kuriuos galima naudoti kreipiantis dėl darbo ar pateikti tikrinimo komisijai, kad pripažintų juos oficialiai. Pagal Suomijos švietimo įstatymus sukauptą patirtį leidžiama patvirtinti įvairiose švietimo srityse ir lygmenyse.

Daugiau informacijos

Tarybos rekomendacijos dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo pasiūlymas

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas ir neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar