Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 септември 2012 г.

ЕС подкрепя Португалия в борбата с горските пожари чрез Механизма за гражданска защита

Европейската комисия подкрепя усилията за справяне с тежките горски пожари в Португалия. Властите в Лисабон поискаха помощ и Испания предостави за ползване два противопожарни самолета Canadair чрез Механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Комисията одобри също така незабавното изпращане на два противопожарни самолета от Франция, финансирано от ЕС.

Кристалина Георгиева, европейски комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, подчерта значението на европейската солидарност в такива ситуации. „Когато местните ресурси са ограничени поради мащаба на пожарите, готовността на другите да помогнат вдъхва увереност. Чрез практическото и ефективно европейско сътрудничество можем да ограничим щетите и човешките страдания, причинени от горските пожари.“

Опасността от горски пожари съществува в Португалия всяко лято, но настоящата ситуация е особено сериозна поради продължителното засушаване и минималното количество валежи. Умерените до силни ветрове допълнително разпалват пламъците. Според прогнозите засушаването ще продължи поне още четири дни и в по-голямата част от страната опасността от горски пожари варира от много висока до екстремна.

Центърът за мониторинг и информация на Европейската комисия следи отблизо тази ситуация и е в непрекъснат контакт с властите в Лисабон. Той държи в течение за развитието на ситуацията и другите държави, които участват в Европейския механизъм за гражданска защита.

Експертите в областта на гражданската защита към Комисията непрестанно следят опасността от пожари и развитието на горските пожари в Европа. Те са в постоянен контакт с националните си партньори, за да реагират бързо и координирано в случай на нови критични случаи. Понастоящем Словения оказва помощ в борбата със сериозните горски пожари в Албания, като предостави хеликоптер чрез Механизма за гражданска защита, а Италия осигури един противопожарен самолет Canadair.

Контекст

Поради продължителния период на засушаване и високите температури през това лято няколко южноевропейски държави се борят с горските пожари. Досега са засегнати Гърция, Италия, Испания, Франция, Португалия, Черна гора, Сърбия, Хърватия и България.

Положението с горските пожари в Европа непрекъснато се наблюдава от Центъра за мониторинг и информация въз основа на прогнози за опасността от пожар, предоставени от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS). През лятото на 2010 и 2011 г. Механизмът на ЕС за гражданска защита беше задействан 20 пъти в отговор на горските пожари в Европа и извън нея.

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството във връзка с реакцията при бедствия между 32 европейски държави (27-те държави — членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и бившата югославска република Македония). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на засегнати от бедствия държави по целия свят. Когато механизмът бъде задействан, чрез него се координира предоставянето на помощ в рамките на Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява механизма посредством Центъра за мониторинг и информация (MIC).

Относно финансираните от ЕС противопожарни въздухоплавателни средства (проект ACR5)

Проектът ACR5 е съфинансиран от Европейската комисия и чрез него се цели допълване на ресурсите на държавите членки, когато дадена страна не може да се справи с извънредна ситуация.

В проекта участват пет държави членки на ЕС: Франция (като координиращ бенефициер), Испания, Белгия, Гърция и Португалия.

Проектът дава възможност за мобилизиране на широк кръг от модули за гражданска защита, включително въздухоплавателни средства за борба с горските пожари. Комисията може да поиска мобилизирането на тези средства за гражданска защита (например противопожарни самолети), ако някоя държава членка или трета държава се обърне към нея за помощ. Модули по този проект вече бяха успешно приложени през 2011 г. за справяне с горските пожари в Гърция. Положителните резултати от този проект бяха взети под внимание в законодателното предложение на Комисията за укрепване на Европейския механизъм за гражданска защита.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar