Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. septembra 2012

Zaposlovanje: iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji leta 2011 pomoč za več kot 21 000 delavcev

V skladu s poročilom, ki ga je danes sprejela Evropska komisija, je leta 2011 pomoč za iskanje novih zaposlitvenih možnosti iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) prejelo več kot 21 000 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi gospodarske krize in posledic globalizacije. S sredstvi ESPG v skupni višini 128 milijonov evrov se je leta 2011 tem delavcev pomagalo v dvanajstih državah članicah (v Avstriji, Belgiji, na Češkem, Danskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, na Nizozemskem, Poljskem in Portugalskem).

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je povedal: „Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji se je izkazal kot učinkovito orodje za tiste, ki so izgubili zaposlitev. Gre za konkreten izraz evropske solidarnosti in praktičen instrument, ki ljudem in regijam pomaga okrevati po množičnih odpuščanjih. Bistveno je zlasti to, da ESPG državam članicam omogoča podpirati ciljno usmerjene ukrepe, prilagojene razmeram, v kakršnih se znajdejo zadevni delavci. Skupaj je od ustanovitve leta 2007 pomoč iz ESPG za usposabljanje, iskanje zaposlitve in druge oblike podpore koristilo ali še bo prejelo okoli 91 000 odpuščenih delavcev. ESPG bo odločilno vlogo v boju proti brezposelnosti ohranil tudi v prihodnje.“

Peto letno poročilo o dejavnostih in rezultatih ESPG kaže, da so se prispevki iz ESPG za države članice leta 2011 povišali za 50 % v primerjavi s predhodnim letom. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta v letu 2011 sprejela 22 sklepov za izplačilo sredstev ESPG. Češka in Grčija sta leta 2011 podporo iz ESPG prejeli prvič.

Podpora je bila odobrena za sofinanciranje ukrepov aktivne politike trga dela, ki jih je za delavce predlagalo in organiziralo dvanajst držav članic, in sicer v 24-mesečnem obdobju od datuma vložitve vloge. ESPG je zagotovil sofinanciranje ukrepov v višini 65 %, iz nacionalnih virov pa se je financiralo preostalih 35 %. Konkretni ukrepi za iskalce zaposlitve so vključevali intenzivno individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, različne oblike poklicnega usposabljanja, dokvalifikacijo ter preusposabljanje, začasne spodbude in nadomestila v času trajanja ukrepov ter druge vrste podpore, kot so pomoč pri ustanavljanju podjetij in javni programi za zaposlovanje.

V poročilu so poleg tega opisani rezultati štirih prispevkov iz ESPG, odobrenih trem državam članicam v prejšnjih letih (Belgiji, Švedski in Irski) z vidika, kako so odpuščeni delavci s podporo iz ESPG našli novo zaposlitev. Rezultati so spodbudni, saj je 2 352 delavcev (45 % od skupaj 5 228, ki so prejeli podporo iz ESPG), ki so bili odpuščeni v avtomobilski, tekstilni in računalniški industriji, našlo novo zaposlitev ali so postali samozaposleni do konca obdobja podpore iz ESPG (sreda leta 2011).

Dobri rezultati v smislu ponovne vključitve na trg dela kažejo, da sta daljše obdobje podpore in višji delež sofinanciranja EU (zaradi spremembe uredbe o ESPG leta 2009) koristna tako za delavce kot za lokalne in regionalne trge dela.

Ozadje

ESPG sta na pobudo predsednika Barrosa konec leta 2006 ustanovila Evropski parlament in Svet za pomoč ljudem, ki so zaradi vpliva globalizacije izgubili zaposlitev.

Od začetka leta 2007 je bila za pomoč iz EPSG vložena 101 vloga. 20 držav članic je zaprosilo za okoli 440,5 milijona evrov za pomoč približno 91 000 odpuščenim delavcem. Od spremembe uredbe o ESPG leta 20091 se povečuje število držav članic, ki prosijo za pomoč iz ESPG, narašča pa tudi raznovrstnost sektorjev. Glej tudi Prilogo MEMO/12/639.

V zvezi z 19 primeri, katerih končni rezultati so zdaj na voljo in ki jih je Komisija v celoti analizirala in zaključila, so države članice poročale, da so se zaradi pomoči iz ESPG in zagotovljenih storitev osebne razmere, samozavest in zaposljivost zadevnih delavcev nedvomno izboljšale, čeprav nove zaposlitve niso vedno našli takoj.

S pomočjo ESPG so lahko bile države članice v regijah, ki so jih prizadela odpuščanja, učinkovitejše v smislu števila ljudi, ki so prejeli podporo, ter trajanja, vrste in kakovosti podpore, kot bi bile brez sredstev ESPG. Sredstva EU so državam omogočila, da se prožneje odzivajo na trenutne izzive na področju zaposlovanja, da namenijo več pozornosti nižje kvalificiranim osebam in iskalcem zaposlitve, ki jim je težje pomagati, ter da so inovativne pri pripravi ukrepov pomoči.

Komisija je v okviru predloga za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predlagala, da EU prek ESPG še naprej izraža solidarnost z odpuščenimi delavci in prizadetimi regijami. Predlagala je tudi, da bi področje uporabe Sklada razširili na dodatne kategorije, kot so samozaposlene osebe in začasni delavci. Predlog Komisije bi ESPG omogočil tudi odzivnost v primeru množičnih odpuščanj zaradi nepredvidenih kriz ter negativnih učinkov trgovinskih sporazumov na kmetijski sektor z zagotavljanjem začasne podpore za lažje prilagajanje kmetov.

Več informacij

MEMO/12/639

Letno poročilo ESPG:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes

Statistični portret ESPG 2007–2011

Spletišče ESPG

Video novici:

Ukrepi Evrope proti krizi: posodobitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Soočanje z globaliziranim svetom – Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Spletišče komisarja Lászla Andorja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitterju: http://twitter.com/laszloandoreu

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)

1 :

Prag upravičenosti je bil s 1 000 znižan na 500 odpuščenih delavcev, obdobje izvajanja je bilo z 12 podaljšano na 24 mesecev od datuma vložitve vloge, uvedena pa je bila tudi začasna upravičenost pri odpuščanjih, povezanih s krizo (od 1. 5. 2009 do 30. 12. 2011), z višjim deležem sofinanciranja iz ESPG v višini 65 % namesto 50 % (v istem obdobju).


Side Bar