Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 5.

A Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy ismerjék el az iskolán és egyetemeken kívül szerzett készségeket

Az Európai Bizottság a munkahelyteremtésre és növekedésre irányuló stratégiája részeként kezdeményezést indított az iskolán és egyetemen kívül szerzett készségek és kompetenciák elismerésének ösztönzésére. A bizottsági javaslat célja, hogy növelje elsősorban a fiatal munkanélküliek és a kevés formális képesítéssel rendelkező személyek, például az idősebb és alacsony képesítésű dolgozók munkalehetőségeit. Ezenfelül fokozni kívánja a felsőoktatási rendszerbe való bejutást, különösen az idősebbek körében.

Ajánlásával a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 2015-re hozzanak létre nemzeti rendszereket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek elismerésére (a meghatározásokat lásd az Előzmények alatt). Ez lehetővé tenné a polgárok számára, hogy a formális képzésen kívül szerzett készségek és kompetenciák alapján teljes körű vagy részleges minősítést kapjanak. Jelenleg csupán Finnország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia rendelkezik átfogó rendszerrel a nem formális és az informális tanulás eredményeinek elismerésére.

„Azt kívánjuk elérni, hogy a polgárok teljes mértékben kiaknázhassák a készségeik és foglalkoztathatóságuk javítását elősegítő – akár a munkahelyen, civil társadalmi csoportokon vagy interneten keresztül rendelkezésre álló – tanulási lehetőségeket”, nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos. „Tekintettel a magas szintű munkanélküliségre és az alacsony gazdasági növekedésre, létfontosságú, hogy Európa megfelelő arányban rendelkezzen a versenyképesség, a jólét és a társadalmi befogadás előmozdításához szükséges készségekkel és kompetenciákkal.”

A Bizottság javaslatát az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű Európa 2020 kezdeményezések részeként tervezte. E javaslat kiegészíti az európai képesítési keretrendszert, amely ösztönzi a formális oktatás eredményeinek elismerését.

Az új Erasmus mindenkinek programra (2014–2020) vonatkozó bizottsági javaslat valamennyi oktatási ágazatra finanszírozást irányoz elő, ideértve az iskolákat, a felnőttkori tanulást, a felsőoktatást, a szakképzést, valamint a nem formális és informális tanulást.

A következő lépések

A Tanács meg fogja vitatni a bizottsági javaslatot, amelynek az oktatási és ifjúsági miniszterek általi elfogadása november 23–24-én lesz esedékes.

Előzmények

A „nem formális tanulás” formális tanulási környezetben történik, és általában nem jár képesítéssel vagy diplomával. E tanulási mód rendszerint tanfolyamok, műhelymunkák, konferenciák vagy szemináriumok formájában jelenik meg. Az „informális tanulás” különböző helyszíneken zajlik, például otthon, munkahelyen, egyesületen belül vagy az emberek közötti napi interakción keresztül; ide tartozik a nyelvtanulás, a kulturális normák és viselkedésformák elsajátítása is.

Jelenleg négy tagállam működtet átfogó rendszert a nem formális és az informális tanulás eredményeinek elismerésére:

Franciaországban valamennyi képesítés, kivéve a törvény által szabályozott foglalkozásokat, például az orvosok, fogorvosok, állatorvosok és mérnökök képesítését, megszerezhető nem formális és informális tanulási eredmények validálása révén. Az elismerést kérvényező személyek benyújtják megszerzett tanulási tapasztalataik és készségeik/kompetenciáik leírását. Ezt követően az illetékes minisztérium által kinevezett szakértői bírálóbizottság teljes vagy részleges minősítést nyújt számukra. Luxemburgban hasonló rendszer működik.

A holland polgárok – amennyiben egy állás megpályázásához vagy tapasztalataik valamely vizsgabizottság előtti elismeréséhez erre szükségük van – megszerzett tapasztalataik leírását benyújthatják egy államilag elismert tapasztalatbizonyítvány-kibocsátóhoz. Finnországban az oktatási törvény az oktatás számos területén és szintjén lehetővé teszi a tapasztalatok elismerését.

További információk

Javaslat a nem formális és informális tanulási eredmények validálásáról (2011) szóló tanácsi ajánláshoz

Európai Bizottság: Oktatás és képzés, valamint a nem formális és informális tanulási eredmények validálásáról

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar