Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. syyskuuta 2012

Komissio kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitut taidot

Euroopan komissio on tehnyt työllisyys- ja kasvustrategiaansa nivoutuvan aloitteen, jonka tarkoituksena on kannustaa tunnustamaan koulu- ja korkeakoulujärjestelmän ulkopuolella hankittuja taitoja ja osaamista. Tavoitteena on saada lisää työmahdollisuuksia etenkin nuorille työttömille sekä vähäisen muodollisen kelpoisuuden omaaville, kuten ikääntyneille ja alhaisen osaamistason työntekijöille. Lisäksi aloitteella halutaan parantaa varsinkin iäkkäämpien opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutuksen piiriin.

Komission ehdottamassa suosituksessa jäsenvaltioita kannustetaan perustamaan epävirallisen ja arkioppimisen (ks. määritelmät kohdassa ”Tausta”) validointiin tarkoitettuja kansallisia järjestelmiä vuoteen 2015 mennessä. Validoinnin avulla olisi mahdollista myöntää täysi tai osittainen tutkinto virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittujen taitojen ja osaamisen perusteella. Epävirallisen ja arkioppimisen kokonaisvaltaisia validointijärjestelmiä on nykyisin käytössä ainoastaan Ranskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Suomessa.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou korosti, että jokaisella olisi oltava mahdollisuus parantaa taitojaan ja työllistyvyyttään tarttumalla oppimismahdollisuuksiin, joita on tarjolla muun muassa työpaikalla, kansalaisjärjestöissä ja internetissä. ”Korkean työttömyyden ja alhaisen talouskasvun aikoina on tärkeää, että Eurooppa kehittää oikeanlaisen osaamiskokonaisuuden, jotta kilpailukyky, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus kohenisivat”, Vassiliou jatkoi.

Komission ehdotus kuuluu Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeisiin ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma” ja ”Nuoret liikkeellä”. Ehdotus täydentää eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, jolla tuetaan virallisen koulutuksen validointia.

Komission ehdottama uusi Yhteinen Erasmus -ohjelma 2014–2020 sisältää rahoitusta kaikille koulutussektoreille: kouluopetukselle, aikuiskoulutukselle, korkea-asteen koulutukselle, ammatilliselle koulutukselle sekä epäviralliselle ja arkioppimiselle.

Jatkotoimet

Komission ehdotuksesta keskustellaan neuvostossa, ja ehdotus on määrä hyväksyä koulutus- ja nuorisoasioista vastaavien ministerien kokouksessa 23.–24. marraskuuta.

Tausta

Epävirallinen oppiminen tapahtuu virallisessa oppimisympäristössä, mutta siitä ei normaalisti saa virallista todistusta. Tyypillisiä oppimisympäristöjä ovat kurssit, työpajat, kokoukset ja seminaarit. Arkioppimista tapahtuu monissa paikoissa: kotona, työssä, yhdistyksissä ja yleensä ihmisten välisessä päivittäisessä kanssakäymisessä. Siihen kuuluvat kielten oppiminen sekä kulttuureille ominaiset normit ja tavat.

Epävirallisen ja arkioppimisen kokonaisvaltaisia validointijärjestelmiä on nykyisin käytössä neljässä jäsenvaltiossa.

Ranskassa epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin avulla on mahdollista hankkia tutkintotodistus kaikissa ammateissa lukuun ottamatta lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin ja arkkitehdin ammatin kaltaisia säänneltyjä ammatteja. Validointia varten on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot oppimisesta ja hankituista taidoista ja osaamisesta. Asianomaisen ministeriön nimittämä asiantuntijaraati voi sitten myöntää täyden tai osittaisen tutkinnon. Luxemburgissa on samanlainen järjestelmä.

Alankomaissa on mahdollista toimittaa aiempaa kokemusta käsittelevä kuvaus viralliselle "kokemusperusteisten todistusten" antajalle työhakemuksia tai tutkintolautakunnan antamaa virallista tunnustusta varten. Suomen opetusalan lainsäädäntö mahdollistaa hankitun kokemuksen validoinnin monilla koulutusaloilla ja -tasoilla.

Lisätietoja

Ehdotus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista annettavaksi neuvoston suositukseksi

Euroopan komissio: Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja epävirallisen ja arkioppimisen validointi

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar